Angi søkeord

Det er ikke alltid du kjenner symptomene ettersom kroppen kan tilpasse seg jernmangel og du kan rammes av dette selv om du er helt frisk.

Det er ikke alltid du kjenner symptomene ettersom kroppen kan tilpasse seg jernmangel og du kan rammes av dette selv om du er helt frisk.

Jernmangel og kronisk inflammasjon (funksjonell jernmangel) er de dominerende årsakene til blodmangel ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Jernmangel og kronisk inflammasjon (funksjonell jernmangel) er de dominerende årsakene til blodmangel ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Ved intravenøs behandling gis jern direkte i blodbanen, og jernopptaket skjer da raskere enn ved for eksempel behandling med tabletter.

Ved intravenøs behandling gis jern direkte i blodbanen, og jernopptaket skjer da raskere enn ved for eksempel behandling med tabletter.

Trøtt og sliten? Sjekk om du lider av jernmangel!

Å være trøtt og gå rundt å kjenne seg deppet eller sliten kan komme av jernmangel. Jernmangel er en av de vanligste folkesykdommene, og det mange ikke vet er at man kan ha en bra blodprosent (Hb) og likevel ha jernmangel. Jernmangel kan behandles med tabletter, intravenøst eller injeksjoner.

Annonse:

Alle kan rammes av jernmangel, men vi vet at det er spesielt vanlig at det forekommer i sammenheng med graviditet og i forbindelse med visse sykdommer som hjertesvikt eller inflammatoriske sykdommer. Alder kan også være en faktor som bidrar til forekomsten av jernmangel. Ved en eventuell utredning av jernmangel er det bra at også du som pasient eller pårørende har disse faktorene i bakhodet når du prater med din lege.

Derfor oppstår mangel på jern

Kroppen får sitt jern fra maten. Jern finnes i kjøtt, egg, fisk og bladgrønnsaker. For at kroppen skal kunne få tilstrekkelig med oksygen trengs røde blodceller som inneholder hemoglobin. Hemoglobinet binder og transporterer oksygen i kroppen vår. Om vi ikke tilfører tilstrekkelig med jern bygges det ikke nok røde blodceller, som igjen leder til mindre oksygen i kroppen. Kroppen har et ekstra stort jernbehov under ungdomsårene, under graviditet eller amming og etter blodtap. Friske voksne menn får i seg tilstrekkelig med jern via maten og utvikler sjelden jernmangel. De har tilstrekkelig med jern i kroppen til å dekke flere års behov, selv om de ikke skulle få i seg noe mer jern i det hele tatt. Kvinner mister derimot jern i forbindelse med menstruasjon, graviditet og amming. Derfor har kvinner høyere risiko for å rammes av jernmangel og kan behøve jern som kosttilskudd. 

Kvinner som har passert overgangsalderen og voksne menn kan i noen tilfeller lide av jernmangel. Dette kan skje på grunn av blødninger i magen eller tarmene, i forbindelse med for eksempel magesår eller tarmkreft, eller i forbindelse med sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom eller hjertesvikt. I noen tilfeller kan også eldre mennesker rammes av jernmangel. Jernmangel kan deles inn i tre kategorier:

Absolutt jernmangel Dersom kroppen din i en periode har brukt så mye jern at kroppens jernlager ikke er tilstrekkelig eller at de helt enkelt er tomme, da har du utviklet noe som kalles ”absolutt jernmangel”. En senket blodprosent, Hb, innebærer at dine lagre har vært tomme over lengre tid. Diagnosen bekreftes ved å måle et stoff i blodet som heter ferritin.

Funksjonell jernmangel Du kan ha jernmangel selv om det finnes jern i kroppens lager, da kalles det for “funksjonell jernmangel”. Det er vanlig ved inflammatoriske tilstander og nyresykdom. Ved funksjonell jernmangel er opptaket av jern i tarmene hemmet, og det jernet som finnes lagret kan ikke utnyttes. Den enkleste måten man oppdager funksjonell jernmangel på er ved å ta en blodprøve som måler jernmetning.

Jernmangel uten anemi Kvinner har lettere for å utvikle jernmangel og jernmangelanemi, noe man i senere tid har hatt fokus på. Det kan blant annet være tilfellet dersom du som kvinne kjenner deg uforklarlig trøtt.

Sjekk om du lider av jernmangel

Det er ikke alltid du kjenner symptomene ettersom kroppen kan tilpasse seg jernmangel og du kan rammes av dette selv om du er helt frisk. Dette kan komme av at du for eksempel får i deg for lite jern via maten eller at du har mistet større mengder blod i forbindelse med menstruasjon, blodgivning eller en ulykke. Også sykdom i mage-tarmkanalen, inflammatoriske sykdommer og nyresykdom kan være årsaken til jernmangel. Ved graviditet øker behovet for jern og for eldre minsker egenskapen til å ta opp og lagre jern – begge disse faktorene kan være årsaker til jernmangel.

Kjenner du deg igjen i noen av påstandene nedenfor?

  • Jeg kjenner meg trøtt og sliten
  • Jeg blir svimmel
  • Jeg blir lett andpusten
  • Jeg får hjerteklapp
  • Jeg får hodepine
  • Jeg har øresus

Kjenner du deg igjen i påstandene ovenfor kan du lide av jernmangel.

Det er viktig at du kontrollerer dette hos en lege, så kontakt din fastlege dersom du mistenker at du har jernmangel. De fleste med jernmangelanemi blir kvitt blodmangelen etter noen ukers behandling. Dersom det ligger en sykdom til grunn for blodmangelen kan det være nødvendig å få en annen behandling for den.

Behandling av jernmangel

Det finnes ulike måter å behandle jernmangel, avhengig av hvilket behov du har og hvilken mengde jern du trenger å få i deg. Uansett så er jernmangelen i seg selv sjelden problematisk å behandle, det kan være den underliggende årsaken som er til besvær. 

Å starte med kosten er alltid en god begynnelse – om du har jernmangel er det bra å øke inntaket av mat som inneholder større mengder jern, slik som belgvekster, kjøtt med mer.

Den vanligste behandlingen ved jernmangel er jerntabletter. Disse fås både på resept eller kjøpes reseptfritt. Kroppen bruker imidlertid lang tid på å ta opp jernet i tablettform da tarmen kun kan ta opp en liten del av det jernet som tablettene inneholder. En del opplever også problemer med mage og tarm ved behandling med jerntabletter. Det er viktig å snakke med behandlende lege eller apotekpersonal dersom du tar jerntabletter og opplever bivirkninger av noe slag.

Du kan også få jern intravenøst (drypp) eller via injeksjoner. Behandlingen skjer da på et sykehus for å være sikker på at du får rett mengde med jern. Jernet tilføres direkte til blodbanen, noe som gjør opptaksevnen betydelig raskere enn ved for eksempel tablettbehandling. 

I butikkene selges det også jerntilskudd. Tilskuddene inneholder som regel for lite jern til å gjenopprette balansen for deg som lider av jernmangel. Uansett behandlingsmetode er det bra at du ser over kosten din og har mulighet til å legge til mer jernrik mat.

Jernmangel ved kronisk hjertesvikt

Det forekommer blodmangel (anemi) ved kronisk hjertesvikt, og det er ikke uvanlig at det også forekommer jernmangel både med og uten anemi. Anemi ved kronisk hjertesvikt er en risikofaktor som ikke bare risikerer å forverre sykdomstilstanden, men også øker dødeligheten.  Nye studier har vist at også jernmangel uten anemi kan forverre sykdomstilstanden og øke dødeligheten.

Høsten 2015 publiserte Socialstyrelsen nye nasjonale retningslinjer for hjertebehandling. I Sverige lider cirka 250 000 pasienter av hjertesvikt, og halvparten av disse har jernmangel, noe som ofte leder til dårligere livskvalitet, økt antall sykehusinnleggelser og økt dødelighet for denne store pasientgruppen. Det er første gang Socialstyrelsen vurderer intravenøs jernbehandling til hjertesviktpasienter med jernmangel, noe som ikke var en del av den tidligere versjonen av retningslinjene. I retningslinjene skriver Socialstyrelsen om jernmangel ved hjertesvikt at “Tilstanden har en stor til svært stor vanskelighetsgrad”. For jernmangel, med eller uten anemi (blodmangel), ved symptomgivende kronisk hjertesvikt anbefales behandling med parenteral jern, det vil si jern som ikke gis i tablettform, men fortrinnsvis intravenøst.  Tiltaket får graderingen seks av ti på en anbefalingsskala.

Når helsevesenet utreder kronisk hjertesvikt bør man se på om det forekommer jernmangel (kontrollere ferretin og jernmetning). Dersom jernmangel skulle forekomme så er det dokumentert at behandling med intravenøst jern kan forbedre livskvaliteten, minske symptomer som trøtthet og andpustenhet og gi økt fysisk prestasjon hos den som er rammet. Det gjelder uansett om man samtidig er rammet av blodmangel. De positive behandlingsresultatene gjelder kun for intravenøs behandling, samme effekt har ikke blitt påvist dersom man gir jern oralt (i tablettform).

Jernmangel ved IBD

Blodmangel (anemi) er et vanlig og ofte oversett problem ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) Jernmangel og kronisk inflammasjon (funksjonell jernmangel) er de dominerende årsakene til blodmangel ved ulcerøs kolit og Chrons sykdom. Det er viktig at du som tilhører denne pasientgruppen får muligheten til å ta en samtale med helsevesenet om inflammatorisk tarmsykdom og jernmangel. Jernmangel bør og kan behandles, og man bruker ulike behandlingsmetoder avhengig av pasienten.

Pasienter med IBD og samtidig anemi grunnet jernmangel skal få et substitutt med jern via munnen (peroralt) eller via drypp (intravenøst). Dersom du som pasient ikke tåler behandlingen peroralt, eller om din kropp ikke tar opp tilstrekkelig med jern den veien, kan man igangsette intravenøs behandling. Det gjelder også pasienter med vanskelig anemi eller alvorlig sykdomsaktivitet. For pasienter med mild – moderat anemi uten aktiv inflammasjon behandler man imidlertid fortrinnsvis peroralt.

Du som lider av jernmangel kan få hjelp

Om du kjenner deg igjen i symptomene og får konstatert at du lider av jernmangel så trenger du ikke deppe. Det finnes hjelp å få, og det viktigste er å komme til bunns i hva som ligger bak jernmangelen og samtidig begynne den optimale behandlingen for akkurat deg og følge opp og ha kontroll på dine jernverdier (ferritin og jernmetning).

Det er ikke alltid kosttilskudd og endret kost er tilstrekkelig, og da er det viktig at du får den mengden jern som kroppen din trenger for at du skal ha det bra.

Annonse:

Kilde

: Läkartidningen, 1177.se

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: