Angi søkeord

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme

Om du sliter med overvekt, er du ikke alene. Antallet overvektige i Norge og i resten av verden er stadig økende. Det er nå på tide å motarbeide denne trenden og se på dine egne rutiner rundt mat og mosjon.

Annonse:

Overvekt er en stor helserisiko som blant annet kan føre til hjerte-og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og fettavleiringer i blodårene. Det er konstatert en direkte kobling mellom midjemålet, målt i cm, og risikoen for å rammes av livsstilsykdommer. Din lege kan foreskrive medikamenter som, i kombinasjon med rett kosthold og mosjon, kan hjelpe din vektreduksjon.

Hva er overvekt og fedme?

Fedme og overvekt er et ladet emne i dagens samfunn, til tross for at så mange som en halv million regnes som fete og 1,5 million regnes om overvektige i Norge. På bare 25 år har antall mennesker som lider av fedme blitt fordoblet. Overvekt og fedme skyldes, klinisk sett, at vi spiser mer enn kroppen klarer å forbrenne. Overvekt eller fedme hos en person kan ha flere ulike årsaker; blant annet arvelighet, livsstil eller miljø. Det er mange faktorer som spiller inn, men den viktigste er kanskje forandringen i livsstil de siste 50 årene. Overvekt og fedme kan derfor betraktes som en livsstilssykdom. 

Hvordan måle overvekt og fedme

En vanlig målemetode er å regne ut kroppens BMI (Body Mass Index), som er vekt i forhold til høyde. Body Mass Index (BMI) gir en medisinsk kroppsvekt og kan sees som en veiledning. 

 

 • Normal vekt defineres som en BMI på mellom 18.5 og 25. 
 • Ved overvekt snakker man om en BMI på mellom 25 -30. 
 • Fedme defineres ved en BMI på 30 og over. 

 

Overvekt og fedme kan i tillegg fastslås ved å måle midjemålet, i cm. Dette gir en indikasjon på magefettet, som er en stor risikofaktor i forhold til utviklingen av diabetes, åreforkalkninger og hjerte-karsykdommer

 • For menn regnes et midjemål på over 94 helsefarlig. Over 102 cm anses å være en alvorlig helserisiko. 
 • For kvinner regnes et midjemål på 80 cm som helsefarlig og det anses som alvorlig når det overskrider 88 cm. 

Risiko ved overvekt og fedme

Overvekt og fedme øker risikoen for å rammes av sekundære sykdommer, som høyt blodtrykk, hjerte og karsykdommer og diabetes type 2. I tillegg er det en økt risiko for åreforkalkningssykdommer som blodpropp i hjerte og hjerne, samt gallestein og visse kreftsykdommer. For mye magefett hos kvinner rammer ofte østrogenbalansen, som fører til færre eggløsninger, menstruasjonsforstyrrelser og i noen tilfeller infertilitet. Det har vist seg å være ekstra skadelig med yo-yo slanking.

Behandling av fedme

Det finnes flere forskjellige metoder for å behandle fedme. Den beste måten for varig vektnedgang er å endre mat og mosjonsvaner. Tre måltider om dagen og et til tre mellommåltider bør være målet. Gjennom å være mer i bevegelse, forbruker man mer energi. Det kreves ikke hard trening, selv lett fysisk aktivitet gir bedre kondisjon og høyere forbrenning.

Å endre livsstilen er basisen, men det kan iblant være nyttig med reseptbelagte legemidler eller i de vanskeligste tilfellene, en slankeoperasjon. Det er flere operasjonsmetoder, men alle går ut på at man ikke skal kunne spise som før. Kirurgisk behandling er kun aktuelt ved vanskelig fedme hvor man har en BMI på over 35 og alle andre metoder har vært utprøvd.  

Undersøkelser når du besøker din lege/sykepleier

 

 • Vekt og høyde for å måle BMI
 • Registrere midjemål
 • Kontrollere blodfett og blodtrykk 

 

Medisinske behandlinger ved overvekt og fedme

Legemiddelbehandling av fedme kan gi en mer synlig og rask vektnedgang enn ved en livsstil forandring alene. Likevel er det minst like viktig med omlegging av kostholdet og økt fysisk aktivitet. Det er heller ikke alle med fedme som har behov for å behandles med legemidler. Hvis en pasient går ned i vekt ved hjelp av diett og mosjon, er det ikke behov for legemidler. 

Andre pasientgrupper kan ha stor nytte av legemidler. Legemidler kan hjelpe å forbedre livskvaliteten, samt senke risikoen for komplikasjoner forbundet med fedme. Målet er å forhindre at man får sykdommer som diabetes type 2, høyt blodtrykk, blodfettoppsamling og hjerte-karsykdommer. 

Alle kan få legemidler om legen anser det som nødvendig, men følgende pasienter kan få dette på blå resept (uten resept: Xenical 21 kr/dag, Alli 18 – 24 kr/dag).

 • Personer med BMI over 30
 • Personer med BMI over 27-28 som har andre risikofaktorer, som diabetes og risiko for hjerte-karsykdommer. 

Det er viktig at legemiddel mot fedme alltid kombineres med et kosthold med energifattig mat og jevnlig mosjon. Behandlingsprogrammet bør foreskrives av en lege med erfaring med slike program.

To legemidler mot fedme i Norge

Det er to registrerte legemidler mot fedme i Norge. Medisinene virker på forskjellige måter og virkestoffet i de respektive legemidlene er: 

 • Orlistat – virkestoff i Xenical og Alli, virker ved å minske fettopptak i tarmen. 
Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse: