Angi søkeord

Å skylle barnets nese med saltvannsoppløsning lindrer symptomene, og skylles nesen ofte minskes mengden irriterende pollen.

Å skylle barnets nese med saltvannsoppløsning lindrer symptomene, og skylles nesen ofte minskes mengden irriterende pollen.

Pollenallergi hos barn

Etter lange vintermåneder ser de fleste frem til varme og lyse vårdager. For mange barn er våren dessverre ikke like behagelig. Rennende, kløende øyne, nyseanfall og pustebesvær forårsaket av pollenallergi rammer mange. 

Annonse:

Allergi innebærer at kroppen reagerer med overfølsomhetssymptomer på enkelte stoffer. Man kan være allergisk mot matvarer, støv, midd, kjemiske stoffer, pelsdyr og pollen. Ikke sjeldent er en allergisk person følsom for flere ting. 

Allergi hos barn

Barn i ulike aldre viser ulike symptomer på sine allergier. Spedbarn rammes ofte av eksem, i løpet av de første leveårene er astma og allergi mot matvarer vanlig, mens barn i skolealder er dominert av plager med nese og øyne. 

Under 1900-tallet siste årtier ble allergier mye vanligere og i dag har omtrent hvert femte barn som begynner på skolen eksem. I de øvre tenårene har omtrent like mange allergiske problemer med øyne og nese. 

Det er vanlig at en finner allergier hos flere familiemedlemmer, men man skal huske at man arver en tilbøyelighet til å reagere allergisk, og ikke typen allergi eller hvor alvorlig den er. 

Symptomer ved allergi

Allergiske symptomer kan stort sett komme fra hele kroppen. Ved pollenallergi er det først og fremst øynene, nesen og luftveiene som rammes. 

Øynene kan klø, de kan være røde og se hovne ut. Til forskjell fra ved øyebetennelser, pleier det å oppstå et klart, vannlignende sekret og ikke et gulaktigt et. 

Før kalte man ofte pollenallergi for høysnue fordi det er vanlig med symptomer fra nesen. Det dreier seg om nyseanfall, tett nese eller rennende, klart snørr. Iblant opplever en kløe i ansiktet, noe som gjør at den allergiske vil klø seg omkring nesen. Kløe i svelget er heller ikke uvanlig. 

Foruten snue og nyseanfall kan pusten påvirkes. En astma som ellers holdes i sjakk ved behandling kan forverre seg i løpet av en slitsom pollenvår og pusten blir pipete, eller den syke hoster mye. På grunn av tett nese sover mange allergikere med åpen munn, noe som fører til munntørrhet og snorking. 

Når man er allergisk er ofte hele kroppen påvirket og spent, man sover dårlig og blir plaget av kløe og rennende nese. Mange allergikere kjenner at de er trøtte og irritable under allergisesongen. Det er viktig å ta trøttheten på alvor. Akkurat som ved andre sykdommer kan kroppen ha behov for mer hvile for å fungere. 

Mengden av pollen bestemmer til en viss grad symptomene, så hvis man kan minske eksponeringen eller få fjernet en del av det man puster inn, kan det lindre symptomene. 

Behandling av allergi

Hvis man vet hva man er allergisk mot unngår man å eksponere seg for dette og slipper dermed problemer. Teoretisk er det så enkelt, men i virkeligheten ikke. Støv, midd og mugg finnes i mange hus, og ikke minst skoler, hvor ventilasjon og rengjøring er nedprioritert. Vinden sprer pollenet over mange mil i løpet av våren og sommeren, og det er nærmest umulig å være i miljøer uten pollen. 

Allergiske reaksjoner som rammer øyne og nese kan behandles med ulike medisiner, ofte trenger man en kombinasjon. Det finnes tabletter, øyendråper og nesesprayer. Medisinene virker ved å minske utsondringen eller hemme effekten av histamin, stoffet som forårsaker de allergiske reaksjonene. Av og til trenger man også inflammasjonsdempende kortison. 

Å skylle nesen er en skånsom og viktig del av behandlingen. Det er pollenkorn som fester seg i nesens slimhinner som forårsaker den problematiske inflammasjonen. Derfor er det er viktig å fjerne disse. Skyller man regelmessig nesen utsettes man for en lavere dose irriterende pollen. Man skyller også bort støv, bakerier og viruspartikler. Med saltvannsoppløsning risikerer man ikke å skade neseslimhinnen og man kan skylle regelmessig, ofte også over lengre tid. Helst skal man starte neseskyllingen før pollensesongen setter i gang for fullt. Man skal også huske å ikke skylle nesen rett etter bruk av andre allergisprayer, da kan de skylles vekk. 

Det er viktig å informere skole og fritidsforeninger om ditt barns allergi slik at man kan hjelpe dem med å lindre symptomene. Iblant kan det være så mye pollen i luften at allergiske barn må være inne i friminuttene, eller ikke kan delta i utendørsaktiviteter. Det er også fint å sørge for at de andre i klassen og foreldrene blir informert. 

Slik hjelper du ditt barn med å overvinne allergien

Dersom barnet ditt får kløende øyne, rennende nese, nyser ofte, hoster og virker trøtt på våren eller sommeren kan det tyde på allergi. Kroppen reagerer med en overfølsomhetsreaksjon på pollen. 

Hvis du tror at barnet ditt har pollenallergi skal du oppsøke lege. Før besøket er det lurt å tenke gjennom følgende:  

  • Hvilke symptomer dreier det seg om? 
  • Når er problemene størst?
  • Finnes det noe som forverrer eller forbedrer symptomene?
  • Har andre familiemedlemmer allergiproblemer?

Allergi kan behandles med øyendråper, nesesprayer og tabletter. De minsker symptomene både lokalt og i hele kroppen. 

Du kan selv minske symptomene hos barnet ditt ved å skylle nesen deres med saltvannsoppløsning. Skyll nesen ofte så mengden irriterende pollen reduseres. Skyll gjerne før andre nesesprayer benyttes, slik at slimhinnen renses for smuss og medisinene fungerer mer effektivt. På apoteket selger de saltvannssprayer som er spesielt tilpasset barn. Disse sprayene er skånsomme og distribueres i mindre doser. 

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: