Angi søkeord

Skjeling innebærer at øynene ikke ser i samme retning

Skjeling innebærer at øynene ikke ser i samme retning

Skjeling (heterofori, esofori, hypofori)

Når musklene i øynene ikke fungerer som de skal og ikke samspiller, kalles det for skjeling. Det begynner i de fleste tilfellene i barndommen.

Annonse:

Den vanligste formen for skjeling er at det ene øyet står stille mens det andre peker innover eller utover. Skulle man plutselig begynne å skjele som voksen, beror det på at en eller flere av øyemusklene er blitt skadet eller lammet.

Generelt

Skjeling innebærer at øynene ikke ser i samme retning. Iblant peker de i hver sin retning, av og til peker ett øye innover og det andre utover. Det er ikke alltid man vet hvorfor tilstanden oppstår, men ofte er den arvelig, eller har sammenheng med brytningsfeil. 

Begynner du å skjele som voksen, kan den likevel ha sin opprinnelse i barndommen. Det kan ha ligget latent, og man kan til og med ha levd hele livet uten å få problemer. Plagene kan komme av stress eller en sykdom, også vanlig tretthet kan forårsake skjeling og være til besvær. I de senere årene har latent skjeling blitt mye vanligere. Antakelsen er at mer arbeid foran dataskjermer øker belastingen på øynene. 

Årsaker

Det er ikke alltid man vet hvorfor man får problemene. I mange tilfelle kan det bero på en arvelig faktor, eller på grunn av en annen øyedefekt som for eksempel nærsynthet. I enkelte tilfeller kan skjelingen komme som en følge av sykdom eller skade. Har man arr på netthinnen, kan det resultere i synsnedsettelse, som i sin tur kan føre til skjeling. Dette kommer av at man ikke fikserer blikket like bra når man har et øye med nedsatt syn. 

Når skal man søke behandling?

Skulle du plutselig begynne å skjele eller se dobbelt, og problemene ikke går over i løpet av noen timer, bør du kontakte et helsemottak.

Har du latent skjeling, er det svært uvanlig at det oppdages ved en vanlig synsundersøkelse. Det er viktig å kontakte et helsemottak dersom du har mistanke om skjeling, fordi det kan være et symptom på alvorligere sykdommer.

Undersøkelse

Øyelegen analyserer øynenes bevegelser. Dette gjøres for å sjekke om musklene fungerer som de skal. Man kontrollerer også om det finnes en særskilt grunn til at pasienten skjeler.

Er tilstanden forårsaket av lammelse i ulike øyemuskler, utredes dette sammen med en allmennlege .Legen kontrollerer om det finnes en form for sirkulasjonsforstyrrelser. Er dette tilfelle, kan det være nødvendig å kontrollere blodtrykket. I tillegg tas det blod- og urinprøve, eventuelt også røntgen. 

Behandling

For å behandle skjeling må man vite hva som er årsaken. Skulle det være på grunn av sirkulasjonsforstyrrelser, forsvinner de vanligvis etter noen måneder. Er det andre årsaker, anvendes av og til et muskelavspennende middel for å få øyemusklene til å samspille bedre. I andre tilfelle kan man korrigere synsfeilen ved hjelp av briller.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: