Angi søkeord

Håndeksem

Håndeksem

Utslett på hender og fingre er ofte forårsaket av eksem, men kan også være forårsaket av en annen hudsykdom, f.eks. psoriasis. Utredning av håndeksem krever en omfattende sykehistorie og ofte en allergiutredning med bl.a. testing. 

Annonse:

Det er viktig å huske på at cirka halvparten av alle håndeksem ikke kommer av allergi, men av andre diffuse faktorer som uttørking, hyppig bruk av vann og såpe, vaskemidler, irriterende stoffer som løsemidler, aceton, olje, bensin, pussemiddel m.m. Det som kalles «husmoreksem» forårsakes av dette og sees ofte hos personer som har «våte» yrker, for eksempel kjøkkenpersonale og helse- og omsorgsarbeidere, men også hos spedbarnsforeldre pga. økt kontakt med vann i forbindelse med pleie av barnet. 

Klinisk bilde

Eksem er en reaksjon i huden og ser likt ut uansett årsak. Derfor kan man ikke vite hva som har utløst eksemet bare ved å se på det. En hudlege kan dog trekke visse konklusjoner av det kliniske bildet. Utseende kommer an på eksemets alvorlighetsgrad. Akutte eksem er mer hissig røde og væskende med innslag av små eller større blemmer, mens mer langvarige tilfeller har en blekere rødfarge med en mer eller mindre kraftig hevelse. 

Sykdomsårsaker:

  • Allergi
    I hvert fall halvparten av alle langvarige (kroniske) håndeksem kommer av kontaktallergi. Til denne kategorien hører allergi for metallgjenstander, nikkel, kobolt, krom, gummi, balsamer i noen håndkremer, citrusolje fra appelsin- og sitronskall, parfymer, og nåletrebalsam (kolofonium) som blir brukt i harpiks, lim og annet. Andre eksempler er formalin og mørke fargestoffer. Kontakt med noen type vekster kan også virke irriterende og gi opphav til allergi. Med en såkalt lapptest (Epikutantesting) som påføres huden kan eventuell kontaktallergi påvises.
  • Slitasjeeksem
    Dette er en vanlig årsak til håndeksem og kommer ikke av allergi, men av altfor flittig kontakt med irriterende stoffer, eller stoffer som løser opp hudens beskyttende fettstoffer. Dette kalles «husmoreksem». Eksemet begynner ofte med tørrhet og småsprekker. Disse starter mellom fingrene for så å bli til eksem med stadig sterkere rødhet og hevelse. 
  • Atopisk håndeksem
    Personer som har hatt atopisk eksem som barn, i armhuler, knehaser eller på kroppen, har til tross for at eksemet er leget for lenge siden, en større risiko enn andre for å få et håndeksem. Deres hud er mer følsom for irriterende stoffer og økt kontakt med vann. «Våte yrker» innen pleie- og omsorg og restaurantbransjen er utsatte. Direkte kontakt med matvarer, håndtering av frukt, potetskrell, grønnsaker, kjøtt, fisk og annet er ofte bakenforliggende årsak til problemet. 

Sykdomsforløp

Håndeksem kan bli kronisk dersom en ikke utreder årsaken, utviser stor forsiktighet i de hverdagens rutiner og begynner med effektiv behandling. 

Etterpå er forebyggende tiltak minst like viktig for å forhindre at eksemet blusser opp igjen. Huden er ekstra følsom i 4-5 måneder etter at eksemet er vekk, og i denne tiden er det ekstra stor fare for tilbakefall. 

Behandling

Det er viktigere at pasienten unngår alle irriterende og allergifremkallende stoffer, samt kontakt med vann, enn selve behandlingen. Det er også viktig å holde huden myk og smidig og å unngå uttørring. Ved behandling av eksem gis ofte kortisonpreparater med ulik styrkegrad og legen din velger legemiddel etter eksemets karakter. Ved akutt væskende eksem kreves det spesiell behandling. 

I mer langvarige tilfeller av håndeksem kan det i tillegg være nødvendig med lysbehandling. Eksem kan bli infisert og krever da antibiotikabehandling. Eksembehandling skal aldri slutte brått, men fases ut over en lengre periode, ellers er eksemet snart tilbake. Det er det lett å glemme når en ser at eksemet er blitt bedre. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: