Angi søkeord

Nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel er svært vanlig og er en del av den naturlige aldringsprosessen. Når man blir eldre, blir hørselen dårligere på grunn av endringer i det indre øret og hørselssentrene i hjernen. Sykdommer, skade eller genetiske endringer kan også ligge til grunn for nedsatt hørsel. Det er alltid mulig å få hjelp når man rammes av hørselstap. Behandlingen avhenger av årsaken. 

Annonse:

Hva er årsaken til hørselstap 

Å få nedsatt hørsel kan ha mange årsaker, den mest vanlige er at hørselsorganet svekkes med stigende alder. Trommehinnen og hørselsbenet blir mindre elastiske, og det blir vanskeligere å lede lyden gjennom mellomøret. Hørselstap kan også skyldes skader og sykdommer i det indre øret, hørselsnerven eller hjernen. 

Hørselstap deles inn i to typer: 

  • Konduktivt hørselstap– Oppstår fordi lyden ikke kan ledes på en normal måte gjennom det ytre øret eller mellomøret. Dette kan skyldes ørevoks, ørebetennelse eller en sykdom som kalles otosklerose, hvor stigbøylen i øret ikke kan sende lydbølger til det indre øret. De fleste hørselstap på grunn av konduktiv blokkering kan kureres med medisiner eller kirurgi. 
  • Nevrogent hørselstap – Skyldes en skade i det indre øret, hørselsnerven eller hjernen. Det kan for eksempel være naturlige aldersrelaterte endringer, støyskader, skader fra bærbare musikkspillere og øretelefoner, arvelige faktorer, Ménières sykdom, svulst på hørselsnerven, bivirkning av medisiner, infeksjoner eller sirkulasjonsforstyrrelser. Hørselstap forårsaket av skade kan avhjelpes med hørselstekniske hjelpemidler og høreapparater. 

Diagnose ved nedsatt hørsel

Man kan måle hørselen ved å lage en hørselskurve (toneaudiogram). Man lytter til lyder av forskjellig styrke og tonehøyde (frekvens) i øretelefoner i hvert øre for seg. Noen ganger benyttes også en vibrator på beinet bak øret. På denne måten kan man finne ut type og grad av hørselstap. Hørsel påvirkes ulikt av konduktive hindringer og skade på det indre øret. Ved konduktive hindringer høres lydene bare svakere, mens ved skader blir lyden dessuten utydelig. 

Behandling av hørselstap 

  • Nedsatt hørsel som skyldes konduktive hindringer kan som oftest kureres med medisiner eller kirurgi. 
  • Hørselstap forårsaket av skade kan bøtes med hørselstekniske hjelpemidler og høreapparater. 

Oppsøk lege 

Hvis du mistenker at du har nedsatt hørsel bør du kontakte fastlegen din som kan henvise deg til spesialist. 

Du bør kontakte lege umiddelbart dersom du plutselig 

  • har dårlig hørsel på det ene øret 
  • hører dårlig etter dykking eller etter et slag mot øret 
  • har dårlig hørsel og samtidig smerte i øret eller i hodet 
  • plutselig hører dårlig og føler deg svimmel 
Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: