Angi søkeord

Om du har diabetes og bekymrer deg for øynene dine, bør du snakke med en lege.

Om du har diabetes og bekymrer deg for øynene dine, bør du snakke med en lege.

Det er viktig å få hjelp når man får synsproblemer ved diabetes

At du kan bli rammet av synsproblemer i forbindelse med diabetes er en nyhet for enkelte. Det er viktig å være klar over at det hele tiden blir forsket og utviklet nye metoder for å hjelpe og lindre problemer som oppstår ved diabetes. Her forteller vi mer om dette. 

Annonse:

Uansett om du har type-1 eller type-2 diabetes, er det ikke uvanlig å bli rammet av problemer med øynene. Undersøkelse av øynene regelmessig (øyebunnfotografering) er en bra måte å avdekke forandringer på. Legen din vet at diabetes medfører denne risikoen og vil fortelle deg som pasient hvordan og når du bør få gjort øyeundersøkelser. Hvilke problemer kan oppstå?

Synsproblemer som kan oppstå ved diabetes

Som pasient med diabetes er det bra å ha grunnleggende kunnskaper om hvordan diabetes faktisk påvirker øynene dine og hva du kan gjøre for å redusere risikoen for problemer. 

Lengst bak øyet sitter netthinnen som dekker den bakre delen av øyet. Netthinnen består av mange synsceller som sitter tettpakket i rader. Ved hjelp av disse kan vi se skarpt. I den gule flekken, som er den mest sentrale delen av netthinnen, er det størst tetthet av synsceller. Dette medfører også at forandringer i den gule flekken gir symptomer i form av synsforandringer. Symptomene kan uttrykke seg som uskarphet eller svarte slør som beveger seg foran øyet. Sjeldent kan man også oppleve rette linjer som krokete. 

Diabetesforandringer i øyet

En andel av folk med diabetes har også diabetesforandringer i øynene. Diabetisk retinopati er den vanligste øyesykdommen og den rammer netthinnen ved at blodkarene forandres og blir tykkere.

Avhengig av hvilket stadium din diabetes er på, eller hvilken type diabetes du har, kan diabetisk retinopati uttrykke seg på ulike måter. Ved diabetisk retinopati skjer det forandringer i blodkarene i netthinnen, som bidrar til oksygenmangel i cellene. Dette kan føre til skader på synscellene i netthinnen.

Oksygenmangelen fører også til at nye blodkar blir dannet og kan vokse inn over den gule flekken. Disse nye blodkarene er av dårligere kvalitet og bidrar til lekkasje av væske og proteiner. Et oppsvulmet ødem dannes over den gule flekken og man får nedsatt syn. Disse forandringene på netthinnen trenger ikke nødvendigvis bety nedsatt syn, de kan også oppstå uten symptomer. 

Behandling av diabetesforandringer

Til tross for at det er færre som rammes av alvorlige synsproblemer, takket være øyebunnfotografering og behandling, bør det fremheves at en pasient med diabetes bør man være klar over risikoen for øye- og synsproblemer. Den viktigste faktoren for å redusere risikoen for forandringer er å kontrollere blodsukkeret på best mulig måte.

Tidlige forandringer i øynene forårsaket av diabetes gir ingen symptomer. Derfor er det viktig at du går til synsundersøkelsene som du blir innkalt til som diabetespasient. På disse undersøkelsene fotograferes netthinnen din og bildene blir undersøkt av en øyespesialist. Man ser etter eventuelle forandringer og gjennom å kontinuerlig oppfølging kan man på et tidlig stadium finne ut om behandling er nødvendig. 

Standardbehandling har i mange år vært at man bruker laser. Dette er en metode som forhindrer at synet blir dårligere. I dag finnes det en annen type behandling som kan behandle hevelse i den gule flekken. Dette er den første legebehandlingen for sykdommen, og studier viser at pasienter som behandles med legemiddelet har mulighet for å raskt få et forbedret syn.

Det er viktig at du som pasient er informert om forekomsten av ikke-godkjente legemidler som blir brukt for injeksjonsbehandling av hevelse i den gule flekken. Spør legen din om din behandling er godkjent. Det finnes bare én godkjent injeksjonsbehandling i dag. 

Kan jeg selv gjøre noe for å redusere risikoen for øyeforandringer?

Det å kontrollere blodsukkeret sitt og livsstilen sin når det kommer til mat, drikke og bevegelse bidrar til å redusere risikoen for deg som har diabetes, og som dermed kan bli rammet av øyeforandringer. Regelmessige undersøkelser for å sjekke om det er forandringer i øynene og god kontakt med lege er også veldig nyttig i forebyggelse av øyeproblemer ved diabetes.

Som med mange andre sykdommer og bivirkninger er det en fordel å oppdage tidlige avvik for å effektivt kunne starte en behandling. Laserbehandling har lenge vært en dominerende metode, men nye legemidler slik som Lucentis kan både komplementere og forbedre diabetisk retinopati.

Hvis du har diabetes og er bekymret for dine øyne, og ditt syn, bør du snakke med lege om bekymringene dine. Hvis du har blitt innkalt, men ikke pleier å gå til øyeundersøkelser, så begynn gjerne nå for å tidlig kunne oppdage eventuelle øyeforandringer.

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: