Angi søkeord

Elveblest (urticaria)

Elveblest (urticaria)

Elveblest et er svært vanlig hudutslett og rammer både små barn, ungdommer og voksne. Hver femte person vil rammes av akutt elveblest i løpet av livet. Mange som rammes har andre allergiske lidelser (eksem, astma eller allergisk høysnue), men også de som aldri har hatt en allergisk reaksjon før kan få akutt elveblest. 

Annonse:

Elveblest kan ramme en person én gang eller flere ganger. Det er vanlig at barn får utslettet flere ganger. I sjeldne tilfeller vil elveblest gå over til å bli en alvorlig allergisk reaksjon. Vanligvis går utslettet over av seg selv uten behandling. 

Hva skyldes elveblest? 

Elveblest forårsakes av at kroppen reagerer med utslett mot et fremmedlegeme. Dette kan for eksempel være en reaksjon mot kulde, varme eller legemidler. I de fleste tilfellene kan man ikke finne en klar grunn til utslettet. Elveblest kan være ubehagelig, men går som oftest over av seg selv. 

Vanlige symptomer med elveblest

Elveblest er opphøyde, sterkt kløende prikker som er bleke og som oftest omgitt av en rød sone. De kan veksle mellom å være noen få millimeter/centimeter eller flyte sammen til et større område. 

Utslettet dukker ofte opp svært raskt, noen ganger bare noen minutter etter at man har kommet i kontakt med det man ikke tåler. Elveblestutslag kan vare fra noen timer opptil et par døgn. Nye utslett kan dukke opp på andre steder på kroppen og det kan derfor virke som om utslettet flytter på seg. 

Behandling ved elveblest

For å lindre ubehaget kan man ta en kjølig dusj eller smøre seg inn med avkjølende kremer. Er kløen svært plagsom, kan man prøve reseptfrie antihistamintabletter (allergitabletter). Det er viktig å velge antihistaminer som ikke forårsaker trøtthet, slik som Aerius eller Clarityn. Spør din lege om råd.

Man skal ikke gi antihistamin til barn under seks år uten å ha snakket med en lege. 

Søk legehjelp umiddelbart

I sjeldne tilfeller kan elveblest gå over til en alvorlig allergisk sjokktilstand. 

Om du rammes av følgende symptomer skal du raskt søke hjelp på legevakt eller sykehus.

  • Får pustevansker
  • Blir oppsvulmet i ansiktet, munnen, leppene, svelget eller luftrøret

Gode råd ved elveblest

Hvis man sliter med kløe, eller om utslettet forverres, bør man kontakte legesenteret for råd og behandling. 

Hvis utslettet ikke går bort i løpet av en uke bør man også kontakte lege. Får man elveblest mer enn én gang, eller om man mistenker at man er allergisk, kan man kontakte legesenteret for å utrede årsaken. 

Annonse:

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nasselutslag/ http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_08.pdf , sid 20 http://viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Hud--och-konssjukdomar/Urtikaria/ 03-18-NOND-1112368-0004 Annons från MSD tel: 08-57813500

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: