Angi søkeord

Legionella kan smitte gjennom små dråper av forurenset vann.

Legionella kan smitte gjennom små dråper av forurenset vann.

Legionella (Legionærsyken)

Legionærsyken er en alvorlig lungebetennelse. Sykdommen rammer mellom 100 – 150 personer hvert år. Sykdommen smitter gjennom å puste inn små dråper med forurenset vann. Den behandles med antibiotika.

Annonse:

Legionellabakterier finnes vanligvis i vann, som for eksempel dammer og sjøer. Bakteriene er motstandsdyktige ettersom de har evnen til å ta seg inn i levende celler og leve inne i dem.

Årsaker til legionella

Man kan få legionella gjennom å puste inn forurenset vann. Vanndråpene kan pustes inn når man dusjer eller sitter i boblebad. Legionellabakterien er ikke særlig farlig for friske mennesker. En frisk person kan rammes, men som regel er det personer med nedsatt immunforsvar som blir sykest. Risikoen er større for røykere. Ettersom legionella er en ganske vanlig bakterie, er det sannsynlig at de fleste er blitt utsatt for den. For å bli syk kreves det at immunsystemet på en eller annen måte er nedsatt. 

Symptomer

Symptomene er omtrent de samme som ved vanlig lungebetennelse. Høy feber, hodepine og problemer med pusten, eller tørrhoste. I tillegg til de vanlige symptomene kan man også få diaré og forstyrrelser i form av forvirring. Sykdommen kan være alvorlig, særlig dersom den rammer personer med nedsatt immunforsvar. Tiden fra man blir smittet til sykdommen bryter ut, er vanligvis fem til seks døgn. Har du pusteproblemer, feber og hoste, bør du kontakte lege med én gang, spesielt hvis feberen ikke er borte etter fem døgn. 

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Legionellabakteriene vokser og trives i vanntemperaturer på mellom 18 – 45 grader C. Man kan selv sørge for at varmtvannet holder en temperatur på minst 60 grader og at kaldtvannet er kaldere enn 20 grader. Vannledningssystemet bør sjekkes for steder med stillestående vann, fordi dette kan føre til økt tilvekst av bakterier.

Behandling

Lungebetennelse påvises ved røntgen av lungene. Legionellabakterien kan også oppdages gjennom urinprøve eller prøve av opphostinger. En blodprøve kan oppdage eventuelle antilegemer mot legionellabakterien. 

Legionella behandles på samme måte som andre lungeinfeksjoner som er forårsaket av bakterier – med antibiotika. Ofte kreves det et opphold på sykehuset for å behandle infeksjonen. I vanskeligere tilfeller kan et opphold i respirator også være nødvendig. 

Hvordan virker legionella?

Når du puster inn bakterien går den ned i alveolene i lungene og ”spises opp” av makrofager. Makrofager er hvite blodlegemer i levende vev hvis oppgave er å drepe bakterier. Legionellabakterien lar seg ”spise opp”, men har siden evne til å forhindre neste steg i nedbrytingen. I stedet lever og formerer den seg i makrofagen og får næringen sin fra dette hvite blodlegemet. Når bakterien har tatt all næringen, dør makrofagen, legionellabakterien settes fri og fortsetter å infisere nye makrofager. Bakterien er svært levedyktig og når den ikke lever av hvite blodlegemer, kan den ta seg inn i amøber og leve inne i disse. Slik overlever den i miljøer der det ellers ikke ville vært mulig. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: