Angi søkeord

Selv om oppkast er ubehagelig er det veldig vanlig, og det finnes alltid en årsak.

Selv om oppkast er ubehagelig er det veldig vanlig, og det finnes alltid en årsak.

Oppkast

Oppkast kan oppstå i mange ulike tilfeller. Det kan være alminnelig magesyke, matforgiftning, graviditet eller noen form for infeksjon. Oppkast kan også forekomme i forbindelse med ekstrem smerte, utmattelse, samt enkelte andre sykdommer. 

Annonse:

Når man kaster opp føler man seg i de fleste tilfeller også trøtt og dårlig. Ved magesyke går dette som oftest over etter noen dager, men det kan også finnes andre årsaker til oppkast. Oppkast på grunn av magesyke er veldig smittsomt, og det anbefales derfor å bli hjemme fra jobb og skole i noen dager dersom man lider av dette. Hvis man derimot er bekymret og ikke vet hvorfor man kaster opp, bør man umiddelbart oppsøke lege eller akuttmottak. Det kan i verste fall være tegn på noe alvorlig, eller man kan ha fått i seg dårlig mat eller lignende. 

Hvorfor kaster man opp?

Dette skyldes at kvalmesenteret i hjernen aktiveres. Når dette skjer vil man føle seg dårlig og spyttproduksjonen øker. Deretter vil trykket i magen begynne å stige. Øverste del av magemunnen samt matstrupen utvides, og magesekkens innhold presses ut. Det er ikke bare sykdommer eller infeksjoner som gjør at man kaster opp, det kan også skyldes bruk av medisiner eller være et tegn på akutt forgiftning. Noen ganger er oppkast selvforskyldt ved at en finger stappes ned i halsen. Dette går ofte under sykdommen bulimi, som er en spiseforstyrrelse. 

Symptomer

Kvalme og smerter i magen er vanlige symptomer som ofte medfører oppkast. Man kan føle seg svimmel og trett, samt ha feber og diaré. Magesyke bryter ofte raskt ut og tar slutt etter et par dager. I tilfeller hvor oppkast pågår i lengre tid bør man kontakte lege for nærmere undersøkelse. 

Oppkast og diagnose

Å stille en diagnose ut i fra oppkast er ikke mulig – legene har bruk for mer informasjon for å finne kjernen til problemet. Man må ta stilling til hvor lenge man har kastet opp, hvordan det foregår, hvor ofte man kaster opp og om man har opplevd lignende tidligere. En utredning av sykdomshistorikk foretas også. Dersom man er i tvil utføres ofte tester for å kunne utelukke både sykdommer og andre årsaker. Diagnostisering kan ta tid, da oppkast er et diffust problem som kan komme av mange forskjellige ting.

Behandling av oppkast

Det er viktig at man drikker mye når man har vondt i magen og kaster opp, da kroppen mister mye væske under denne perioden. Man bør altså drikke mye vann – uansett årsak til oppkast. Ved akutte tilfeller kan drypp være nødvendig for å unngå dehydrering. Dette er spesielt viktig når små barn kaster opp, fordi kroppene deres er mindre og mister væske fortere enn oss andre. Øvrig behandling avhenger av hva årsaken til oppkastet er. Passende behandling vil settes i verk så snart diagnosen er stilt. Oppkast er alltid et symptom på noe annet, og for å kunne få rett behandling må en lege avgjøre hva den bakenforliggende årsaken er. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: