Angi søkeord

Ved dysleksi har man problemer med å lese, og det kan oppleves som om bokstavene i en tekst kommer hulter til bulter.

Ved dysleksi har man problemer med å lese, og det kan oppleves som om bokstavene i en tekst kommer hulter til bulter.

Dysleksi (lese- og skrivevansker)

Dysleksi er en permanent funksjonshindring som innebærer at man har vansker med å lese og skrive. Det er som oftest arvelig og problemene oppdages som regel når en er ung. Selve dysleksien beror på et avvik i noen av de språklige funksjonene og er ikke relatert til intelligensnivået. Den omfattes heller ikke av lesehindringer forårsaket av problemer med synet eller mangel på opplæring i skolen. 

Annonse:

Med dysleksi menes en særskilt form for lese- og skrivevansker som karakteriseres av at man har problemer med å lese isolerte ord og å stave riktig. Personer med dysleksi kan ha vansker med å oppfatte språket korrekt, noe som i sin tur leder til lese- og skrivevansker. Det er vanlig at dyslektikere også har problemer med arbeidshukommelsen og å lære seg noe utenat. I dag finnes det mange dyslektikere som til tross for dette lykkes å leve et normalt og vellykket liv. 

Om dysleksi

Dysleksi er ingen sykdom som kan medisineres, men kan i verste fall forårsake sykdomslignende symptomer som kan påvirke helsen negativt. Dessverre er risikoen stor for at en dyslektiker også har andre problemer. Barn med dysleksi har ofte flere diagnoser som bidrar til å forverre innlæringen, som for eksempel ADHD, MD (regneproblemer) og DCD (motoriske vanskeligheter).

Symptomer

Tegn på dysleksi varierer mye fra person til person, men vanligvis har en dyslektiker problemer både med det skriftlige og det muntlige. Problemer med å se forskjellen mellom ulike ord fører i sin tur til at dyslektikeren ikke forstår ulike sammenhenger. For eksempel er problemet ofte at en dyslektiker har vansker med å stave rett, og vite hvilke ord som skal brukes. De vanligste symptomene er:

  • At man leser svært langsomt og ofte stanser opp midt inne i teksten
  • Leser for fort og oftest feil
  • Forveksler bokstaver i visse ord
  • Utelater ord helt
  • Har store problemer med å stave

Ettersom man normalt ikke begynner lese- og skriveopplæringen før ved 6-årsalderen (i Skandinavia), blir dysleksi vanligvis ikke tydelig før den tid. Allerede det første skoleåret kan imidlertid barna vise tegn på at de har lese- og skrivevansker. Det finnes metoder for å kunne oppdage tidlig om et barn risikerer å få disse problemene. Det finnes også bra behandling. At man har lese- og skrivevansker impliserer ikke at man automatisk har dysleksi.

Behandling

Ved mistanke om dysleksi er det viktig å kontakte barnets lærere og skolehelsetjenesten. Om et barn har forsøkt å lære seg å lese og skrive uten å vise fremgang, til tross for spesielle tiltak, kan det være aktuelt med en utredning. Det finnes dataprogrammer som kan hjelpe til med rettskriving, eller enklere hjelpemidler som leselinjaler. Også lydbøker kan være til stor hjelp. Føler man behov for støtte, finnes det alltid hjelp å få ved et helsemottak. Det finnes også et dysleksiforbund som man kan få hjelp fra.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: