Angi søkeord

Sarkopeni er først og fremst aldersbetinget og forekommer mest hos personer over 70 år. Sarkopeni kan forebygges med trening og riktig kost. Foto: Shutterstock

Sarkopeni er først og fremst aldersbetinget og forekommer mest hos personer over 70 år. Sarkopeni kan forebygges med trening og riktig kost. Foto: Shutterstock

Sarkopeni (tap av muskelmasse) – ta testen, og finn ut om du er rammet!

At musklene brytes ned og mister sin funksjon, er en alvorlig konsekvens av aldring og kan medføre fallulykker og dårligere stoffskifte. Tilstanden kalles sarkopeni og kan forebygges med fysisk aktivitet og proteinrik kost. Det finnes dessuten en internasjonal test som kan avsløre om du ligger i risikosonen. 

Annonse:

Sarkopeni er først og fremst aldersbetinget og forekommer mest hos personer over 70 år. Sarkopeni er ofte forbundet med andre kroniske sykdomstilstander.

Eldre personer mister muskelmasse på grunn av sykdom, inaktivitet og dårlig kost som inneholder for lite protein. Gjennom livsstilsendringer, for eksempel mer mosjon og en god kost, kan man øke muskelstyrken og forebygge sarkopeni.

Fakta: Hva er sarkopeni?

  • Sarkopeni innebærer tap av muskelstyrke og muskelmasse.
  • Forekomsten av sarkopeni øker med alderen, og det anslås at 5–10 prosent i alderen 75–85 år er rammet.
  • Faktorer som kan øke risikoen for sarkopeni, er inaktivitet, feilernæring og sykdom.
  • Vi må spise proteiner til hvert hovedmåltid og minst 25–30 gram fordelt over hovedmåltidene* (100 g oksekjøtt gir cirka 25 g protein) for å bygge opp muskulaturen.

For å finne personer som er i risikosonen for sarkopeni, kan man benytte en test som kalles SARC-F. Testen er internasjonal og validert i flere kliniske studier, men ennå ikke oversatt til norsk.

Når musklene svinner

Begrepet sarkopeni er forholdsvis nytt og ukjent hos både pasienter og helsepersonell. Forekomsten stiger i takt med alderen og ved samtidig forekomst av sykdom.

– Et grovt estimat er at 5–10 prosent av hjemmeboende personer mellom 75 og 85 år har sarkopeni, mens tallet stiger markant hos dem som er mer enn 85 år. På sykehjem er det sannsynligvis opp mot halvparten av beboerne som har sarkopeni, forteller Tommy Cederholm, professor i klinisk ernæring og overlege i geriatri.

Tilstanden medfører nedsatt muskelmasse med tap av muskelfunksjon. Det påvirker livskvaliteten å få sarkopeni, siden flere av de dagligdagse funksjonene blir vanskeligere å gjennomføre. Det kan være alt fra å føle seg mindre mobil til ikke å ha energi til å gå like raskt som man pleier, eller til å bære hjem handleposene.

I takt med den nedsatte muskelmassen øker risikoen for beinskjørhet. Mindre og svakere muskler gjør det også vanskeligere å holde balansen, og det kan igjen føre til at personer med sarkopeni i større grad utsettes for fallulykker og beinbrudd. En person med sarkopeni har dessuten vanskeligere for å komme seg etter beinbrudd og andre skader.

Sarkopeni og feilernæring

Hvis man har sarkopeni eller har risiko for å få det, er det svært viktig at man spiser riktig for ikke å bli utsatt for ubehagelige konsekvenser. Konsekvensen av en næringsfattig kost er at stoffskiftet blir forringet, og man får mindre appetitt. Mindre appetitt betyr ufrivillig vekttap, som igjen medfører at man spiser mindre. Når all næring og energi mangler, kan det også føre til feilernæring og andre alvorlige konsekvenser som nedsatt immunforsvar og økt mottakelighet overfor infeksjoner.

For ikke å havne i en ond sirkel er det viktig å velge næringsrike mellommåltider som tilfører mye energi og protein, slik at man kan gjenoppbygge muskelmassen. Det finnes flere aktører på markedet som har framstilt særlige næringsdrikker som har til formål å hjelpe mennesker som har vanskelig for å spise. Det er blant annet eldre personer og personer med alvorlig sykdom.

Også overvektige personer kan være feilernært og ha sarkopeni, for eksempel eldre personer som får stadig mer fettmasse, men mister muskelmasse og muskelstyrke. Det er derfor viktig at eldre personer med dårlig appetitt spiser den typen mat som gir tilstrekkelig energi og næring i stedet for å fokusere på mengden mat.

Fakta: Hva er næringsdrikk?

  • Næringsdrikker er næringsmidler for spesielle medisinske formål som er beregnet på å bli brukt etter råd fra ernæringsfysiolog, lege eller apotekpersonale.
  • Næringsdrikker inneholder energi, proteiner, karbohydrater og fett samt alle viktige vitaminer og mineraler.
  • Næringsdrikker kalles også medisinsk ernæring og kan skrives ut på resept av en ernæringsfysiolog, lege eller sykepleier eller kjøpes reseptfritt på apoteket.

Betydningen av fysisk aktivitet ved sarkopeni

Når man blir eldre, er det naturlig at man mister muskelstyrke, men det behøver ikke å være så mye at det blir til et handikapp. Det viktigste – og mest effektive – man selv kan gjøre for å bevare bevegeligheten og muskelstyrken er å bevege seg regelmessig og komme i gang med litt styrketrening. Det behøver ikke være i store doser, men bare slik at musklene blir aktivert.

– Tren særlig de bevegelsene som er blitt vanskelige. Det er viktig for å kunne fungere i hverdagen at man uhindret kan reise seg fra en stol eller sofaen. Øv deg på å reise deg fra en stol fem ganger på rad, og gjør øvelsen fire ganger om dagen. For øvrig bør man forsøke å trene alle de store muskelgruppene i kroppen, altså bein, mage, rygg og armer. Det er nok med 5–8 repetisjoner med belastning tre ganger i uken, cirka 10 minutter hver gang. Gjør det gjerne etter den daglige gåturen mens du er litt varm. Sitter man mye ned, må man også huske å reise seg hver halvtime, anbefaler Tommy Cederholm.

Betydningen av styrketrening ved sarkopeni er også noe som myndighetene nevnte i en rapport fra 2011. I rapporten sto det at fundamentet for behandling av sarkopeni bør være styrketrening og fysisk aktivitet, og at eldre er den aldersgruppen som har størst nytte av fysisk aktivitet. Med sterke muskler skaper man bedre forutsetninger for en sunn alderdom.

Betydningen av god kost ved sarkopeni

En annen fundamental del av forebyggingen og behandlingen av sarkopeni er kosten. For å stimulere muskulaturen bør man velge matvarer med høyt innhold av proteiner, siden protein er en nøkkelfaktor for en sterkere kropp. Det er særlig viktig hos eldre personer som ellers har risiko for å bli rammet av ufrivillig vekttap og feilernæring.

Tommy Cederholm understreker at det som alltid er viktig å spise en variert kost, men at noen proteinkilder kan være spesielt gode for personer med sarkopeni:

– Melk og kjøtt har den beste proteinkvaliteteten, men matvarer med høyt innhold av vegetabilske proteiner, for eksempel erter, linser, bønner og nøtter, inneholder mange andre sunne ting som vitaminer, fibre og essentielle vegetabilske fettsyrer. En person med sarkopeni må opprettholde sitt inntak av proteiner, så hvis man minsker eller endrer kosten, må man i første omgang skjære ned på karbohydrater og fett, men fortsette å spise kjøtt, kylling, fisk, egg, yoghurt og melk.

Næringsbehovet hos eldre er ofte et komplekst spørsmål, og det er individuelle forskjeller på behovet hos dem. Noen kan for eksempel ha problemer med å tygge og svelge maten. Det kompliserer inntaket av næring. Sykdom og særlig medisinering kan også bety at man har vanskeligere for å utnytte næringen. For eldre personer som har vanskelig for å spise, kan det være lurt å velge mat som er tilpasset eventuelle tygge- eller svelgevansker. Man kan også prøve å gi dem næringsdrikker for å få dekket behovet for næring.

For personer som er feilernært på grunn av alderdom eller sykdom, for eksempel kreft, lungesykdommen KOLS eller annen sykdom, finnes det medisinske næringsdrikker som legen kan skrive ut. De inneholder all nødvendig næring og energi.

Sarkopeni og framtiden

Man kan ikke helt stanse den fysiologiske prosessen med nedbryting av musklene, men med de to fundamentale behandlingene, styrketrening kombinert med god mat, og særlig mat med stort proteininnhold, kan man bremse utviklingen av sarkopeni. Med styrketrening og fysisk aktivitet forbedrer man ikke bare muskelstyrken, men også forutsetningene for et selvstendig liv når man blir gammel.

Siden vi lever lenger og det blir stadig viktigere å bevare en god helse også i høy alder, vil interessen for sarkopeni og kunnskapen om tilstanden sannsynligvis også bli større. Jo mer bevisste vi blir om tilstanden, desto større krav vil det bli stilt til samfunnet og individet. Ved å investere i fysisk aktivitet og ernæringsmessige tiltak kan samfunnet minske utgiftene til eldreomsorgen, men den største gevinsten tilfaller den enkelte, som jo får en bedre livskvalitet.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: