Angi søkeord

Det er viktig med riktig behandling i og med at sykdommen ikke lar seg helbrede.

Det er viktig med riktig behandling i og med at sykdommen ikke lar seg helbrede.

Psoriasis – mer enn en hudsykdom
Psoriasis – mer enn en hudsykdom

Psoriasis – mer enn en hudsykdom

Psoriasis er mye mer enn bare en hudsykdom. Den som har psoriasis påvirkes både fysisk, psykisk og sosialt. Kan du bli frisk? Hvordan oppstår egentlig psoriasis?

Annonse:

På det første spørsmålet er svaret nei, man kan ikke bli frisk fra psoriasis. Hva som er årsaken til at man i det hele tatt blir rammet er heller ikke helt ut kjent. Det vi vet er at kroppens immunforsvar reagerer på feil måte, og forårsaker overproduksjon av hudceller, med påfølgende inflammasjon og skader i det beskyttende hudlaget. 

Den egentlig utløsende faktoren er fremdeles en gåte. Selv om man i de senere årene har påvist utløsende faktorer som infeksjoner, stress og hormonsvingninger. 

Psoriasis – hva er symptomene?

Det kan være komplisert å diagnostisere psoriasis ettersom det ikke finnes en spesifikk metode for å fastslå diagnosen. I stedet må man basere diagnosen på typen utslag og hvor på kroppen de befinner seg. Iblant kan man se at huden flasser av, eller at det oppstår ulike typer rødhet. Andre vanlige symptomer er kløe, rødhet, hudfortykninger og vedvarende tørr hud. De vanligste områdene som rammes er hårbunnen, ansikt, rygg, albuer, håndflater, kne og fotsåler. 

Avhengig av hvor alvorlige symptomene er, kan det være vanskelig å diagnostisere psoriasis etter første besøk hos legen.

Hvordan merker jeg selv at jeg er rammet?

Du kjenner selv huden din best – dersom du merker forskjeller i huden, flasser, får tydelige hudproblemer og / eller tykkere hud og medfølgende sprekker i hendene, kan det være tegn på psoriasis. 

Ved å følge opp pasienten og nøye notere forandringer i huden, ta hudprøver og etablere en åpen kommunikasjon, får legene en mulighet for å stille diagnosen – selv om det iblant kan være vanskelig å dra grensen mellom for eksempel eksem og psoriasis. 

Psoriasis – hvorfor er jeg rammet?

Psoriasis er ikke noen måte diskriminerende, du løper like stor risiko for å bli rammet enten du er mann eller kvinne. Å forebygge sykdommen kan være vanskelig, i og med at man ikke har kunnet kartlegge de grunnleggende årsakene til at man i det hele tatt rammes – men man har kunnet slå fast retningslinjer som å unngå alkohol og tobakk når man er rammet av psoriasis. Allmenne råd i forbindelse med psoriasis er å leve sunt, mosjonere og spise sunt. 

Blant risikofaktorene for å rammes av psoriasis er visse legemidler, hudskader og infeksjoner. Forskningen for å fastslå den grunnleggende årsaken pågår kontinuerlig.

Behandling av psoriasis

I og med at det ikke er mulig å helbrede sykdommen er det viktig å få riktig behandling. Psoriasis er noe du lever med, og behandlingen må utformes og optimaliseres for hver pasient. Med riktig behandling blir de fleste fri fra problemet. Det finnes primært tre typer behandling av psoriasis:

Lokalbehandling (reseptfrie eller reseptbelagte kremer og lysterapi), systemisk behandling (reseptbelagte tabletter) og biologiske legemidler:

 

  • Lokalbehandling kan innebære at man behandler huden med myke kremer, medisinske sjampoer, tjærepreparater og lokale steroider. Det finnes også reseptfrie kremer på apoteket, kremer som reduserer inflammasjonen og som ikke inneholder kortison, for behandling av mild eller middels grad av psoriasis
  • Lysbehandling, der man bruker ultrafiolett lys, noe som kan være effektivt ved mildere former for psoriasis
  • Systemisk behandling samt biologiske legemidler bruker ved middels til alvorlig psoriasis og kommer i tablettform eller som injeksjonssprøyte

 

Kontakt legen din for å få hjelp og behandling av din psoriasis 

Myter og fakta om psoriasis

Selv om psoriasis er en utbredt sykdom, og de fleste kjenner til noen som er rammet, er manglende kunnskap om psoriasis stor. I følge spørreundersøkelser tror fortsatt 9 av 10 at psoriasis først og fremst er en hudtilstand. Det forekommer i tillegg en hel del andre påstander og forestillinger om sykdommen, som helt enkelt ikke stemmer. 

Her retter vi opp noen av de vanligste misforståelsene:

Myte: Psoriasis er bare en «kosmetisk» sykdom

Fakta. Nei, dette medfører ikke riktighet og er et foreldet syn. Nyere forskning viser at psoriasis skaper forstyrrelser i immunsystemet, som kan føre til at skadelige inflammatoriske prosesser settes i gang i hele kroppen, ikke bare i huden. Psoriasis kan gi opphav til andre sykdommer som leddproblemer i form av psoriasisartritt, hjerte- og karkomplikasjoner, inflammatoriske mage- og tarmsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes og nedstemthet.

Myte: Det finnes ingen kopling mellom psoriasis og smerte i leddene

Fakta: Jo, den finnes. Har man psoriasis, og samtidig smerte i leddene, er man antakelig rammet av psoriasisartritt. Det er svært viktig å oppdage og få behandling tidlig for å unngå at leddene ødelegges.

Myte: Ingen har dødd av litt psoriasis!

Fakta: Psoriasis kan innebære økt risiko for å få andre sykdommer, noe som påvirker helsen negativt. Studier på området viser at pasienter med alvorlig psoriasis har økt risiko for å dø tidligere sammenlignet med befolkningen forøvrig. Fremfor alt er denne økte risikoen koblet til hjerte- og karsykdommer.

Myte: Psoriasis smitter

Fakta: Nei, psoriasis forårsakes ikke av virus eller bakterier. Du kan ikke smittes av noen, og kan heller ikke smitte andre. 

Myte: De som lider av psoriasis har ikke lavere livskvalitet enn andre sykdomsgrupper

Fakta: Jo, i mange tilfelle er den dårligere. Nyere livskvalitetsstudier har påvist at den fysiske og psykiske livskvaliteten hos personer med alvorlig psoriasis, er jevnførbar med eller til og med lavere, enn hos dem som er rammet av andre alvorlige sykdommer, som for eksempel hjerteinfarkt. 

Myte: Bare man smører seg, forsvinner psoriasisen

Fakta: Nei, dette er en seiglivet myte. Det finnes i dag ingen behandling som rår bot på psoriasis. Mange ganger hjelper ulike typer kremer og salver med å lindre hudproblemene, men for personer med middels eller alvorlig grad av psoriasis trengs ofte en mer kraftfull innvortes behandling, som for eksempel biologiske legemidler.

Annonse:

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: