Angi søkeord

Én måte å teste synet på er ved å bruke et såkalt Amsler-kort. Foto: Shutterstock

Én måte å teste synet på er ved å bruke et såkalt Amsler-kort. Foto: Shutterstock

Aldersbetingede forandringer i makula er den vanligste årsaken til uttalt synstap hos personer over 60 år. Foto: Shutterstock

Aldersbetingede forandringer i makula er den vanligste årsaken til uttalt synstap hos personer over 60 år. Foto: Shutterstock

Finn ut om du har synsproblemer forbundet med makula

Aldersbetingede forandringer i makula (makuladegenerering) betyr at det er sykelige forandringer i makula (den gule flekken) på øyets netthinne. Det er den vanligste årsaken til synstap hos personer over 60 år. Det er to forskjellige slags aldersbetingede forandringer i makula: tørre og våte, hvor den tørre er den vanligste.

Annonse:

Man vet ikke hvorfor det oppstår aldersbetingede forandringer i makula (den gule flekken), men risikoen for å få sykdommen øker jo eldre man er, og den er mer utbredt hos kvinner enn menn. Makula er et område på cirka 2–3 mm midt i øyets netthinne hvor synet er skarpest. Det er det fordi de fleste synscellene på netthinnen er konsentrert her. Når man blir eldre, kan makula endre seg. Det medfører at man får vansker med å se og framfor alt se skarpt.

Aldersbetingede forandringer

Aldersbetingede forandringer i makula er den vanligste årsaken til uttalt synstap hos personer over 60 år, og det blir vanligere i takt med alderen. Cirak 25–30 prosent av alle over 70 år har sykdommen i en eller annen form.

Det finnes to forskjellige former for aldersbetingede forandringer i makula – tørr og våt. På medisinsk språk kalles det tørr eller våt AMD (age-related macular degeneration). Den våte formen forutgås alltid av den tørre.

  • Den tørre formen er den vanligste og rammer cirka 80–90 prosent. Synsforringelsen kommer ofte langsomt og fører til at man etter hvert mister det sentrale synet. Det vil si at man får større vansker med å lese, og til slutt er kanskje bare det perifere synet tilbake. Tørr AMD betyr at de lysfølsomme cellene brytes ned, og etter hvert som celler slutter å virke, ser man dårligere. Den tørre formen kan ikke behandles med medisin, men det er utført studier av forskjellige antioksidanter, fettsyrer, vitaminer og mineraler som kan forebygge og bremse utviklingen. En kombinasjon av disse næringsstoffene har vist gode resultater med en bremsende effekt på sykdommen.
  • Den våte formen rammer cirka 10–20 prosent av dem som har tørr AMD. Det som da har skjedd, er at den tørre AMD har irritert netthinnen så pass mye at den blir betent og hovner opp. Ting som før har sett like ut, blir skjeve. Synet kan forverres, iblant i løpet av noen dager eller uker, og tilstanden kan raskt medføre alvorlig synstap. Årsaken er at det dannes nye, tynne blodkar under makula. Disse blodkarene er skrøpelige og lekker væske og blod under makula, så den blir hoven. Synsskarpheten i midten av synsfeltet forverres, mens det ytre synsfeltet ikke er påvirket. Våt AMD gir mer alvorlige symptomer, men behandling med medisin gjennom sprøyter i øyet kan hindre at synet forverres, og iblant også forbedre det, forutsatt at sykdommen oppdages og behandles i tide.

Vanlige symptomer på aldersbetingede forandringer makula

Ved tørre aldersbetingede forandringer i makula endres synet langsomt, og det kan ta flere år før man oppdager at man har sykdommen. Det er først når tilstrekkelig mange synsceller i makula er blitt så ødelagte eller brutt ned at deler av funksjonen er gått tapt. Det kan oppleves som blinde flekker i synsfeltet, og synet blir slørete. Man har for eksempel vanskelig for å gjenkjenne ansikter.

Et vanlig symptomer på våt AMD er en unormal synsopplevelse, hvor tingene ser ut til å være skjeve. Rette linjer ser ut å være skjeve, og ansikter kan se forvrengt ut. Det skyldes at netthinnen er hovnet opp, og at de nydannede og skrøpelige blodkarene lekker væske under makula.

Diagnostisering av aldersbetingede forandringer i makula

Det foretas en undersøkelse av øyebunnen for å diagnostisere aldersbetingede forandringer i makula. Det kan gjøres på en øyeklinikk eller hos visse optikere som har øyebunnskamera. Synsskarpheten undersøkes, og makula kontrolleres med et spesielt øyebunnskamera som fotograferer netthinnen for å se om det er aldersbetingede forandringer som har forverret synet. Man får også vite hvilken type forandringer man har – den tørre eller den våte formen for AMD.

Få testet synet med et Amsler-kort

Det finnes mange forskjellige øyesykdommer samt symptomer som kan tyde på øyesykdom, for eksempel i makula. Én måte å teste synet på er ved å bruke et såkalt Amsler-kort. Det er et kort med et mønster av kvadrater og en svart prikk i midten som man kikker på med ett øye om gangen. Hvis mønsterets linjer oppleves som forvrengte, slørete eller det mangler deler av mønsteret i synsfeltet, bør man umiddelbart oppsøke øyelege for videre utredning.

Slik kan et forvrengt Amsler-kort se ut:

Amsler-kort

Last ned et Amsler-kort, og test synet her

Medisinsk behandling

Våt AMD kan behandles med medisin. Medisinsk behandling er den vanligste å bruke ved våte aldersbetingede forandringer i makula. Det er viktig at du behandles med et av de legemidlene som er godkjent til denne typen behandling. Legemidlet injiseres inn i øyet med en sprøyte. Etter noen behandlinger ser du som regel bedre.

Legemidler bidrar til å bremse dannelsen av skadelige blodkar under makula og hindrer at de lekker væske.

Forebygging av aldersbetingede forandringer i makula

Verdens største placebokontrollerte øyestudier, AREDS og AREDS2, viste at en kombinasjon av vitaminer (antioksidanter), sink og kobber samt lutein og zeaksantin kunne minske risikoen for utvikling av aldersbetingede forandringer i makula med 27 prosent. Disse studiene har vist at man bremser sykdommens forløp, så det ikke blir noen forverring. Det er interessant å bemerke at inntak av bestemte vitaminer eller antioksidanter alene ikke hadde samme virkning som kombinasjonen av de forskjellige stoffene. Studiene ble gjennomført av The National Institutes of Health i USA.

De stoffene som inngikk i den seneste AREDS2-studien, var

  • vitamin C: 500 mg
  • vitamin E: 268 mg
  • kobber: 2 mg
  • sink: 25 mg
  • lutein: 10 mg
  • zeaksantin: 2 mg

I dag kan man få kosttilskudd på markedet som inneholder disse stoffene. Det er viktig er å kontrollere at de som et minimum inneholder ovenstående mengder lutein og zeaksantin, siden de er en viktig del av sammenhengen og vanskelige å få i de rette mengder i vanlig kost. En normal vestlig kost gir cirka 1–3 mg lutein, og det gjør det vanskelig å nå opp på de nivåene som er brukt i studien, uten kosttilskudd eller omfattende kostendringer.

Gode råd

Det er viktig at man selv regelmessig kontrollerer synet på begge øynene ved å holde for et øye om gangen. Hvis man merker at synet forverres hvis man plutselig begynner å se rette linjer som skjeve, eller det faller ord ut av teksten, er det best å oppsøke en øyeklinikk direkte.

Det er avgjørende for bevaring av synet at man får en tidlig diagnose og behandling. Derfor skal man ikke vente med å få en tid hos øyelegen eller en optiker som samarbeider med en øyelege. Man blir ikke blind på grunn av AMD – det er det sentrale synet som forringes. Får man en tidlig diagnose, kan det være lurt å gjennomgå kosten og/eller kosttilskudd for å forsøke å bremse sykdommens utvikling.

Et liv med nedsatt syn

Et nedsatt syn vil ha konsekvenser for hverdagen. Hverdagssysler er ikke nær så lette å utføre, og mange kan føle at de blir isolert og mister sin selvstendighet. Det kan være vanskelig å lese, se fjernsyn og gjøre håndarbeid, og ved mer framskredne forandringer får man ikke kjøre bil. Den personlige friheten kan bli innskrenket. Det er imidlertid mye hjelp å få i form av tekniske og optiske hjelpemidler, for eksempel spesialbriller og forstørrelsesglass. Har man svært nedsatt syn, kan man få hjelp i form av reisetilskudd og hjemmehjelp.

På øyeklinikken er det mye informasjon om hvor man skal henvende seg for å få hjelp.


Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: