Angi søkeord

Langvarig hoste hos voksne kan være kikhoste

Langvarig hoste hos voksne kan være kikhoste

Langvarig hoste kan være forårsaket av en rekke ting. Forkjølelse og infeksjoner, men også kroniske lungesykdommer som astma og KOLS kan påvirke luftveiene og gi langvarig hoste. Noe som mange voksne ikke er klar over, er at kikhoste er en vanlig årsak til vedvarende hoste. Europeiske studier viser at cirka 25 prosent av alle tilfeller av kronisk hoste hos voksne er kikhoste.

Annonse:

Kikhoste regnes som en svært smittsom barnesykdom. Bakterien overføres gjennom luften via dråpesmitte fra personer som hoster. Også eldre barn og voksne kan bli syke, til tross for at de er vaksinert mot kikhoste. Vaksinasjon gir ikke livsvarig eller fullstendig beskyttelse. Heller ikke beskyttelsen man får etter å ha hatt kikhoste er fullstendig, ettersom den avtar med tiden. I Norge anbefaler derfor Folkehelseinstituttet at alle voksne skal vaksineres på nytt mot kikhoste hvert tiende år, siden antall tilfeller av kikhoste har økt de siste årene.

Kikhoste – når voksne rammes

Hos voksne og eldre barn viser kikhoste seg som en sta og langvarig hoste. Hele 25 prosent av all langvarig hoste hos voksne skyldes kikhoste. Hosten sitter i lenge, i gjennomsnitt 1-2 måneder, den kommer som tilbakevendende anfall og er spesielt plagsom om natten. Oppkast eller brekninger kan forekomme, og det kan oppstå komplikasjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse og ørebetennelse. Men hosten er ikke nødvendigvis typisk kikhoste. Voksne og vaksinerte barn får ofte en mildere sykdom, men de kan likevel være smittsomme og føre kikhostebakteriene videre. Dette kan være spesielt farlig for små barn. Voksne som ikke har latt seg vaksinere på nytt mot kikhoste kan dermed være smittekilder og overføre kikhoste til andre. 

De som er mest utsatt for smitte er folk som ikke har blitt vaksinert og barn under seks måneder som enda ikke har opparbeidet god beskyttelse gjennom kikhostevaksinen. For disse barna under ett år kan kikhoste være alvorlig. De kan trenge sykehusbehandling. Også hos dem kan kikhoste forårsake ørebetennelse, bronkitt som kan vare i lang tid, lungebetennelse, kramper, hjerneskade og i verste fall død.

Revaksinering mot kikhoste anbefales

Kikhoste er en av de vanligste barnesykdommene i verden. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen gis ved tre, fem og tolvmånedersalderen. Fordi effekten gradvis avtar, revaksineres barn i 2. klasse og 10. klasse. Det anbefales nå at også voksne revaksinerer seg hvert 10. år.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: