Angi søkeord

Annonse:

Barn og graviditet

Dysleksi (lese- og skrivevansker)
24 oktober, 2014 Barn og graviditet

Dysleksi (lese- og skrivevansker)

Dysleksi er en permanent funksjonshindring som innebærer at man har vansker med å lese og skrive. Det er som oftest arvelig og problemene oppdages som regel når en er ung. Selve dysleksien beror på et avvik i noen av de språklige funksjonene og er ikke relatert til intelligensnivået. Den omfattes heller ikke av lesehindringer forårsaket av problemer med synet eller mangel på opplæring i skolen. 

Annonse:
Røde hunder (Rubella)
24 oktober, 2014 Barn og graviditet

Røde hunder (Rubella)

Røde hunder er en veldig smittsom virussykdom. Som regel er røde hunder ufarlig, men sykdommen kan forårsake alvorlige fosterskader dersom en gravid kvinne blir smittet. 

Kusma (parotitis epidemica)
24 oktober, 2014 Barn og graviditet

Kusma (parotitis epidemica)

Kusma er en smittsom virussykdom. Vi kaller det en ”barnesykdom” da den først og fremst rammer barn mellom 3 og 12 år. Sykdommen er sjelden i dag, men kan få store konsekvenser om en får den som voksen fordi kusma kan føre til alvorlige følgesykdommer.

Annonse: