Angi søkeord

Rabies er et virus som smitter fra dyr til mennesker, oftest gjennom bitt fra et smittet dyr.

Rabies er et virus som smitter fra dyr til mennesker, oftest gjennom bitt fra et smittet dyr.

Rabies (Hundegalskap)

Rabies er en virussykdom som kan forekomme hos varmblodige dyr som hund, rev og flaggermus. Smitten spres til mennesker gjennom bitt eller pelskontakt med et smittet dyr. De tidligste symptomene på smitte er hodepine, feber og en følelse av ubehag. 

Annonse:

Hva skyldes rabies?

Rabiesviruset er et såkalt rhabdovirus. Det er et av få i denne virusgruppen som kan gi symptomer hos mennesker. Det farlige med viruset er at det enkelt kan gjemme seg for immunforsvaret, og kroppen har derfor vanskeligheter med å bekjempe det alene. Etter et bitt fra et smittet dyr, spres viruset gjennom musklenes nervebaner og videre til kroppens sentralnervesystem. Deretter kopierer viruset seg selv og spres til flere ulike deler av hjernen. En hjerneinflammasjon oppstår, og mange av nervesystemets funksjoner påvirkes. 

Symptomer 

Viruset påvirker hjernen og fører til en aggressiv oppførsel. Dette kan få et sykt dyr til å angripe og bite uten provokasjon. På den måten kan viruset spres fra dyr til mennesker. Det kan ta mellom 2 uker og 2-3 måneder fra man har blitt bitt, til symptomer oppstår. Dersom man har blitt smittet, og ikke rekker å vaksinere seg tidsnok, utvikles sykdommen i 2 faser. I fase 1 (forstadiet) kan feber, oppkast, tap av matlyst og hodepine forekomme. En kan også føle nummenhet og smerte ved bittstedet. En del av nervesystemet påvirkes og fører til økt produksjon av spytt og tårer. I fase 2 kan det oppstå lammelser. Man kan få spasmer i spiserøret og det blir vanskelig å svelge. Spasmene utløses når man forsøker å drikke, noe som ofte fører til at den rammede utvikler vannskrekk. Pasienter kan også bli engstelige og hyperaktive. 

Den vanligste dødsårsaken er lammede pustemuskler(respirasjonsmuskler). Andre dødsårsaker er hjertestans og sirkulasjonskollaps. Når synlige symptomer har blitt utviklet, er dødeligheten 100%. Heldigvis har man som oftest god tid på seg til å ta vaksinen mot rabies etter at man har blitt bitt. Dersom man blir bitt i utlandet, er det alltid best å få det undersøkt på et sykehus.

Hvor forekommer rabies?

Rabies forekommer i alle fastlandsområder i Asia, Amerika og Afrika. Smittefaren er også stor i Øst-Europa, mens den er ganske uvanlig i Vest-Europa. Rabiesfrie land har selvsagt et ønske om å forbli rabiesfrie, og det er derfor viktig med nøye kontroller ved dyreinnførsel. Hvert år behandles cirka 10 millioner mennesker for rabies, og man regner med at cirka 40.000 dør av sykdommen hvert år. Dødeligheten er størst i Asia, og deretter i Afrika. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: