Angi søkeord

Bulløs Pemfigoid

Bulløs Pemfigoid

Pemfigoid er en uvanlig hudsykdom som forårsaker hudblemmer i ulike størrelser. Dette rammer stort sett eldre mennesker, over 60 år. 

Annonse:

Hudsykdommen er som regel godartet og vil leges på egen hånd. Innimellom vil det oppstå utslag i slimhinnene. Det finnes en spesiell variant som kun rammer slimhinnene i øyet. 

Klinisk bilde

Klare, væskefylte blemmer oppstår, ofte på rødlige områder. Blemmenes størrelse og antall varierer fra person til person og i løpet av sykdomsforløpet. Sykdommen kan begynne med en enkelt blemme, før det siden oppstår mange flere blemmer.

Sykdomsårsak 

Den egentlige årsaken er ukjent, men det antas å være uttrykk for et slags immunologisk fenomen med effekt på huden. 

Spesielle anti-stoffer kan påvises ved å ta en hudprøve, samt ved hjelp av en blodprøve.

Forløp

Sykdommen er ofte langvarig, fra noen måneder til flere år, men kan med rett behandling gradvis svekkes.

Det er også vanlig at dette går bort av seg selv. Gode og dårlige perioder forekommer. Det finnes en viss risiko for tilbakefall. 

Behandling

Vanligvis får man en kortisonbehandling i tablettform hvor man begynner med høye doser som gradvis og langsomt minskes. Sterke kortisonkremer har en lindrende virkning på hudforandringene. Målet for behandlingen er å kontrollere kløen og redusere blemmetendensene ned til et akseptabelt nivå. Man må ikke gi så høye doser at blemmeutviklingen fullstendig opphører. Man kan gi immunhemmende midler både som et tillegg eller som den eneste behandlingen. 

Målet er å dempe sykdomsaktiviteten med en så lav dose som mulig av det aktuelle medikamentet. For lindring kan andre legemidler ha en gunstig effekt, for eksempel sulfoner (Dapson) eller langtidsbehandling med antibiotika (Doxycyklin).

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: