Angi søkeord

Alt om fedmeoperasjoner

Alt om fedmeoperasjoner

Overvekt blir stadig mer utbredt, også i Norge. Overvekt øker risikoen for livsstilsykdommer, og fedme påvirker mange menneskers livskvalitet. For en del av disse kan fedmeoperasjon være ett skritt mot et sunnere liv.

Annonse:

Mange overvektige pasienter får tilbud om operasjon for å redusere risikoen for livsstilsykdom. I denne artikkelen kan du lære mer om noen av de vanligste metodene ved fedmeoperasjoner.           

Body Mass Index (BMI) er en enkel formel som indikerer om man er overvektig eller ikke. Metoden er ikke eksakt da den ikke tar hensyn til muskelmasse. En mer nøyaktig metode er å måle personens fettprosent i blodet.

Din kropp – din overvekt

For mange kan overvekten bekjempes med en sunnere livsstil. Fysisk aktivitet og sunne vaner kan redusere vekten og dermed bedre helsen. For noen er motivasjon og initiativ vanskelig, og dermed blir usunne mønstre vanskelige å snu. Selv om en operasjon kan hjelpe, er det likevel aller viktigst å endre kosthold og opparbeide seg et mer helsebringende levesett.                      

Overvekt kan føre til:               

 • Hjerte- og karsykdom 
 • Kreft 
 • Diabetes type-2
 • Høyt  blodtrykk 
 • Infertilitet
 • Minkende sekslyst

Overvekt kan også påvirke hverdagslivet og det sosiale. Dersom du er klar over at du har et vektproblem, finnes det både tips, råd og hjelpemidler. For enkelte kan det og være en  del av løsningen å få utført en fedmeoperasjon.   

Ulike typer fedmeoperasjoner

Med samtlige av de forskjellige fedmeoperasjonene er tanken at pasienten skal spise mindre porsjoner, bli mett raskere, og kjenne mindre matlyst og sult.

Du kan velge å gjennomføre fedmeoperasjon privat om du selv betaler, eller med privat sykeforsikring. En annen mulighet er at helsevesenet betaler operasjonen din. Grunnen til at noen får operasjon dekket, er at helsevesenet mener det er verdt å hjelpe mennesker med fedme å unngå sykdommene som ofte følger overvekt. Å slippe å medisineres mot for eksempel diabetes type 2 og høyt blodtrykk, kan øke livskvaliteten.

Kirurgiske inngrep innebærer alltid en viss risiko. Denne risikoen øker med alderen og eventuelle andre sykdommer. Still alltid spørsmål før et inngrep. Spør om alt du lurer på angående om hvilken metode som er best for deg, og hvilke risikoer det finnes. Spør gjerne fastlegen din, eller private aktører som spesialiserer seg innen disse typene operasjoner.

Spesialister har ofte bra informasjonsmateriale. Skal du opereres, kreves det sunn kost og regelmessig fysisk aktivitet for å gi deg et så bra og langvarig resultat som mulig.

Gastric bypass

Den kanskje mest kjente fedmeoperasjonen er gastric bypass. Flesteparten av fedmeoperasjonene er denne typen.                               

Dette skjer ved gastric bypass:

 1. Den største delen av magesekken blir koblet bort.
 2. Det lages en lomme som blir koblet til tynntarmens midterste del.
 3. Mengden mat som trengs for å føle seg mett, minker til under 30 milliliter. 

Operasjonen bidrar til at du føler deg mett mye raskere, og derfor spiser mindre. Maten passerer ikke lenger gjennom hele tynntarmen, og opptaket av næringsstoff og kalorier minker. Fordøyelsen avhenger av hvor stort eller hvor lite næringsopptaket er, og det i sin tur er avhengig av lengden på tarmsegmentet.

For pasienter flest er gastric bypass den mest effektive metoden. Vektreduksjonen for personer som har gjennomgått en gastric bypass er gjennomsnittlig 40 kilo, eller 75 prosent av overvekten, de første årene.

Sleeve gastrectomy

Lider du av alvorlig overvekt kan sleeve gastrectomy være aktuelt. Metoden forandrer seg litt ved hver fedmeoperasjon, men prinsippet er det samme; å redusere magesekken for at du ikke skal kunne spise like mye.                             

Dette skjer ved sleeve gastrectomy:

 1. Cirka tre fjerdedeler av magesekken fjernes.           
 2. Et erme blir formet av det som er igjen av magesekken. 
 3. Mengden mat som trengs for at du skal føle deg mett minker, og matlysten minker også. 

Matlysten minker fordi sulthormonet ghrelin blir produsert i delen av magesekken som fjernes. I tillegg til at metthetsfølelsen nås tidligere, kan pasientene oppnå effektive måltidsrutiner som gjør at de føler seg mette, selv om de spiser mindre.

Det er vanlig at personer som har gjennomgått sleeve gastrectomy går ned 60 prosent av overvekten sin. Vekttapet skjer hovedsakelig i løpet av det første året etter operasjonen.

Gastric banding

Det som skiller gastric banding fra gastric bypass og sleeve gastrectomy, er at inngrepet er reversibelt. Kirurgen forandrer altså ikke anatomien i kroppen din. Båndet kan brukes til å regulere sultfølelsen.

Dette skjer ved gastric banding: 

 • Kirurgen plasserer et regulerbart bånd rundt øvre delen av magesekken.
 • En lomme på 30 milliliter dannes.
 • Mengden mat som trengs for å oppnå metthetsfølelse minker.

Ett justerbart silikonband blir plassert rundt øvre delen av magesekken. Silikonbåndet kan fylles og tømmes med væske. Ved å justere silikonbåndet, blir sultfølelsen regulert. Grunnprinsippet er at metthetsfølelsen kommer tidligere og derfor minker ditt inntak av næring.

Studier viser at pasienter reduserer overvekten med cirka 30 prosent de første 12 – 18 månedene, etter en gastric banding. Dette er et noe mindre vekttap sammenliknet med de andre metodene. Vektreduksjonen fortsetter over tid, og pasienter som gjennomfører dette inngrepet kan gå ned 50 og 60 prosent av overvekten i løpet av tre år.

Felles innsats 

Overvekt kan absolutt forverre din livskvalitet. Fedme medfører også risiko for din helse og kan forårsake alvorlige kroniske sykdommer som diabetes, kreft og hjertelidelser. Studier viser at an langvarig vektreduksjon hos overvektige mennesker gir forbedret livskvalitet. Etter en fedmeoperasjon er det viktig at du tar ansvar for å forandre livsstilen din. Sammen med lege og rådgivere har du mulighetene til å ta de små skrittene som hjelper mye.

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse: