Angi søkeord

Glutenintoleranse er arvelig. En selvtest fra apoteket kan hjelpe deg med å finne ut om du er glutenintolerant.

Glutenintoleranse er arvelig. En selvtest fra apoteket kan hjelpe deg med å finne ut om du er glutenintolerant.

Glutenintoleranse (cøliaki)

Glutenintoleranse, eller cøliaki, er en arvelig auto-immun sykdom som rammer mange. Glutenprotein trigger kroppens forsvarsmekanisme, noe som forstyrrer tarmtottene som tar opp næring i tynntarmen. 

Annonse:

Det er dobbelt så vanlig at kvinner rammes av glutenintoleranse. Cøliaki er en kronisk sykdom og ikke en allergi, dette er viktig å vite. Gluten finnes i hvete, rug og andre kornslag. 

Årsaken til glutenintoleranse – cøliaki

Gluten finnes i et stort antall matvarer og det skal alltid fremgå av varedeklarasjonen om matvaren inneholder gluten. Dersom du er glutenintolerant, eller kjenner ubehag når du spiser gluten, og det ikke fremgår av varedeklarasjonen om varen er glutenfri (f.eks. hvis du spiser ute eller handler i et bakeri) så spør alltid om matvaren er glutenfri, eller om det finnes et glutenfritt alternativ. 

Cøliaki er arvelig, så sannsynligheten for at ditt barn rammes er stor dersom du selv er glutenintolerant. Derfor er det viktig å være klar over om en er glutenintolerant slik at en kan gi de beste forutsetningene for seg selv og sitt barn. 

Det er nemlig slik at dersom du har cøliaki, og får i deg glutenprotein, så oppstår det skader i tynntarmens slimhinne. Kroppen reagerer ved å øke antall «forsvarsceller» (T-lymfocytter) i tarmen, noe som påvirker, reduserer og til slutt ødelegger tarmtottene. Når dette skjer forsvinner mange viktige funksjoner, blant annet den som hjelper oss med å ta opp næring. Du mister laktase, et enzym som bryter ned melkesukker (laktose), og det skader den delen av tarmen der jern og kalk tas opp. 

Hele hendelseskjeden forstyrrer andre viktige fordøyelsesorganer. Jo mer gluten/glutenprotein du får i deg, desto større skader risikerer du å få på tynntarmen. 

Hvem rammes av glutenintoleranse – cøliaki

Foruten de som allerede har diagnosen cøliaki mistenker man at det også er store mørketall. 

Sykdommen er vanligere hos kvinner enn menn. Det antas at risikoen, for at et barn blir glutenintolerant, er cirka 10 prosent dersom foreldrene har cøliaki. Arveligheten taler for at man bør teste seg og slå fast om man er glutenintolerant eller ikke, ellers er det risiko for at både du og barnet ditt får gluten-relaterte mageproblemer, uten å kjenne årsaken. 

Risikoen for glutenintoleranse kan øke i forbindelse med andre auto-immune sykdommer, som for eksempel diabetes og reumatisme. 

Symptomer på glutenintoleranse – cøliaki

På linje med de aller fleste sykdommer varierer symptomene også når det gjelder glutenintoleranse. Symptomene kan være alvorlige, mildere, eller i noen tilfeller fullstendig fraværende. I de tilfellene der det ikke finnes noen symptomer er det vanlig at en opplever økt velvære ved å endre kostholdet, slik at det ekskluderer matvarer som inneholder glutenprotein. 

Sykdommen er vanskelig å oppdage, Symptomene kan også variere ut fra alder slik at voksne kan oppleve mer diffuse symptomer uten direkte tilknytning til magen, mens barn kan få plager som oppblåst mage.

Det er ikke uvanlig at du som har glutenintoleranse opplever trøtthet og en nedstemthet som ligner depresjon. 

Årsaken til dette er at redusert opptak av næringsstoffer og dårlig fordøyelse gir trøtthet, utmattelse og kraftløshet. Tilskudd av vitamin B6 og å legge om til et glutenfritt kosthold kan virke lindrende. 

Magerelaterte problemer er vanlige. 

Mageproblemene kan iblant være vanskelig å skille fra en annen tarmsykdom, IBS. Det er vanlig å bli plaget av gass og lyder i magen. Diare, magesmerter og forstoppelse kan også forekomme. Det er ikke uvanlig at man går med problemene i flere år, og at de forsvinner når man slutter å innta mat som inneholder glutenprotein. Det finnes i dag tester på apoteket som du kan ta dersom du opplever mageproblemer og er usikker på om du er glutenintolerant. 

Andre vanlige symptomer hos voksne er vekttap, feilernæring og verkende skjelett. 

Alle disse symptomene kan kobles til tarmens reduserte evne til å ta opp næring og vitaminer. Andre symptomer kan også nevnes, som blemmer i munnen (på grunn av mangel på folat), blemmer på huden (hudcøliaki) som leder til hudblærer på blant annet albuene og i armhulene. Det finnes til og med en kobling mellom cøliaki og infertilitet hos menn og kvinner, der mangelen på sink er grunnen.  

Tarmens manglende evne til å ta opp næring og vitaminer påvirker altså hele kroppen, noe som gir forskjellige konsekvenser for forskjellige mennesker. Dersom du lider av noen av de ovenstående problemene anbefales det ikke, at du begynner å eksperimentere med ulike dietter, eller fjerner gluten fra kostholdet ditt på egen hånd. Om du er glutenintolerant må det utredes skikkelig, men dersom du kjenner deg igjen i symptomene kan du kjøpe en reseptfri cøliakitest på apoteket før du tar kontakt med legen. 

Om du ikke vil ta en hjemme-test kontakter du legen, for å få vite om du er glutenintolerant og deretter få riktig behandling fra begynnelsen av, helst så tidlig som mulig. 

Å oppdage glutenintoleranse – cøliaki

Som tidligere nevnt er ikke sykdommen helt lett å oppdage ettersom det kan forekomme så mange ulike symptomer. På grunn av de varierende symptomene er det ikke uvanlig at du må besøke ulike spesialister før diagnosen kan fastslås.

For å fastslå diagnosen kan legene ta blodprøver der man måler en rekke ulike faktorer, som alle kan fortelle om det foreligger noen grunn til å mistenke glutenintoleranse. En av grunnen til å ikke selv eksperimentere med å fjerne gluten fra kosten, før man har gjennomgått blodprøvene, er at dette kan påvirke resultatet av testene. 

Det samme gjelder tynntarmsbiopsi, som må gjennomføres mens man fortsatt spiser gluten. Man vil da med sikkerhet kunne påvise om du er glutenintolerant. Undersøkelsen gjennomføres ved en gastroskopi og man tar prøver av tarmtottene som siden analyseres. I en slik analyse ser man tydelig om tarmtottene er skadet eller ikke. Dersom de er skadet er du glutenintolerant. 

De seneste årene har det kommet selvtester og disse kan du utføre på egen hånd hjemme hos deg selv. De selges i velassorterte apoteker og det beste er å rådføre seg med personalet om gjennomføringen av testen, og om hvordan du skal gå frem dersom testen viser at du er glutenintolerant. 

Behandling av glutenintoleranse – cøliaki.

Glutenintoleranse fører til at glutenprotein skader tynntarmen, som rett og slett reduserer tynntarmens yteevne. Ved problemer over lengre tid kan yteevnen reduseres med så mye som 75 prosent.

Det er mulig å kurere glutenintoleranse, men det kan ta mange år før tarmen fungerer normalt igjen. Å fjerne glutenprotein fra kosten vil ofte føre til en markant bedring, avhengig av hvilke symptomer du har hatt. Det tar lengre tid før tarmfunksjonen blir helt bra, og dersom du går tilbake til å spise gluten vil symptomene før eller siden komme tilbake. Glutenintoleranse er altså en livslang tilstand. 

Har du fått bekreftet glutenintoleranse kan du gå til en ernæringsfysiolog som hjelper deg til å på en enkel måte fjerne gluten fra kostholdet ditt. Ettersom det ofte handler om en stor omstilling er det viktig å være åpen om sine bekymringer, spørsmål, tanker og ønsker. Spørsmål som «Kan jeg spise pizza?» eller «Hva gjør jeg på restaurant?» kan eksempelvis dukke opp, og det er ingen spørsmål er for dumme. 

Da et glutenfritt kosthold er nøkkelen til velvære, dersom man er glutenintolerant, er det viktig å følge de rådene man får og sette seg inn i hva det innebærer å leve med glutenintoleranse. Er du forelder kan det være nødvendig å informere barnehage, skole, slekt og venner om ditt barns glutenintoleranse. 

En god grunn til å ta kontakt med en kostholdsveileder/ernæringsfysiolog er at det kan være vanskelig å sette sammen et glutenfritt kosthold, som også er næringsrikt. Ernæringsfysiologen kan blant annet fortelle at det er viktig å spise frukt og grønnsaker, og annen mat som er rik på fiber, for å få tilstrekkelig B-vitamin. 

Vær konsekvent og ha det godt.

De aller fleste klarer seg gjennom hverdagen uten ytterligere kontakt med legen, men det kan være mye støtte i å treffe eller ha kontakt med grupper, som også lider av cøliaki. 

Man kan utveksle oppskrifter, erfaringer og holde seg oppdatert når det gjelder forskning og tilbudet av glutenfri mat. 

Ettersom behandlingen av glutenintoleranse er ens eget ansvar kan det kjennes vanskelig å se for seg hele livet uten gluten. Det er da viktig å være konsekvent og tenke på at det ikke er mulig å jukse her. Ofte er det slik, at du som er glutenintolerant, umiddelbart vil føle deg svært dårlig dersom du spiser en matvare inneholder gluten. 

Da er det bedre å være konsekvent i gjennomføringen av et glutenfritt kosthold og heller ha det godt. 

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: