Angi søkeord

Trygghet, kunnskap og nysgjerrighet – gjennom livet

DOKTORN.com ble grunnlagt i 1999 av Add Health Media AB med sikte på å spre kunnskap og informasjon om medisin, helse og velvære til helsevesenet og allmennheten.

Vår visjon er å øke folks kunnskap om medisin og helse. Vi ønsker å skape nysgjerrighet for helse og medisin for å øke kunnskapen, noe som gir større trygghet.

For deg som er helsepersonell har vi også Academy.praktiskmedisin.no med gratis opplæring innen ulike behandlingsområder.

 

Innhold

Alle tekster er basert på DOKTORN.com og oppdateres regelmessig på Altomhelse.no.

1

Finansiering og annonsekrav

Altomhelse.no finansieres av annonser og sponsing. Annonsører eller sponsorer har ingen innflytelse på de redaksjonelle tekstene eller spesialistenes svar på spørsmål. Sponsede lenker som finnes i tekster er tydelig merket med grå bakgrunn og teksten "sponset lenke". Doktorn setter som krav til annonsører og sponsorer at deres informasjon eller reklame må overholde lover og regler som gjelder for markedsføring av / informasjon om medisiner, urtemedisiner, kosttilskudd og andre varer og tjenester. Også annonsørenes nettsteder må følge reglene over hvis det er en sponset lenke fra Altomhelse.no til dem.

2

Kilder og medisinsk gjennomgang

Artiklene skrives av erfarne journalister og skribenter. Allmenne artikler skrives basert på verifiserte medisinske kilder som Helsenorge.no, 1177.se, Läkartidningen og tilsvarende kilder. Hvis forfatteren er lege, angis dette i forbindelse med artikkelen. Hvis artikkelen gjennomgås av en tredjepart, er dette angitt i forbindelse med artikkelen i kombinasjon med eksterne kilder. For mer informasjon, kontakt redaksjonen.

3

Etiske retningslinjer

Følgende etiske regler gjelder for digital informasjon på nettsteder som eies av Add Health Media AB og er rettet mot allmennheten.

Innhold på nettstedet: Informasjonen på dette nettstedet er utformet for å støtte, ikke erstatte, relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Informasjonen skal skape nysgjerrighet rundt egen helse og gi større kunnskap om helse, sykdom og medisin. Informasjonen i temabaserte artikler om sykdommer skal være støttet av vitenskap og/eller dokumentert erfaring. I artikler som fokuserer på velvære, er det en større journalistisk frihet i språket, men det skal ikke forekomme medisinske påstander som ikke kan sannsynliggjøres.

Alle artikler/filmer skal ha en dato for når de sist ble oppdatert. Det skal alltid være mulig å komme i kontakt med redaksjonen for å kunne stille spørsmål hvis noe føles uklart med tanke på innholdet.

Integritet: Informasjon om den besøkende som AHM mottar, må respekteres og overholde lover og retningslinjer som gjelder i det aktuelle landet. Ved annonsering i kombinasjon med informasjonskapsler, gjør redaksjonen først en vurdering av om det kreative materialet kan oppfattes som støtende for den besøkende.

Her finner du hele vår personvernerklæring

4

Annonsering og finansiering

Det skal fremgå tydelig hvem som støtter dette nettstedet økonomisk, enten det er kommersielle eller ikke-kommersielle aktører. Annonsering skal fremgå tydelig eller merkes tydelig.

AHM forbeholder seg retten til å nekte annonsering som anses som uetisk eller kan føre til skade. Eksempler på dette er tobakksprodukter, alkohol, pornografi og preparater med ikke-godkjente medisinske påstander. Så langt det er mulig, prøver AHM å identifisere reklame for legemidler kosttilskudd som ikke overholder Legemiddelverket eller Mattilsynet regler for reklame til allmennheten og informere annonsøren om at annonsene deres ikke følger loven.