Angi søkeord

Omgangssyke starter plutselig med oppkast, diaré og magesmerter. Foto: Shutterstock

Omgangssyke starter plutselig med oppkast, diaré og magesmerter. Foto: Shutterstock

God håndhygiene er et viktig forebyggende tiltak ved omgangssjuke. Foto: Shutterstock

God håndhygiene er et viktig forebyggende tiltak ved omgangssjuke. Foto: Shutterstock

Omgangssyke (calici-virus)

Omgangssyke er en mage-tarm-sykdom som skyldes et virus, calici-virus, som smitter svært lett. Omgangssyke starter plutselig med oppkast, diaré og magesmerter.

Annonse:

Tilstanden varer ofte i ett–tre døgn. Omgangssyke er mest vanlig fra november til april. Sykdommen går over av seg selv.

Hva er omgangssyke?

Calicivirussykdom kalles vanligvis omgangssyke og skyldes calicivirus. I gruppen calicivirus inngår også noro- og sapovirus, som begge forårsaker magesyke hos mennesker. De gir ensartede symptomer: hurtig inntreffende oppkast og/eller diaré, ofte sammen med magesmerter og feber. Har man hatt sykdommen, kan man ha en viss kortvarig beskyttende immunitet, men man kan godt bli syk flere ganger.

Symptomene på omgangssyke kan vare fra et til flere døgn. Sykdommen er vanligst i vinterhalvåret fra november til april.

Hvordan smitter omgangssyke?

Omgangssyke er svært smittsomt. En smittet person kan lett føre smitten videre direkte eller indirekte, og det trengs bare en liten smittedose for å starte sykdommen. Inkubasjonstiden er kort, 12–48 timer. Sykdommen spres gjennom kontaktsmitte via forurensede hender, overflater og gjenstander. Den smitter også gjennom dråpesmitte, fortrinnsvis i forbindelse med oppkast, men også gjennom forurensede matvarer.

 • Viruset spres for eksempel via dørhåndtak, toalettseter og lignende.
 • Viruset spres via mat som er berørt av en smittet person.
 • Viruset kan spres via rå skalldyr eller mat som ikke er varmet opp tilstrekkelig.

Symptomer på omgangssyke

Symptomene kommer raskt etter at man er blitt smittet. Inkubasjonstiden er 12–48 timer. Deretter rammes den smittede av plutselig kvalme, oppkast, diaré og eventuelt magesmerter.

Vanlige symptomer på omgangssyke

 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter 

Oppkast og diaré varer i cirka ett–tre døgn.

Behandling av omgangssyke

Det er viktig å drikke mye når man har omgangssyke for å kompensere for den væske man har mistet. Det er bra å drikke væskeerstatning siden kroppen også mister salt. Kroppen tar opp væsken best hvis man drikker litt om gangen med korte mellomrom.

Når diareen avtar, kan man spise normalt igjen, men skal fortsette med å drikke mye væske så lenge avføringen er løs. Hos barn er det en risiko for væskemangel og dehydrering i forbindelse med for eksempel magesyke, diaré og oppkast. Det går som regel over når barnet får i seg litt væske eller gjerne væskeerstatning. Væskeerstatning som kan brukes til både voksne og barn, kan kjøpes på apoteket og i dagligvarebutikker.

Slik forebygges omgangssyke

Man kan unngå omgangssyke ved å opprettholde en hånd- og mathygiene.

 • Vask hendene grundig før måltidene og etter toalettbesøk. Avslutt med hånddesinfeksjon.
 • Bruk flytende såpe og papirhåndklær på skoler, i barnehager, på arbeidsplasser og offentlige steder.
 • Unngå å spise mat fra buffeer hvor mange har rørt maten.
 • Unngå personer som har dårlig mage.

Virker håndsprit på omgangssyke?

Det debatteres om håndsprit forebygger eller hjelper når det handler om å minske smittespredningen. Saken er at det kan besvares med både et ja og et nei. De fleste typer håndsprit har ikke tilstrekkelig effekt mot omgangssykeviruset, og ofte er det store mengder virus som skal vaskes bort. 

Håndsprit virker ved å skade det hylsteret som mange typer virus er omgitt av. Ikke alle virus, deriblant calicivirus, har det hylsteret, og da virker ikke håndspriten og kan ikke uskadeliggjøre disse virusene. Derimot har man i studier kunnet se at hånddesinfeksjon som inneholder hydrogenperoksid, kan eliminere minst 99,99 prosent av caliciviruspartiklene. Myndighetene anbefaler grundig rengjøring med såpe og vann, og at man etter håndvask bruker håndsprit siden den virker mot andre bakterier og virus som kan gjøre oss syke.

Oppsøk lege

Sykdommen er ikke farlig og forsvinner i løpet av et par dager. Når man har omgangssyke, forsvinner det mer væske fra kroppen enn det tilføres. Det medfører risiko for dehydrering hvor man kan bli svimmel og trett, få hodepine og bli tørr i munnen. Oppsøk lege hvis du ikke får i deg nok væske, har væskemangel eller tisser mye mindre enn ellers. Også barn kan lide av væskemangel. Et barn som lider av væskemangel, blir trett og slapt og tisser mindre enn ellers. 

Noen tegn på dehydrering er mørk, sparsom urin, tretthet og tørre slimhinner. Væskebalansen er balansen mellom kroppens væske, natrium og kalium. Det er derfor viktig å tilføre både væske og salt for å gjenopprette balansen raskere.

Gode råd ved omgangssyke

En god regel ved omgangssyke er at man skal være helt frisk i minst 48 timer før man møter opp igjen på jobb, skole eller andre aktiviteter. En god håndhygiene er den beste måten å beskytte seg på. Flytende såpe er det beste, og hånddesinfeksjon kan virke hvis det inneholder de riktige stoffene, og brukes da som supplement, siden det dreper smittestoffene. Et annet gode råd er å bruke papirhåndklær på offentlige toaletter, siden tøyhåndklær øker risikoen for smittespredning. Det er for å unngå å smitte andre.

Både i all allminnelighet og innenfor helsevesenet er det viktig med god håndhygiene. Det er ekstra viktig hvis man selv er magesyk eller har rørt noen som er det eller mistenkes for å være smittet. Er du smittet, bør du heller ikke håndtere matvarer som andre skal spise. Innenfor helse- og omsorgsvesenet gjelder det i smittesesongen å følge rutinene for god hygiene og dermed minske risikoen for at innlagte pasienter blir rammet.

Fakta: Slik vasker du hendene riktig

 1. Skyll hendene i lunkent vann.
 2. Ta såpe, og smør hendene helt inn.
 3. Gni hendene mens du teller langsomt til 15. Gjerne enda lenger.
 4. Glem ikke å ta av ringer og rengjøre under neglene.
 5. Skyll av med lunkent vann.
 6. Tørk hendene tørre med engangshåndklær.
 7. Bruk hånddesinfeksjon med hydrogenperoksid.
Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: