Angi søkeord

En prikktest kan avsløre de allergener som kan forårsake allergisk sjokk.

En prikktest kan avsløre de allergener som kan forårsake allergisk sjokk.

Allergisk sjokk

Annonse:

Har man en allergi, kan man også rammes av et allergisk sjokk. Heldigvis er dette relativt uvanlig.

Et allergisk sjokk kan påvirke ulike organer i kroppen. Det kan være direkte livstruende og krever i nesten alle tilfeller et sykehusbesøk.

Symptomer ved allergisk sjokk

Vanlige allergiformer gir gjerne forkjølelse, pustevansker og hudreaksjoner. Kløe og rennende øyne er også vanlig. Ved et allergisk sjokk, kan følgende symptomer oppstå innledningsvis:

  • Leppene dovner
  • Tungen dovner
  • Kløe som sprer seg i ansiktet, hodebunnen, nese og tunge

Disse reaksjonene er det viktig å behandle umiddelbart. Hvis ikke kan man rammes av pustebesvær, svimmelhet, utslett og hevelse i lepper, tunge eller svelg.

Behandling ved allergisk sjokk

De fleste som har opplevd et allergisk sjokk, vet hvordan de skal forholde seg hvis et nytt allergisk sjokk skulle oppstå. Dette kan for eksempel være at man har en adrenalininjeksjon tilgjengelig. Denne injeksjonen kan settes av den rammede selv, eller av en pårørende eller venn. Andre former for akutt behandling ved allergisk sjokk er kortison- og antihistaminpiller.

Fordi tilstanden raskt kan forverres, skal du kontakte lege selv om du har tatt en adrenalininjeksjon. Ring ambulanse dersom du mistenker et allergisk sjokk.

I ytterste tilfelle kan personer med allergisk sjokk rammes av pustestopp. Da må hjerte-lunge-redning utføres (kunstig åndedrett og hjertekompresjon).

Hva kan utløse et allergisk sjokk?

Det fins en del kjente faktorer som kan utløse et allergisk sjokk.

  • Mandler
  • Peanøtter
  • Skalldyr
  • Fisk
  • Melk
  • Veps
  • Bier

Som regel er voksne bevisste på sin egen historie med allergi, men hos barn kan det være vanskelig å oppdage den utløsende faktoren. Har du en allergi, og spesielt hvis du noen gang har opplevd et allergisk sjokk, bør du skaffe deg informasjon om hva du skal gjøre ved en eventuell kritisk situasjon. Et allergisk sjokk kan behandles ved rask og riktig håndtering i kombinasjon med å ringe ambulanse.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: