Angi søkeord

Klimaanlegg på rommet er effektivt mot myggstikk ellers kan du velge å sove under et myggnett.

Klimaanlegg på rommet er effektivt mot myggstikk ellers kan du velge å sove under et myggnett.

Alt om japansk encefalitt (hjernebetennelse)

I Sørøst-Asia og store deler av østre Asia forekommer virussykdommen japansk encefalitt, også kalt japansk hjernebetennelse. Sykdommen, som spres av mygg, kan være både alvorlig og livstruende. Du kan før utenlandsreisen vaksinere deg mot japansk encefalitt.

Annonse:

Det var i Japan at sykdommen først ble beskrevet, derav navnet, men den finnes nå i 24 land. Den tilhører ikke de vanligste sykdommene som kan ramme reisende i området, men er en av de alvorligste hvis uflaksen er ute. Den som rammes, kan få en alvorlig hjernebetennelse (encefalitt) med høy dødelighet. Det finnes ingen spesifikk behandling. To populære reisemål der japansk encefalitt forekommer, er Thailand og India.

Årsaken til japansk encefalitt (hjernebetennelse)

Japansk encefalitt forårsakes av et virus og overføres av mygg. At mygg er bæreren av virus, gjør at spredningen kan variere avhengig av geografisk posisjon (landsbygd eller storby) og sesong (i regntiden øker antallet mygg), men også tid på døgnet der myggen er som mest aktiv.

I land i Sørøst-Asia som ligger nær ekvatoren og der klimaet er tropisk, risikerer man å bli smittet gjennom hele året. I andre land er det vanligst mellom april og oktober. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker, men bare når mygg har sugd blod fra griser og fugler som er virussmittet og myggen deretter overfører viruset når den stikker mennesker.

Symptomer ved japansk encefalitt (hjernebetennelse)

Hvor alvorlige symptomer som oppstår ved smitte, varierer. Oftest får den som blitt smittet, bare milde symptomer. Det forekommer også at viruset forårsaker en alvorlig betennelse i hjernen. Det finnes ingen behandling mot japansk encefalitt. Det eneste man kan gjøre, er å forsøke å lindre de symptomene sykdommen forårsaker.

Symptomer ved japansk encefalitt: 

 • lett feber
 • muskelverk

Ved alvorlig sykdom kan følgende symptomer oppstå:

 • alvorlig hodeverk
 • høy feber
 • kuldegysning
 • kramper
 • lammelse
 • forvirring og uro

Hvis du ikke er vaksinert og rammes av høy feber på reisen, eller etter at du har kommet hjem og vet at du har reiste i land der sykdommen finnes, må du oppsøke lege. Selv om risikoen for å rammes av sykdommen vurderes som liten, dør en tredjedel av dem som har fått sykdommen, og en tredjedel rammes av varige skader i det sentrale nervesystemet. En tredjedel blir imidlertid helt frisk.

Vaksinasjon mot japansk encefalitt (hjernebetennelse) – skal jeg vaksinere meg?

Den beste beskyttelsen mot japansk encefalitt er vaksinasjon. Vaksinen kan gis til barn fra to måneder og til voksne. Hvorvidt du trenger å vaksinere deg, handler om forskjellige faktorer som du som reisende må ta hensyn til. Det kan handle om hvilket land du reiser til, hvor langt besøket blir, hva du planlegger å gjøre, og hvilken tid på året du reiser. Det er naturligvis valgfritt om du vil vaksinere deg, men det finnes noen retningslinjer å gå ut fra.

Ta en kort test – trenger du å vaksinere deg mot japansk encefalitt

 • Jeg skal oppholde meg i risikoområdene lenger enn 3–4 uker.
 • Jeg planlegger gjentatte besøk i risikoområdene.
 • Jeg skal overnatte/oppholde meg på landsbygda eller i områder mellom by og landsbygd.
 • Jeg skal reise til et land der det pågår en epidemi.
 • Jeg er usikker om jeg kan reise til et risikoområde.

Har du svart ja på en eller flere av disse påstandene, eller vil unngå å ta noen eventuelle risikoer også for en kortere reise, anbefales det at du vaksinerer deg.

Slik foregår vaksinasjon mot japansk encefalitt (hjernebetennelse)

Vaksinasjonen skjer på et vaksinasjonskontor eller en helsestasjon og i form av en injeksjon. Vaksinasjonen består av to doser som skal skje med et mellomrom på én til fire uker avhengig av om det gjelder en voksen person eller et barn. Siden det tar én uke før du utvikler de beskyttende antistoffene, anbefales det vanligvis at dose to gis minst én uke før avreise. Hvis du er over 60 år, kan du rådspørre vaksinepersonalet om hva du bør gjøre. Det gjelder også hvis du tar legemidler eller har sykdom fra før.

Hvis du trenger en lengre beskyttelse eller tenker å reise igjen, anbefales en påfyllingsdose ett til to år etter grunnvaksineringen. Du får da en beskyttelse i minst ti år. Hvis du er gravid eller ammer, bør du rådføre deg med lege før du vaksinerer deg.

Forebyggende tiltak ved japansk encefalitt (hjernebetennelse)

For å redusere risikoen for å bli stukket av mygg på utenlandsreisen bør du bruke myggmiddel. Klimaanlegg på rommet er effektivt mot myggstikk. Ellers kan du velge å sove under et myggnett. Ikke glem at myggnettet må være impregnert for å være effektivt. Beskyttende klær er delvis effektivt, men ansikt, hals og hender er da ikke beskyttet.

Vaksinen gir en god beskyttelse, men kan oppleves som dyr, og det er opp til den enkelte å vurdere om man vil, kan og trenger å vaksinere seg. Hvis du regelmessig reiser til land der japansk encefalitt forekommer, kan vaksinering være en god investering. Er du usikker, kan du rådføre deg med personale på vaksinasjonskontor som har god erfaring med de forskjellige regionene og hvilke vaksiner som anbefales for de forskjellige områdene.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: