Angi søkeord

Mygg og andre insekter

Mygg og andre insekter

Reaksjoner på bitt av mygg, klegg, bier og veps hører til sommerens opplevelser. Andre stikkende insekter som hestelusflue og hjortelusflue kan også skape problemer. 

Annonse:

Overfølsomme personer kan få svært alvorlige allergiske reaksjoner, særlig av bie og vepsestikk.  

Sykdomsårsak

Bitt av mygg og andre stikkende insekter forårsaker ubehagelige reaksjoner, men kan også spre enkelte bakterie- og virusinfeksjoner. Et eksempel er bærplukkersyken (Ockelbo-viruset). Bærplukkersyken er en myggbåren virussykdom forbundet med utslett, feber og iblant langvarige leddsmerter. Utenlands kan stikkmygg overføre ytterligere sykdommer som gulfeber og malaria. 

Klegg er store fluer som forårsaker smertefulle bitt. Hjortelusfluen eller elglusfluen er en hard, lang, smal og svart flue på størrelse med et riskorn. Den lever i ulike skogsmiljø. Hunnen kaster vingene når den har funnet et vertsdyr. Den forflytter seg deretter utelukkende krypende eller hoppende. Hjortelusfluen kan sees i store mengder på elg, hjort og rådyr, men kan også angripe andre dyr og i enkelte tilfeller mennesker. Utsatte personer er bær- og sopplukkere, orienteringsløpere, skogsarbeidere, jegere med flere. Det eksisterer også andre bitende fluer, som for eksempel hestelusfluen. 

Forløp

Som regel forekommer de første bittene uten reaksjoner, men senere oppstår en overfølsomhet som igjen leder til en allergisk reaksjon. Slike reaksjoner kan være særs langvarige og hos en del personer ganske kraftige. 

Enkelte mennesker er mer følsomme enn andre. Vepsestikk kan hos følsomme personer føre til alvorlige allergiske reaksjoner. 

Behandling

For å unngå stikk er forebyggende tiltak det viktigste. Å spise utendørs har unektelig en egen sjarm, men kanskje ikke dersom det er vepsesommer. Utsatte kroppsdeler bør beskyttes med myggstift/myggolje dersom en oppholder seg utendørs på kveldstid. Bruk bukse og lange ermer på kvelden. 

Unngå vannkilder. Mygg tiltrekkes mørkkledde personer og de som svetter mye. Fluer er glad i gule farger. Mygg trives ofte ikke inne i rom med luftkondisjonering. Myggvindu anbefales, og i enkelte land også myggnetting over sengen. For å beskytte seg mot for eksempel malaria gjelder særskilte forskrifter og medisiner avhengig av hvilket land man skal reise til. Myggmiddel fås kjøpt på blant annet apotek. Dessverre har forsøk med blant annet B-vitaminer vist seg å gi dårlig beskyttelse mot mygg. Som forebyggende middel kan derimot et antiallergisk middel, for eksempel antihistaminer benyttes. Nye, moderne antihistaminer er ikke søvnframkallende og kan også benyttes ved bilkjøring. Enkelte av disse medikamentene er godkjent til bruk fra 1-års alderen av. De som har fått kraftige allergiske reaksjoner mot veps eller bier utrustes ofte med adrenalin i en automatsprøyte, antihistaminer og kortisontabletter. 

Personer som har hatt livstruende reaksjoner på for eksempel vepsestikk gis iblant spesifikk immunterapi, som for eksempel allergivaksinasjon. Små mengder allergener injiseres med visse mellomrom i langsomt økende konsentrasjon for å lære immunforsvaret å bekjempe overfølsomheten. Allerede oppståtte allergiske reaksjoner kan dempes med en kuldebalsam eller en sterk kortisonkrem. Antihistamintabletter har en lindrende effekt på hevelser og kløe. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: