Angi søkeord

Koronavirus er ikke bare ett, men en rekke virus, hvorav noen få varianter, blant annet SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellom dyr og mennesker.

Koronavirus er ikke bare ett, men en rekke virus, hvorav noen få varianter, blant annet SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellom dyr og mennesker.

Koronavirus covid-19, SARS og MERS – symptomer og forebyggende tiltak

Koronavirus er ikke bare ett, men en rekke virus, hvorav noen få varianter, blant annet SARS, MERS og 2019-nCoV (covid-19), også smitter mellom dyr og mennesker. Koronavirus gir luftveissymptomer som pustevansker, sår hals, hoste og feber. Ved de dødsfallene som er rapportert, hadde de fleste pasientene en annen alvorlig, underliggende sykdom.

Annonse:

Totalt har man kjennskap til seks ulike koronavirus som kan smitte mennesker.

Hva er et koronavirus?

Koronavirus kan deles inn i minst tre undergrupper, som kalles alfa, beta og gamma. De fleste koronavirus forekommer hos ulike dyrearter. Virusene som kan fremkalle sykdom hos mennesker, tilhører de to førstnevnte, alfa og beta. Noen koronavirus som mennesker kan bli smittet med, forårsaker bare lettere forkjølelse og er faktisk ganske vanlige. Variantene SARS- og MERS-koronavirus forårsaker derimot alvorlige luftveissykdommer.

De ulike variantene kan gi varierende symptomer, avhengig av hvilken type man er smittet med.

Koronavirus – årsak og spredning

Med unntak av SARS har man generelt nokså begrenset kunnskap om hvordan koronavirus spres. Smittespredning antas blant annet å skje via kontaktsmitte, det vil si gjennom direkte kroppskontakt. Det kan også skje via luft ved hoste og nysing.

Trolig vil de fleste mennesker én eller flere ganger i livet bli smittet med koronavirus, men vil i så fall bare få en vanlig forkjølelse.

Symptomer ved SARS-koronavirus

Fra tid til annen dukker det opp nye varianter av koronavirus. Dette skjedde blant annet i 2003–2004, da det brøt ut en epidemi med nettopp et slikt nytt koronavirus, som fikk navnet SARS. Opprinnelseslandet var Kina, men globaliseringen gjorde at smitten raskt spredte seg til flere land via reisende. Teorien er at smitten kom fra flaggermus, som i sin tur smittet mennesker via andre dyrearter.

Smittespredningen stanset forholdsvis raskt, og i dag er det ikke registrert nye tilfeller av såkalt samfunnssmitte. Årsaken er trolig at det raskt ble iverksatt hygienetiltak i helsevesenet og internasjonalt smittevern, samt at viruset i seg selv var lite smittsomt.

Symptomer ved SARS

 • Feber – oppstår som regel ett til to døgn før de første luftveissymptomene
 • Hoste
 • Kortpustethet
 • Manglende appetitt
 • Muskelsmerter
 • Hodepine

Under et av utbruddene fikk de fleste pasientene også diaré.

Symptomer ved MERS-koronavirus

I 2012 ble det oppdaget en ny variant av koronavirus kalt MERS-koronavirus, eller bare MERS. Spredning av viruset pågår fortsatt, og samtlige tilfeller kan knyttes til land på Den arabiske halvøy. Blant dem som har hatt nærkontakt med smittede, er det også oppdaget enkelttilfeller i Sør-Korea, Storbritannia, Frankrike og Italia. I likhet med SARS forekommer dette viruset hos flaggermus, og man tror derfor at det også her dreier seg om smitte fra dyr til menneske, såkalt zoonose. Smitten finnes hos kameler, som man antar er smittekilden, selv om det ikke er klarlagt. Smitte mellom mennesker har forekommet i forbindelse med pleie av syke, men da i begrenset omfang, og i de fleste tilfeller har de smittede allerede hatt en form for underliggende sykdom som har gjort dem ekstra utsatte.

MERS-koronavirus forårsaker alvorlig lungebetennelse og komplikasjoner fra andre organer, fremfor alt nyresvikt.

Symptomer ved MERS

 • Feber
 • Hoste
 • Symptomer fra mage-tarm-kanalen som diaré

Et alvorlig sykdomsforløp forekommer oftest hos personer med nedsatt immunforsvar, høy alder eller kroniske sykdommer som diabetes og KOLS.

Symptomer ved koronavirus covid-19 (2019-nCoV)

2019-nCoV (covid-19) ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina.  Viruset gir symptomer som feber og hoste, og minner om influensa. Inkubasjonstiden for koronavirus er 2–14 dager, i gjennomsnitt ca. 5 dager.

Vanlige symptomer ved koronavirus 2019-nCoV (covid-19)

 • Feber
 • Luftveissymptomer fra nedre luftveier med hoste og kortpustethet
 • Muskelsmerter og leddsmerter
 • Snue og slim i luftveiene
 • Diaré (mindre vanlig)
 • Symptomer på ARDS og organsvikt i alvorlige tilfeller

Hvis du ikke har vært å reise i Kina de siste 14 dagene, men har lignende symptomer, er det usannsynlig at du har fått det nye koronaviruset. Har du derimot vært i Kina de siste 14 dagene og har symptomer som feber, hoste eller pustebesvær, må du kontakte helsetjenesten for å få råd og veiledning. Du behøver ikke kontakte helsetjenesten hvis du er frisk, men har vært i et område der personer har blitt syke av koronaviruset. Her kan du lese mer om koronaviruset og få svar på vanlige spørsmål fra vår ekspert.

Generelle symptomer ved koronavirus

SARS, MERS og covid-19 er mer alvorlige sykdommer som kan forårsake både alvorlig infeksjon i nedre luftveier og påfølgende komplikasjoner i de fleste organer. Øvrige koronavirus kan derimot gi lette forkjølelsessymptomer som

 • hoste
 • sår hals
 • feber

Det hender at det oppstår lungebetennelse også ved disse mildere variantene av koronavirus, men da fremfor alt hos personer med hjerte- og lungesykdom, nedsatt immunforsvar eller høy alder.

Koronavirus – diagnose og behandling

For å finne ut om du har blitt smittet med koronavirus tas det blodprøve som analyseres i et laboratorium. Virus kan også isoleres i en såkalt cellekultur.

Det finnes ingen spesifikk behandling for akkurat koronaviruset. I stedet settes det inn aktiv behandling av de symptomene som oppstår.

Koronavirus – forebyggende tiltak

God håndhygiene er et av de aller viktigste forebyggende tiltakene, samt å unngå nærkontakt med syke mennesker.

Mens det ikke er meldeplikt for vanlige koronavirus, betraktes smitte med SARS- og MERS-koronavirus som samfunnsfarlige sykdommer, og er derfor meldepliktige til MSIS-registeret (Meldingssystemet for smittsomme sykdommer). Det er også særskilte anbefalinger for håndtering av pasienter som er smittet med SARS og MERS, som helsepersonell må følge.

Fakta Derfor heter det koronavirus

Koronavirus har en rund membran med små, utstikkende pigger som kan minne om en krone (corona) sett gjennom et elektronmikroskop, derav navnet.

Annonse:

WHO, Folkhälsomyndigheten Sverige

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: