Angi søkeord

Omgangssyke begynner plutselig med oppkast, diaré og magesmerter Av: Anders Åker

Omgangssyke begynner plutselig med oppkast, diaré og magesmerter Av: Anders Åker

Omgangssyke

Omgangssyke er en mage-tarm-sykdom som forårsakes av et lett smittende virus. Omgangssyke begynner plutselig med oppkast, diaré og magesmerter.

Annonse:

Sykdommen pågår ofte i to til tre døgn. Omgangssyke er har vanligvis utbrudd mellom november-april. Sykdommen går over av seg selv. 

Hva er omgangssyke?

Omgangssyken blir forårsaket av et calicivirus som er veldig smittsomt. Inkubasjonstiden er 12-48 timer, det vil si tiden fra smitte til utbrudd av sykdommen. Omgangssyken begynner svært raskt med oppkast, diaré og magesmerter. Symptomene pågår i ett til tre døgn. Hvis man har hatt sykdommen før kan man få en kortvarig beskyttelse eller immunitet, men man kan bli syk flere ganger.

Slik smitter omgangssyken

  • Omgangssyken smittes lett
  • En syk person kan overføre smitten direkte eller indirekte
  • Viruset spres for eksempel via dørhåndtak, toalettseter og lignende
  • Viruset spres gjennom mat som håndteres av en smittet person
  • Viruset kan spres gjennom rå skalldyr eller mat som ikke har blitt oppvarmet tilstrekkelig

Vanlige symptomer på omgangssyke

Symptomene kommer raskt etter at man har blitt smittet. Inkubasjonstiden er 12-48 timer, og deretter blir den som er smittet rammet av plutselig kvalme, oppkast, diaré og eventuelt magesmerter. Oppkast og diaré pågår i omtrent 1-3 dager.

Behandling av omgangssyke

Det er viktig å drikke mye når man har omgangssyken. Å drikke væskeerstatning er bra, fordi kroppen, i tillegg til væske, mister salter. Kroppen tar til seg væsken best ved at man drikker litt om gangen med jevne mellomrom. Når diareen avtar kan man spise som normalt, men man bør fortsette å drikke mye væske så lenge avføringen er løs. Væskeerstatning kan kjøpes på apoteket.

Slik forebygger du omgangssyken

  • Man kan unngå omgangssyken gjennom god hånd- og mathygiene
  • Vask hendene nøye før måltider og etter toalettbesøk
  • Bruk flytende såpe og papirtørk på skoler, førskoler, arbeidsplasser og i offentlige miljøer
  • Unngå å spise av buffeer der mange har rørt ved maten
  • Unngå omgang med magesyke personer

Søk hjelp

Sykdommen er ikke farlig og går over i løpet av et par dager. Kontakt legevakten hvis du ikke får i deg nok med væske. Tegn på uttørking er lite og mørk urin, tretthet og tørre slimhinner.

Gode råd

En god regel ved omgangssyke er at man skal være helt frisk i minst 48 timer før man går tilbake til arbeid, skole eller andre aktiviteter. Da smitter du ikke andre.

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: