Angi søkeord

Vorter er som regel ufarlige, men kan gi ubehag og bør behandles. Foto: Shutterstock

Vorter er som regel ufarlige, men kan gi ubehag og bør behandles. Foto: Shutterstock

Alt om vorter

En vorte er en liten utvekst på huden som skyldes et virus. Vorter smitter og kan lett overføres til andre personer og til andre deler av kroppen. 

Annonse:

Vorter skyldes humant papillomvirus (HPV). Man smittes ved berøring av vorten eller indirekte gjennom avstøtte hudceller fra vorten som trives best i varme og fuktige miljøer. Det tar cirka et halvt år fra smittetidspunktet til vorten viser seg. Vorter er ufarlige, men kan føles skjemmende og gjøre vondt. Derfor skal du behandle dem, så du slipper det ubehaget.

Derfor får man vorter

Vorter skyldes virus og kan smitte. Det finnes flere forskjellige typer vortevirus. Vorteviruset trives i varme, fuktige miljøer og spres derfor lettere på steder som svømmehaller og den slags, hvor man går barfot. Vorter kan også smitte ved direkte kontakt.

 • Vorter er en av de vanligste infeksjonene i verden.
 • Vorter medfører høy smitterisiko, og det finnes mer enn 100 forskjellige virus.
 • Viruset trives i varme, fuktige miljøer, for eksempel på badeanstalter og i gymsaler.
 • Det skal være en åpning i huden for at viruset kan trenge inn, for eksempel i en revne eller et sår.
 • Hvis man har blitt smittet, må man ikke file på vorten. Det ytterste laget smitter og risikerer å smitte andre og dessuten andre steder på kroppen.

Noen får bare én enkelt vorte, mens andre kan ha flere. Det er ikke uvanlig å ha 10–20 vorter. Det er ofte lettere å bli kvitt nye vorter enn dem som har vært der i mange år.

Vanlige smittekilder

Badeanstalter, svømmehaller og gymsaler er vanlige smittekilder. Det er vanlig at vorter smitter innenfor samme familie. Vorter kan gjøre vondt, men enda verre – det kan også være flaut.

Vorters utseende kan variere. Noen innover. Det er ofte tilfellet med vorter på fotsålene. Andre vokser utover og ligner et blomkålhode. De er vanligst på hendene og resten av kroppen. Vorter kan forsvinne av seg selv, men det tar normalt lang tid. De fleste vorter forsvinner innen to år, mens noen er vanskeligere å bli kvitt. Vortene kan også vende tilbake etter behandling, og det er ikke uvanlig at noen har vorter i flere tiår.

Barn får oftere vorter enn voksne

Barn er mer tilbøyelige til å få vorter enn voksne. Det skyldes mest at barn ikke har et fullt utviklet immunforsvar. Studier har vist at mer enn 1/3 av alle barn under 12 år får vorter. Det er ikke uvanlig at barn har flere vorter.

Men også voksne kan få vorter. Det skyldes oftest et svekket immunforsvar.

 • En vorte er en ufarlig svulst.
 • Kan vokse både utover og innover.
 • Opptrer oftest på hender og føtter hvor de kan ha en rekke forskjellige utseender.
 • Noen får bare én vorte, mens andre får mange flere. Opptil 10–20 vorter er ikke uvanlig.
 • En ny vorte er vanligvis lettere å behandle enn en som har vært der i lang tid.

Behandling av vorter

Maursyre. Behandling med maursyre er en metode som ifølge offentliggjorte kliniske studier (f.eks. i International Journal of Dermatology 2001) får mer enn 90 prosent av vortene til å forsvinne. Behandling med maursyre har i disse studiene vist seg å være svært effektivt og smertefritt og dessuten velegnet til barn. Det kreves gjennomsnittlig 4–5 behandlinger, men etter 12 behandlinger er mer enn 90 prosent fri for vortene. Maursyre tørker effektivt ut vorten i dybden. Kroppen avstøter deretter selv vorten. Løsningen absorberes direkte inn i vorten og etterlater ingen arr. Ved korrekt bruk er det helt smertefri og er derfor særlig velegnet til barn med diabetes, og hvis man har mange vorter. En behandling i uken gjør det til en enkel metode.

Andre metoder er forskjellige vortemidler, eller forsøk å fryse eller brenne vekk vorten.

Salisylsyre. Det finnes flere forskjellige kremer, geler, lotioner og impregnerte plastre på markedet. Virkestoffet i de fleste er salisylsyre, som virker ved å ødelegge den knuten av hud som vorten består av. Den harde huden kan deretter skrapes av.

TCA-gel (trikloreddiksyre). En gel for kjemisk peeling. Denne metoden er ikke egnet til mer enn tre vorter, til barn under 4 år eller gravide eller ammende kvinner. Det tar over 15 minutter for gelen å tørke / trenge inn.

Kryoterapi (frysing). Vorten behandles med flytende nitrogen ved en temperatur på -196 °C. Større vorter kan kreve flere behandlinger med tre–fire ukers mellomrom. Selve vorten og noen millimeter rundt vorten fryses. Behandlingen kan iblant gjøre vondt. Man kan også få frysebehandling til bruk hjemme. Behandlingen må kanskje gjentas.

Operasjon. Kirurgisk fjerning av vorter er noen ganger effektivt. Inngrepet kan være forbundet med litt ubehag, og det tar flere uker før området er fullstendig helet.

Diatermi. En metode hvor vevet ødelegges ved hjelp av elektrisitet. Brenning er en effektiv behandling av vorter, men den etterlater arr.

Laser. Laserkirurgi kan være aktuelt for store vorter eller større områder med vorter. Medfører normalt ikke arrdannelse. Såret kan gjøre vondt i noen dager.

Bruk badesko

Det tar cirka et halvt år fra smittetidspunktet til vorten viser seg. Vorter er ufarlige, men kan føles skjemmende og gjøre vondt. Derfor skal de behandles, så du slipper ubehaget.

Husk at hvis du jevnlig ferdes i offentlige våtrom, for eksempel svømmehaller og baderom, er et godt og enkelt forebyggende tiltak ganske enkelt å gjøre det til en vane å bruke badesko.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Vorter er som regel ufarlige, men kan forårsake ubehag og bør behandles.

Vorter er som regel ufarlige, men kan forårsake ubehag og bør behandles.

Alt om vorter

En vorte er en liten utvekst på huden som forårsakes av et virus. Vorter smitter og kan lett overføres til andre personer og til andre deler av kroppen.

Annonse:

Vorter forårsakes av Humant Papillomavirus (HPV). Du smittes ved berøring av vorten, eller indirekte av hudceller som har falt av vorten. Vorter trives best i et varmt og fuktig miljø. Det tar cirka 6 måneder fra du er smittet, til vorten dukker opp. Vorter er ufarlige, men kan føles sjenerende og gjøre vondt. For å unngå ubehag, bør du derfor søke behandling.

Hvorfor får vi vorter?

Vorter forårsakes av virus og kan smitte. Det fins flere ulike typer vortevirus. Vortevirus trives i varme, fuktige miljøer. De spres derfor lett på steder som svømmehaller, samt andre steder man beveger seg barbent. Vorter smitter også ved direkte kontakt.

 

 • Vorter er blant de vanligste infeksjonene i verden.
 • Vorter har høy smitterisiko, det finnes over 100 ulike vortevirus.
 • Virusene trives i et varmt og fuktig miljø, for eksempel svømmehaller og idrettsanlegg.
 • Det må være en åpning i huden hvor viruset kan trenge inn. Dette kan være sprekker og sår.
 • Man skal ikke file ned vorter. Det ytterste laget smitter, noe som vil si at avfalne hudceller kan smitte andre, eller spre vortene på vår egen kropp.

 

Noen mennesker får kun én vorte, mens andre kan få flere. Det er ikke uvanlig å ha opptil 10-20 vorter. I motsetning til vorter som har vært der i flere år, er det lettere å bli kvitt nye vorter.

Vanlige smittekilder

Bad, svømmehaller og gymsaler er vanlige smittekilder. Det er også vanlig at vorter smitter innen familien. Vorter kan være smertefulle, men også føles sjenerende og pinlige.

Vortenes utseende kan variere. Noen vokser innover, noe som er vanligst på fotsålene. Andre vokser utover og former et lite «blomkålhode» på huden. Disse er vanligst på hendene og resten av kroppen. Vorter kan forsvinne av seg selv, men det tar vanligvis lang tid. De fleste vorter forsvinner i løpet av to år, mens enkelte vorter kan forbli over lengre tid. Vorter kan også vende tilbake etter behandling og det er heller ikke uvanlig å ha vorter over et titalls år.

Barn rammes oftere enn voksne

Barn er mer utsatt for vorter enn voksne. Dette kommer først og fremst av at barn ikke har et fullt utviklet immunforsvar. Studier har vist at over 1/3 av alle barn under 12 år, rammes av vorter. Det er ikke uvanlig at barn har flere vorter samtidig.

Voksne kan også rammes av vorter, oftest på grunn av nedsatt immunforsvar.

 

 • En vorte er en ufarlig svulst.
 • Vorter kan vokse innover og utover.
 • Vorter forekommer oftest på hender og føtter, og kan variere i utseende.
 • Noen får kun én vorte, andre får mange. Å ha opptil 10-20 stykker samtidig er ikke uvanlig.
 • Nye vorter er lettere å behandle enn de som har vært der lenge.

 

Behandling

Maursyre. Kliniske studier, publisert i International Journal of Dermatology 2001, viser at over 90% av vortene forsvinner ved behandling med maursyre. Behandlingen har vist seg å være meget effektiv, smertefri og spesielt gunstig for barn. Gjennomsnittlig kreves 4 til 5 behandlinger. Etter 12 behandlinger var over 90% av pasientene vortefrie. Maursyre tørker ut vorten, deretter støter kroppen selv bort vorten. Løsningen absorberes av vorten og gir ingen arr. Ved riktig bruk, er maursyrebehandling smertefri og derfor gunstig for barn, diabetikere og i tilfeller med mange vorter. Behandlingen foregår én gang i uken.

Andre metoder inkluderer ulike vortemidler, samt forsøk på å skjære, fryse eller brenne bort vortene.

Salicylsyre. Det fins flere ulike kremer, geleer, salver og plaster på markedet. Den aktive ingrediensen i de fleste av disse, er salicylsyre. Salicylsyre virker ved å bryte ned den harde huden forårsaket av vorten, deretter skrapes denne huden av.

Kryoterapi (frysing). Vorten behandles med flytende nitrogen med en temperatur på -196 °C. Større vorter kan kreve flere behandlinger, ofte med 3-4 ukers mellomrom. Selve vorten, og noen millimeter rundt, fryses ned. Behandlingen kan noen ganger være smertefull. Det fins også frysebehandlinger man kan utføre selv. Enkelte ganger behøves gjentatte behandlinger.

Kirurgi. Kirurgisk fjerning av vorter kan være effektivt. Behandlingen kan være ubehagelig, og det tar flere uker for det aktuelle området å leges fullstendig.

Diatermi. En metode som bryter ned vevet ved hjelp av elektrisitet. Å brenne bort vorter er en effektiv behandling, men gir arr.

Laser. Laserkirurgi kan være aktuelt ved store vorter, eller større områder med vorter. Behandlingen gir sjelden arr, men kan gjøre vondt i noen dager.

Bruk badesko

Det tar cirka 6 måneder fra du har blitt smittet, til vorten dukker opp. Vorter er ufarlige, men kan være sjenerende og gjøre vondt. Behandler du vortene, slipper du ubehaget.

Besøker du offentlige våtrom, som svømmehaller og gymsaler, er badesko en enkel og effektiv beskyttelse.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: