Angi søkeord

Pustulosis palmoplantaris

Pustulosis palmoplantaris

Pustolosis palmoplantaris er en hudsykdom med temmelig avgrensede, røde og skjellete områder i håndflater og fotsåler med forekomster av flere millimeter store gulaktige pustler.

Annonse:

Pustlene inneholder ikke bakterier, og sykdommen smitter ikke. Når blemmene tørker, blir de brunaktige og flasser på overflaten. I håndflater sitter forandringene ofte nedenfor tommelen og på lillefingersiden, men også iblant i midten av håndflatene. På føttene finnes de som regel i fotbuen, ved hælen og på sidene. Ofte er skillet mellom syk og frisk hud tydelig.

Sykdomsårsak

Den egentlige årsaken til sykdommen er ukjent. Den fremkalles ofte, og forverres, av allmenne infeksjoner som influensa og tonsillitt m.m. Psykiske stressfaktorer virker også iblant å ha betydning. Omkring 95 % av pasientene røyker. Betydningen er uviss. Enkelte pasienter har også vist tegn til feil på skjoldbruskkjertelen, men hvordan denne eventuelle forbindelsen skal tolkes, er også fortsatt usikkert.

Mange oppfatter sykdommen som en spesiell form for psoriasis og enkelte flekker med psoriasis kan iblant finnes andre steder på kroppen. Andre har reist spørsmål om forbindelsen med psoriasis. Muligens finnes ulike former av sykdommen.

Behandling

Sykdommen er svært gjenstridig og vanskelig å behandle. Problemene fortsetter mange ganger over flere år til tross for behandling. Kortisonsalver lindrer, men leger sjelden. Kombinasjon av kortisonsalver og spesielle omslag kan ha svært god effekt og demper akutte angrep. Tjærelignende og mykgjørende preparater kan også ha en lindrende effekt. I noen tilfeller har langvarig behandling med antibiotiske tetrasyklintabletter vist seg å være effektivt. Bucky-behandling (grensestråling) kan ha god effekt i de tørre kroniske stadiene av sykdommen. 

Tabletter med A-vitaminlignende acitretin hjelper av og til, men må gis over en lenger periode. Kombinert behandling med lys og tabletter (PUVA-metoden) er i vanskeligere tilfeller ofte den beste behandlingen. Behandlingen gis 2-3 ganger i uken, men kan trenge 3-6 måneder, iblant lenger. Effekten av PUVA-behandling kan forsterkes om acitretin-tablettene nevnt ovenfor blir gitt samtidig. For disse behandlingene gjelder særskilte råd for behandling. Som konklusjon kan det sies at selv om sykdommen er vanskelig å behandle, finnes det likevel flere muligheter for å bringe den under kontroll.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: