Angi søkeord

Blodpropp i øyet

Blodpropp i øyet

Plutselig opplever du å få dårlig eller uklart syn på et øye. Dette kan inntreffe om morgen, eller midt på dagen. 

Annonse:

Du lurer kanskje på hvorfor du plutselig ser dårlig? En grunn kan være at du har fått en blodpropp på øyet, også kjent som en retinal okklusjon, RVO. Dette kan ha flere grunner, blant annet høyt blodtrykk, høyt nivå av blodfett og andre risikofaktorer. Blodproppen kan være alvorlig eller mindre alvorlig. For noen forsvinner den av seg selv, mens andre opplever komplikasjoner som krever en mer omfattende behandling og oppfølging. 

Hvordan oppstår en blodpropp i øyet?

Øyet er komplekst, med blodkar, årer og arterier. En blodpropp i øyet oppstår når blodårene som transporterer blodet fra netthinnen blokkeres. Dette gjør at blodet ikke kan forlate netthinnen. Blodet danner en propp, noe som både presser på netthinnen og kan blø. Dette påvirker synet. Ved slike symptomer er det viktig å raskt bli undersøkt og få korrekt behandling for å forhindre at det oppstår ytterligere komplikasjoner. 

Noen av symptomene er blindhet på et øye, uklart syn eller at det føles som noe sitter i øyet (som om du har et sandkorn eller hårstrå i øyet). Problemet kan oppstå under søvn eller mens du er våken. Er du våken kan du merke at synsproblemet gradvis forverres. 

Kontakt alltid helsepersonell for å få klarhet i hva som er problemet med synet. 

To typer blodpropper i øyet

Netthinnen er koblet sammen med åre og en sentral vene. Sentralvenen er videre koblet sammen med mindre årer (i en slags trådstruktur). En blodpropp kan oppstå både i de mindre kapillærårene og i sentralvenen. Det er tre ganger vanligere at problemene oppstår i kapillærårene enn i sentralvenen, noe som gjør den førstnevnte til den vanligste typen av blodpropp i øyet. 

Generelt sett er blodpropp i en kapillæråre mindre alvorlig enn en blodpropp i sentralvenen. Når det er sagt så er det individuelle forskjeller som avgjør hvor alvorlig blodproppen er uansett hvor den oppstår. En rask behandling er viktig ettersom en blodpropp i øyet i verste fall kan føre til total blindhet, og i mange tilfeller fører den med seg vanskelige, sekundære komplikasjoner. 

Svulst i den gule flekken

En blodpropp i øyet kan påvirke den gule flekken (Macula lutea). Det kan oppstå en svulst som kalles et makulaødem. Et makulaødem innebærer en belastning på netthinnen og ettersom den gule flekken hjelper deg å se skarpt, påvirker belastningen på netthinnen synet. Du kan oppleve problemer med å lese eller se detaljer. Et makulaødem fører ikke alene til blindhet. 

Uansett er det viktig å raskt kontakte helsepersonell om man har uklart eller uskarpt syn for å finne ut årsaken og starte behandling. 

Risikofaktorer og behandling

En av de vanligste risikofaktorene for blodpropp i øyet er høyt blodtrykk. Derfor er tiltak for å senke blodtrykket bra for din totale helsetilstand samtidig som det kan minske risikoen for at du rammes av blodpropp i øyet. 

I tillegg til høyt blodtrykk er åreforkalkninger en risikofaktor. Diabetikere har en tendens til å oftere rammes av blodpropp i øyet. Andre negative faktorer er øyesykdommer som grønn stær eller en svulst på den gule flekken. 

Mange av risikofaktorene som finnes ved blodpropp i øyet er aldersrelatert. Dermed er denne pasientgruppen ofte er litt eldre (60+), men alle kan rammes av blodpropp i øyet. 

Det er ingen behandlingsmetoder for blodpropp i sentralvenen, men blodpropp i kapillærårene har vist seg til en viss grad å respondere på laserbehandling med fotokoagulering. De siste årene har to nye behandlinger blitt tilgjengelige. Den ene behandlingen innebærer at man spruter et legemiddel inn i øyet, et antikroppsfragment som forhindrer vekst (anti-VEGF). Den andre behandlingstypen innebærer at man fører inn en partikkel på størrelse med et riskorn i øyet, som langsomt avgir kortison. Det som skiller begge disse behandlingene fra de foregående er at man har større mulighet til å raskt få en synsbedring. 

Behandlingsmetoden er avhengig av hvor alvorlig blodproppen er og hvor stor risiko det er for følgekomplikasjoner. Man kan ikke løse opp blodproppen i øyet. Dette fordi at når en blodpropp løser seg opp av seg selv, er der en risiko for at den kan gi en permanent skade på øyet. 

Etter å ha blitt rammet av en blodpropp,  følges man opp av helsepersonell. Dette for å unngå komplikasjoner og for å sjekke at øyet leges i henhold til planen. 

Kan jeg selv forebygge blodproppdannelse i øyet? 

Alle kan rammes av blodpropp i øyet, men livsstilsendringer vil kunne påvirke risikoen for at du rammes.

Bevegelse og et sunt kosthold bidrar til å holde blodtrykket i sjakk og man unngår diabetes, som videre minsker risikoen for blodpropp i øyet. Dette er likevel ingen garanti. Også de som lever så ”rett” som man kan risikerer å bli rammet, men slike livsstilsendringer gir mindre risiko for å rammes av både blodpropp i øyet og andre sykdommer. 

Har du først blitt rammet av blodpropp i øyet, får de fleste synet tilbake etter en viss tid (dette kan være i noen måneder eller opp til et år eller mer).  I  cirka 15-20% av tilfellene bidrar blodproppen til at synet gradvis forverres. Derfor er det viktig å i størst mulig grad unngå og forhindre risikofaktorer og å tidlig søke hjelp om du har problemer med synet. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: