Angi søkeord

Raping er helt naturlig, men om det forekommer ofte kan det ha en underliggende årsak.

Raping er helt naturlig, men om det forekommer ofte kan det ha en underliggende årsak.

Raping (ructus)

Raping er i de fleste tilfeller vanlig og forekommer på grunn av luft som svelges. Hver gang du svelger mat eller væske så svelger du også luft. Når luften eller gassen kommer opp igjen, raper man. Noen raper oftere enn andre, og det kan unntaksvis være underliggende årsaker til raping.

Annonse:

Det er naturlig å rape, men dette anses i de fleste sammenhenger som ufint. Om man raper, da spesielt i selskap med andre, blir man ofte sett litt rart på. Det er tross alt naturlig å rape, men om det skjer altfor ofte, eller blir til en lidelse, kan det være nyttig å kontakte en lege som kan avgjøre om tiltak er nødvendig. 

Hvorfor raper man? 

Når man svelger, kan luft som svelges komme opp igjen som oppstøt. Kun 10% av luften man svelger brukes til fordøyelsesprosessen. Når luften som svelges bygger seg opp i den øvre delen av magen fører det til spenning, noe som igjen fører til at den nedre spiserørsmuskelen slapper av. Gassen blir så tvunget opp i halsen og kommer deretter ut gjennom munnen. Dette er den vanligste årsaken til raping. Skulle du oppleve uvanlig mye raping, kan det skyldes nesten enhver sykdom som rammer mage- og tarm-kanalen. Eksempler på sykdommer som kan forårsake raping er tarmobstruksjon, brokk, gastroparese (forsinket ventrikkeltømming) og gastrointestinal reflukssykdom. Matallergier, laktoseintoleranse, svulster i mage- og tarmkanalen, samt graviditet kan bidra til økt raping. 

Symptomer på raping 

Noen raper sjeldent, mens andre kan rape titt og ofte. Dersom rapingen oppfattes som overdreven og unormal kan det tydes som et symptom. Hvis raping blir til et problem bør det tas alvorlig, da det er en sjanse for at det kan skyldes sykdom.

Diagnose 

For å få en diagnose ved for mye raping, vil en lege kartlegge rape-vanene dine. Det tas da hensyn til hvor mye du raper, om tilstanden forverres ved inntak av visse matvarer, om du opplever andre symptomer i tillegg til rapingen og om rapingen har eskalert fra normalen. Legen vil ta en avgjørelse basert på undersøkelsen og avgjøre hva som kan gjøres for å lindre symptomene. 

Behandling 

Raping er i seg selv ikke farlig eller uvanlig, så ekstrem raping er et symptom på noe annet. Årsaken til dette må finnes før en behandling kan igangsettes. Behandlingen vil være basert på resultatene, med mål om å overvinne en mulig underliggende årsak. Man kan ikke behandle selve rapingen, da dette alltid vil skyldes en underliggende tilstand.

Annet om raping 

Flere sykdommer og tilstander kan resultere i en økning av luft i magen, eller sykdommer  kan på andre vis forårsake raping. Det anbefales å kontakte et legesenter dersom ubehagelige oppstøt oppstår, spesielt dersom dette vedvarer over en lengre periode. I de fleste tilfeller er raping naturlig, men dersom man raper oftere enn normalt, kan det i sjeldne tilfeller være på grunn av noe mer alvorlig. Noen av de mer akutte tilstandene som kan forårsake raping er abdomen abscess og hjerteinfarkt. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: