Angi søkeord

Tinnitus

Tinnitus

Tinnitus vil si å oppfatte lyder som ikke forårsakes av en ytre lydkilde. Tinnitus kan oppleves forskjellig, men det mest vanlige er brusing og høye pipetoner. Mange lider av en eller annen form for tinnitus og enkelte blir rammet så alvorlig at det i stor grad påvirker hverdagen. De aller fleste kan dog leve som vanlig. Tinnitus blir ofte bedre med tiden, men det finnes ingen vitenskapelig bevist behandlingsform som kurerer plagene.

Annonse:

Hvorfor oppstår tinnitus?

Tinnitus er ingen sykdom, men et syndrom. Mer enn halvparten av de som søker hjelp har en hørselsskade. Enkelte ganger kan tinnitus oppstå i forbindelse med for eksempel støyskade, men det kan også oppstå av andre årsaker:

– Feilaktig bitt, spente kjevemuskler eller anspente og stive muskler i nakke og skuldre. 

– Stress.

Ulike typer av tinnitus

Man skiller mellom tre forskjellige typer av tinnitus – som hørselsrelatert, grunnet fysisk skade samt depresjons- og angstrelatert tinnitus.

Hørselsrelatert tinnitus – kommer av skader i hørselssystemet.

Tinnitus som oppstår som følge av skade – man kan for eksempel se sammenheng mellom bitt- og kjeveproblemer og tinnitus.

Utmattelsesrelatert tinnitus – man ser sterke sammenhenger mellom alvorlig tinnitus og stress.

Vanlige symptomer ved tinnitus

Tinnitus gjør at man hører lyder som ikke har noen kjent lydkilde. Tinnitus gir forskjellige opplevelser av lyder, men det vanligste er brusing og høye pipetoner. Tinnitus kan også føre til problemer med:

Forstyrret nattesøvn.

Forstyrret konsentrasjonsevne.

Trøtthet og nedstemthet.

Diagnostisering av tinnitus

Tinnitus kan ikke måles med objektive målemetoder. Derfor må den som har tinnitus ofte selv beskrive sine problem. Det brukes spørreskjemaer som tar opp ulike spørsmål som; hvor ofte man opplever problemene, hvordan tinnitus påvirker hverdagen, arbeidet, konsentrasjonsevnen, nattesøvnen etc.

Behandling av tinnitus

Tinnituslyder kan behandles på forskjellige måter. Det er ofte mer enn en årsak til problemet og derfor er det viktig at man får en individuell utredning.

Søk hjelp

Tinnitus kan ofte utredes og behandles hos fastlegen og på sykehus, eller hos en øre-nese-hals spesialist.  

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: