Angi søkeord

RS-virus er en slags forkjølelse som kan innebære alvorlige komplikasjoner for barn.

RS-virus er en slags forkjølelse som kan innebære alvorlige komplikasjoner for barn.

RS-virus (Respiratorisk syncytialt virus)

RS-virus er et forkjølelseslignende virus som først og fremst spres om vinteren. Det forekommer hos både barn og voksne. Det er som regel ikke farlig, men for små barn kan det i unntakstilfeller være livstruende. 

Annonse:

Denne virussykdommen er svært smittsom og smitter på samme måte som en vanlig forkjølelse. Små barn kan bli veldig syke og må i enkelte tilfeller innlegges på sykehus. Det kan bli aktuelt å sette inn drypp for å sikre at barnet får i seg nok næring. I sjeldne tilfeller kan barn også få behov for pustehjelp via respirator. Eldre mennesker har også større risiko for alvorlige komplikasjoner. Risikoen for pustestopp og komplikasjoner er størst blant premature barn og barn under 2 måneder. Andre risikogrupper er barn med kronisk lungesykdom, hjertesykdom eller en neurologisk sykdom. 

Hvorfor får man RS-virus?

RS-viruset smitter på samme måte som vanlig forkjølelse. For eksempel gjennom håndkontakt, nysing og hoste. Viruset kan også overleve i flere timer på leker, dørhåndtak og andre overflater. Man blir ikke immun av å ha hatt viruset, men symptomene er ofte mildere dersom man får sykdommen flere ganger. Det tar cirka 3-4 døgn fra man blir smittet til sykdommen bryter ut. 

Symptomer på RS-virus

Infeksjonen starter ofte som en vanlig forkjølelse med feber, snue og irriterte øyne. Pusten kan også bli anstrengt med pipende lyder fra brystkassen. Veldig små barn kan bli apatiske og miste matlysten. Ved akutte tilfeller kan barnet bli blekere, begynne å puste raskt og bli blålig rundt munnen. 

Diagnose

Siden symptomene på RS-virus og forkjølelse er ganske like, er det ofte nødvendig å ta ulike prøver for å stille en diagnose. En riktig diagnose er viktigst for små barn. Prøvene tas av slim fra nesen, som suges opp ved hjelp av en liten slange. Dette er helt smertefritt. Prøvende sendes deretter til analyse og i de fleste tilfeller får man svarene samme dag. 

Behandling av RS-virus

Voksne trenger sjelden behandling for RS-virus, men for barn kan det være livsviktig. Jo yngre barnet er, jo større er risikoen knyttet til sykdommen. I milde tilfeller behandles barnet på samme måte som ved en forkjølelse. Rammede barn kan ha problemer med å spise, så det anbefales å mate et sykt barn oftere enn vanlig. 

I tilfeller som krever sykehusinnleggelse er fokuset som regel å lindre ubehaget. Man får hjelp til å holde luftveiene i nesen åpne og næring kan gis ved drypp og sonder. 

I alvorlige tilfeller benyttes også respirator, oksygentilførsel og inhalasjonsbehandling.  

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: