Angi søkeord

Dyshidrose

Dyshidrose

Dyshidrose er en spesiell type eksem med ukjent bakgrunn, som domineres av blemmer i ulike størrelser. Sykdommen er mest vanlig hos middelaldrende personer.

Annonse:

Eksemet sitter oftest på hender og fingre (80%), og oppstår sjeldnere på føttene. En form med spesielt store blemmer kalles vesikulos eller pompholyx, men er da vanligvis et uttrykk for en sterkere allergisk reaksjon.

Klinisk bilde 

Eksemet begynner ofte i sin typiske form, med små fine blemmer på siden av fingrene. Deretter skjer en spredning til håndflatene, med utbrudd av rødhet, flassing, blemmer og sår etter tidligere blemmer.

Årsaken til sykdommen 

Alle eksem kan oppvise en eller annen form for blemmedannelse. Desto mer akutt eksemet er, desto flere og større blemmer kan oppstå. Det blir vanligvis ikke påvist noen underliggende ved et såkalt rent dyshidrotisk eksem. Navnet dyshidrose kommer av at man før trodde at en defekt svettefunksjon inne i huden kunne være årsaken til eksemet. Da spesielt når dette skjedde under forhold med høy varme og luftfuktighet. Sterkere psykisk stress ser ut til å ligge bak noen tilfeller.

Omtrent halvparten av pasientene har såkalt atopisk bakgrunn, dvs. de som har eller har hatt en tendens til høysnue, astma eller atopisk eksem. Andre væskende eksemer med kraftige blemmer (vesikulos, pompholyx) kan være et uttrykk for en allergisk reaksjon, som for eksempel mot metaller, men det er ikke “klassisk” dyshidrose. En soppinfeksjon på føttene kan noen ganger føre til blemmer på fingrene og i håndflatene.

Forløp 

Eksemet er vanligvis egenrådig og vanskelig å behandle, med forandringer som kommer og går over lang tid. Disse vil slutt avta og forsvinne, ofte avhengig av valgte behandlingsmåte. Risiko for tilbakefall eksisterer.

Behandling 

Akutte faser med kraftige blemmer behandles med våte omslag eller håndbad. I første omgang kreves det også behandling med sterk kortison, som gradvis stoppes etter hvert. 

Hvis eksemet blir infisert, må det behandles med antibiotika. Noen ganger trenger man medisinsk lysterapi i tillegg, som for eksempel PUVA. De underliggende stressfaktorene bør også vurderes. Kontakt med hudirriterende stoffer bør begrenses, og hendene bør beskyttes med hansker, også ved alt våtarbeid.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: