Angi søkeord

For pollenallergikere er det viktig å starte behandlingen tidlig på våren, når de første symptomene viser seg. Foto: Shutterstock

For pollenallergikere er det viktig å starte behandlingen tidlig på våren, når de første symptomene viser seg. Foto: Shutterstock

En kjent bivirkning er at mange kan oppleve døsighet av allergitabletter. I dag er det imidlertid alternativer som ikke gir denne døsigheten. Spør på apoteket. Foto: Shutterstock

En kjent bivirkning er at mange kan oppleve døsighet av allergitabletter. I dag er det imidlertid alternativer som ikke gir denne døsigheten. Spør på apoteket. Foto: Shutterstock

I motsetning til andre allergener, som støv og pelsdyr, er det vanskelig å unngå pollen siden det er i luften overalt i pollensesongen. Foto: Shutterstock

I motsetning til andre allergener, som støv og pelsdyr, er det vanskelig å unngå pollen siden det er i luften overalt i pollensesongen. Foto: Shutterstock

Alt om pollenallergi (høysnue) – årsaker, symptomer, behandling og vaksinasjon

Med våren og sommeren går mange allergikere den vanskeligste perioden på året i møte med allergisymtomer som rennende nese, tett nese, nysing og kløende øyne som renner. Det er viktig å huske å starte behandlingen tidlig for å minske symptomene. I dag er det også mulighet for vaksinasjon.

Annonse:

Allergi er en av våre store folkesykdommer, og det stadig mildere været betyr at naturen våkner tidligere på året, noe som fører til en lengre allergisesong. Omkring tre millioner svensker lider av en eller annen form for pollenallergi (eller allergisk rhinitt). Av disse har mer enn hver fjerde så alvorlige problemer at livskvaliteten og evnen til å jobbe og studere påvirkes. Astma og allergier er sykdommer som oftest opptrer tidlig i livet og forblir livslange lidelser. Det forskes derfor mye på området, og det finnes i dag reseptfri og reseptbelagt behandling og dessuten vaksinasjon i injeksjons- eller tablettform.

Derfor får vi pollenallergi

Vi kjenner ikke alle de faktorer som medvirker til at man rammes av pollenallergi. Det er imidlertid en viss arvelighet, men også miljø og livsstilsfaktorer som røyking, luftforurensning og hygiene kan ha betydning. Allergi innebærer at immunforsvaret overreagerer fordi det oppfatter et ellers harmløst stoff, for eksempel pollen, som skadelig. Årsaken er at det første gang immunforsvaret reagerte ble produsert IgE-antistoffer som beskyttelse. Allergiantistoffene legger seg i særlige celler i blant annet slimhinner i nese, luftrør og øyne. Dermed er de blitt sensibilisert, det vil si overfølsomme overfor pollen. Det betyr at IgE-antistoffene forblir i kroppen, så neste gang du kommer i kontakt med det allergiframkallende stoffet (allergenet), kan det oppstå en allergisk reaksjon. Når man så kommer i kontakt med pollen som flyr rundt i luften, blir de gjenkjent, og kroppen reagerer ved å frigi stoffet histamin. Det er histamin som utløser symptomer som snue og øyne som klør og renner.

Ved hjelp av blodprøver kan man måle konsentrasjonen av IgE i blodet. Ig står for immunglobulin, som er et protein som brukes av kroppens immunsystem til å oppdage og identifisere fremmedlegemer som virus, bakterier eller parasitter.

Vanlige symptomer på pollenallergi

Symptomene varierer avhengig av hvilken type allergi du har, hvor følsom du er, og hvor mye du er utsatt for det irriterende stoffet, allergenet. Symptomene kommer ofte raskt – innen 10–20 minutter etter den første kontakten med pollen.

Noen vanlige symptomer på pollenallergi er

 • kløe i halsen
 • rennende nese
 • voldsom nysing
 • tett nese
 • røde og kløende øyne

Som pollenallergiker er det også vanlig at du føler deg trett, har hodepine og opplever konsentrasjonsvansker når pollenplagene er som verst. Søvnen kan også bli svært påvirket av allergiplager, noe som igjen har negativ innflytelse på hverdagen. Det er viktig å vite at uansett hvor alvorlig allergien er, trenger man med den rette behandling ikke å føle seg begrenset på skolen eller jobben.

Hvis du som er allergisk overfor pollen, også lider av hoste og irritasjoner i luftrøret, er det ekstra viktig å behandle disse symptomene for å unngå å utvikle astmasymtomer. Astmasymtomer kan være langvarige, og man risikerer dessuten å bli mer følsom i luftrør og nese, slik at man reagerer kraftig på lukter, røyk, avgasser og kulde.

Det vanligste er allergi overfor bjørk, hassel, or, burot og gress. For mange som lider av pollenallergi, kan våren og sommeren være en hard tid med konstant kløende øyne, rennende nese og astmatiske plager, og det er derfor viktig å søke hjelp for å forbedre livskvaliteten.

Pollenallergi må behandles i tide

Mange allergikere plages av både tre- (oftest bjørk, hassel og or) og gresspollen, noe som betyr at allergien kan strekke seg over en veldig lang periode. Symptomene og ubehaget ved pollenallergi kan variere kraftig fra person til person. Noen slipper unna med litt rennende nese, mens andre knapt kan bevege seg ute. Det kan gå en ukes tid før du får full effekt av behandlingen, og derfor er det uhyre viktig å starte behandlingen i god tid før pollensesongen.

Hvis du har pollenallergi, kan du tenke på følgende:

 • Start medisineringen tidlig på sesongen – så snart du merker de første symptomene.
 • Bruk medisin som tabletter eller nesespray eller, ved ubehag i øynene, øyedråper.
 • Unngå andre allergener som sterke parfymer og vaskemidler samt pelsdyr, og ikke ta inn bjørkeris i allergiperioden.

Den vanligste medisinen for allergi er såkalte antihistaminer og/eller steroider som kortison. Det finnes mange reseptfrie varianter av antihistaminer på apoteket, og de fungerer som effektiv hjelp for de fleste med pollenallergi. Noen kan bli litt døsige av medisinen, men i dag finnes det mer moderne varianter. Spør på apoteket.

Kombinasjonsbehandling er nå tilgjengelig uten resept i form av en nesespray som kombinerer antihistamin og kortison. Denne medisinen forebygger symptomer forårsaket av histaminet og behandler også symptomene forårsaket av den inflammatoriske reaksjonen. Lindringen inntrer allerede innen 15 minutter.

Mer effektiv behandling av pollenallergi

I de tilfeller hvor du allerede har prøvd reseptfri allergimedisin uten å få bukt med problemene, kan det være greit å bestille time hos legen. Fortell legen om symptomene og hvilken reseptfri medisin du allerede har prøvd, så legen kan vurdere om du trenger mer effektiv, reseptbelagt medisin. Ved svært alvorlige symptomer kan legen skrive ut kortisontabletter, men på grunn av risikoen for bivirkninger gis de normalt bare i korte forløp. Kortisontabletter påvirker hele kroppen, og derfor foretrekkes lokal behandling i første omgang.

Vaksinasjon mot pollenallergi

Ved alvorlig allergi, eller når du tross symptomdempende medisin fortsatt har plagsomme symptomer, kan du bli vaksinert mot allergi. Dette kalles immunterapi (tidligere kalt hyposensibilisering), hvor man «lærer» kroppen å tåle et bestemt allergen ved først å gi det i små og deretter økende mengder. Vaksinasjonen begynnes normalt et par måneder før pollensesongen og fortsetter i tre år. Virkningen holder vanligvis mange år etter avsluttet behandling.

Kan jeg bli vaksinert mot pollenallergi?

 • Jeg har plager tross pågående behandling med symptomatisk medisin.
 • Jeg begynner å få problemer med lungene med hoste og tetthet i brystet.
 • Jeg opplever allergisymtomene som plagsomme selv om medisinen som er skrevet ut.
 • Jeg opplever at jeg i en lengre periode er blitt avhengig av den symptomdempende medisinen.
 • Jeg får bivirkninger av den symptomdempende medisinen.
 • Jeg har høysnue og begynner å få problemer med lungene som hoste og tetthet i brystet.

Hvis du har svart ja på ett eller flere påstander ovenfor, bør du kunne bli vaksinert mot allergi. Rådfør deg med lege. Behandlingen fås enten i tablettform som tas daglig i tre år, eller som injeksjoner (cirka 40 injeksjoner), også i tre år. Ved begge former for allergivaksinasjon framstilles virkestoffet av naturens eget stoff, for eksempel bjørkepollen, og virker ved å påvirke immunforsvaret. Den endringen som skjer i immunforsvaret, reduserer kroppens reaksjon på det stoffet du er allergisk overfor. Behandling med allergivaksine kan også redusere eller hindre at det oppstår symptomer i for eksempel øyne, nese eller lunger. Etter allergivaksinasjon blir noen helt symptomfrie, og andre opplever færre symptomer og redusert behov for medisin.

Pollenallergi eller forkjølelse

Det er ikke helt lett å skille mellom allergi og vanlig forkjølelse med rennende nese og nysing. En hovedregel er imidlertid at en vanlig forkjølelse går over innen en uke, produserer tykkere slim og ofte omfatter vondt i halsen. En allergi derimot varer ofte lengre tid, øynene kan klø, nesen renner, men med tynnere slim.

Lider du av allergi, er det mulig å ta en allergitest, dels gjennom blodprøver eller med en såkalt prikktest, hvor man drypper forskjellige allergiframkallende stoffer (vanligvis bjørk, timotei, hest, hund, katt, midd og tre forskjellige muggsorter) på armen for å se hva huden reagerer på. Noen ganger foretar man også en lungefunksjonstest for å se om det er et innslag av astma. Kontakt lege for mer informasjon.

Et liv med pollenallergi

I motsetning til allergener fra for eksempel pelsdyr er det vanskelig å unngå pollen siden det i pollensesongen finnes de fleste steder i luften – både innendørs og utendørs. Man har sett at noen pollenallergikere får det bedre i tenårene, og at noen slipper problemene som voksne. Noen ganger kan allergikere føle mindre ubehag og oppleve det som om allergien er avtatt. Det kan imidlertid iblant skyldes at den aktuelle pollensesongen er mildere og derfor gir mildere symptomer. I noen tilfeller kan allergi være latent i barndommen og ungdommen for senere å bryte ut i voksen alder. Hvorfor det bryter ut, vites ikke helt sikkert, men det er mistanke om at det kan skyldes mange forskjellige miljøfaktorer (som stress eller annen sykdom) som til slutt utløser den allergiske reaksjonen i kroppen.

Selv om du er allergisk overfor pollen, skal du ikke gi opp håpet – det finnes effektiv behandling som gjør at du kan leve som normalt. Hvis du ikke blir helt kvitt plagene med medisin, er det et tegn på at allergien ikke er velbehandlet, og da må du prøve noe annet. Snakk med legen om hva som kan være neste skritt i behandlingen. Sørg også for å starte medisineringen tidlig på sesongen – så snart du merker de minste symptomer!

Hold øye med pollentallet

Gjennom forskjellige målestasjoner kan du holde øye med hvor høyt pollennivået er i luften på et bestemt tidspunkt. Du kan få mer informasjon om polleninnholdet via for eksempel SMHI.

Se film om pollenallergi nedenfor.

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: