Angi søkeord

Det finnes noen spesifikke symptomer man kan tenke på.

Det finnes noen spesifikke symptomer man kan tenke på.

Mageproblemer og diaré kan være tegn på pankreassykdom

Langvarig og tilbakevendende diaré, mageknip og problemer med å fordøye fet mat kan være tegn på et problem med bukspyttkjertelen. Man har sett at noen grupper, spesielt eldre personer, får problemer. Tilskudd av mageenzymer er en enkel måte å få bukt med symptomene på. 

Annonse:

Sykdommer som berører bukspyttkjertelen kan være vanskelige å diagnostisere. De har symptomer som ligner på andre sykdommer, som for eksempel Chrons sykdom og ulcerøs kolitt. Innen helsevesenet er dessuten risikoen for at sykdommer i bukspyttkjertelen, pankreassykdommer, glemmes bort eller overses. Pasienter kan i sin tur ha vanskelig for å kjenne igjen de spesifikke tegnene som kan vitne om problemer med bukspyttkjertelen. 

Pankreassykdommer er en økende sykdomsgruppe

Helsevesenet relaterer ofte akutt og kronisk pankreatitt til alkoholproblemer. Derfor er det også lett at fordommer bygges opp rundt pankreassykdommer, men de handler om så mye mer enn bare alkoholproblemer. Foruten akutt og kronisk pankreatitt finnes også pankreaskreft.

Symptomer ved pankreasproblemer:

 • Langvarige eller tilbakevendende diaré
 • Oppblåst mage
 • Mageknip
 • Følelse av ubehag i magen
 • Kvalme
 • Problemene forverres etter måltider
 • Problemene forverres ved måltider med fet mat

Det er vanlig at personer med pankreasproblemer sier at de ikke tåler fet mat og derfor forsøker å unnvike en viss type mat for å tilpasse seg. Dette kan ha negativ innvirkning på livskvaliteten og gjør at mange ikke søker hjelp for problemene sine. 

Grupper med høy risiko for pankreasproblemer

 • Eldre – over 50 år
 • IBS
 • Cøliaki/Glutenintoleranse
 • Diabetes
 • Pankreatitt

Store mørketall

Eksperter kan fortelle at andelen pankreatitter øker, spesielt blant yngre og kvinner. Når det kommer til pankreassykdommer er mørketallet stort. Kunnskapene om pankreassykdommer må øke for at man effektivt skal kunne hjelpe de som lider av kronisk pankreatitt og også de som ennå ikke har fått en korrekt diagnose. 

Det er ikke helt lett å komme frem til tanken «aha – det må være en pankreassykdom». Mangelfull kunnskap om sykdommer i bukspyttkjertelen fører til at mange som har pankreasinsuffiens ikke får en korrekt diagnose. Det finnes visse spesifikke symptomer som man selv kan tenke på. 

Noen spørsmål du kan svare på for å finne ut om du eventuelt lider av problemer med bukspyttkjertelen.

 • Har jeg stadig tilbakevendende diaré?
 • Har jeg diaré over lange perioder?
 • Får jeg plutselige magesmerter i forbindelse med måltider?
 • Får jeg plutselige magesmerter og/eller diaré i forbindelse med fet mat?
 • Har jeg raskt og uventet gått ned mye i vekt?

Om du svarte ja på ett eller flere av disse spørsmålene kan det være en type pankreassykdom som er problemet. Man har i nylig utførte studier også sett at disse symptomene også finnes hos pasienter med IBS. En diagnose utelukker ikke andre/alternative sykdommer. Kjenner du deg igjen i symptomene kan det være verdt å ta en tur til legen selv om du allerede skulle ha en diagnose, for å åpne for en ny dialog om deg og din helse. Et konkret råd fra professor Matthias Löhr, professor, er at dersom du har hatt diaré i mer enn tre uker bør du kontakte lege. 

Viktig å søke hjelp tidlig

Problemer med mage og tarm og å prate om mage- og tarmsykdommer kan iblant være tabu. Mange av de symptomene som knyttes til pankreassykdommer kan oppleves både pinlige og uvedkommende. Det er lett å tilskrive mageproblemer til stress, dårlige matvaner eller bare generell «urolig mage». Selv om stress, og i mange tilfeller fet mat, kan være grunn til mageproblemene så er det viktig å snakke med legen dersom man for eksempel opplever kraftige, langvarige og/eller ofte forekommende diareer. Utenom ubehag kan dette også kan føre til vitaminmangel (blant annet vitamin D) som i sin tur kan lede til benskjørhet (osteoporose) og ha andre innvirkninger på helsen.

Å gå ned i vekt og å ha konstant vondt i magen er både psykisk og fysisk belastende. Snakk med legen og nevn at du også mistenker eventuell pankreassykdom. Det kan åpne for en dypere dialog om hvor problemene egentlig stammer fra. 

Å få diagnosen pankreassykdom

Bukspyttkjertelen har to oppgaver –den indre/hormonelle (endokrine) og den ytre (eksokrine). Førstnevnte er å produsere insulin og andre hormoner mens sistnevnte skal produsere bukspytt. Bukspyttet virker sammen med gallen til å bryte ned og kjemisk spalte maten i tynntarmen. En spalting som er nødvendig for at kroppen skal kunne ta opp og nyttiggjøre seg av den energien som maten inneholder. 

Å lete etter pankreassykdommer er en utredning som består av å utelukke andre sykdommer. I en grunnundersøkelse av magen og tarmkanalen vurderer en lever, galleblære, bukspyttkjertel, tynntarm med mer. Man tar ultralyd av buken, gastroskopi og blodprøve. Alt dette gjøres så grundig som mulig for å finne ut av årsaken til de problemene du som pasient lider av. 

For å utelukke inflammatoriske sykdommer som Chrons sykdom eller ulcerøs kolitt tar man også ofte en koloskopi. Hvis alle disse testene viser normale resultater undersøker man også fettinnholdet i avføringen. En følge av kronisk pankreatitt kan være at man har mangel på fordøyelsesenzymer og da finnes det legemidler som kan hjelpe til med å supplere kroppens egne enzymer. 

Å behandle pankreassykdom

Det finnes flere typer pankreassykdommer og behandlingene baseres på hvilken type sykdom det gjelder. Man kan behandle med endoskopi, noen ganger er det nødvendig å operere og i andre sammenhenger gir man støttende behandling enten i tillegg til eller i stedet for operasjon. 

Kronisk pankreatitt er en «kronisk inflammatorisk prosess», som man må forsøke å stoppe. Man foretar en «støttende behandling» som inkluderer smertestillende og pankreasenzymer. Creon, et velkjent og naturlig preparat som finnes på apoteket, inneholder alle typer av pankreasenzymer som man tar for enzymerstatning. Det finnes nesten ingen bivirkninger med preparatet bortsett fra forstoppelse i noen tilfeller. Om Creon ikke fungerer kan man også ta legemiddel mot sur mage (som Omeprezol)

Ettersom det finnes en rekke ulike pankreassykdommer er det viktig å tidlig kunne diagnostisere de problemene akkurat du lider av. Ved å øke kunnskapen om symptomene og ulike pankreassykdommer hos helsepersonell og deg som pasient, kan du få riktig hjelp på et tidligere tidspunkt. 

Det finnes hjelp – dersom du har disse symptomene

Kunnskapen om pankreassykdommer øker allerede og det er viktig at pasienter vet at vanlige mage- og tarmproblemer de har slitt med i lengre tid kan være tegn på pankreassykdommer. 

Andre sykdommer med lignende symptomer er for eksempel gallegangssykdommer (vanlig hos middelaldrende kvinner), som ofte gir kolikksmerter. Tarmkreft (diare og forstoppelse) forekommer oftest hos eldre mennesker mens inflammatoriske tarmsykdommer som Chrons sykdom og ulcerøs kolitt er mer vanlig hos yngre kvinner og middelaldrende menn. Samtlige av disse sykdommene kan likevel ramme alle aldre – akkurat som pankreassykdommer. 

Din mentale helse påvirker tarmen. Hvis du er stresset, overarbeidet og ikke uthvilt kan dette vise seg i problemer med mage og tarm (stressmage). Britiske forskere undersøkte mer enn 300 pasienter som hadde symptomer som stemte med IBS, først og fremst diaré og magesmerter. Det viste seg at 6% av pasientene hadde en pankreassykdom. 

Det er viktig å ikke gå med problemene for lenge og å ikke ignorere mageproblemer, diaré, magesmerter og vektnedgang. Ta en titt på avsnittet «Pankreassykdommer er en økende sykdomsgruppe» og tenk over om du kjenner deg igjen. Om du gjør det er det et godt råd å snakke med lege og finne årsaken til problemene.

Det finnes veldig bra hjelp å få ved problemer med bukspyttkjertelen. Forskningen gjør stadig fremskritt og kunnskapspredningen pågår for fullt både hos helsevesenet og blant pasienter når det gjelder nettopp pankreassykdommer. 

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: