Angi søkeord

IBS innebærer mageproblemer med smerter, gass og urolig mage.

IBS innebærer mageproblemer med smerter, gass og urolig mage.

IBS (irritabel tarm)

IBS, som er en forkortelse for ”irritable bowel syndrome”, innebærer at man har forskjellige problemer som har med mage- og tarmkanalen å gjøre. Sykdommen kjennetegnes av tarmproblemer da det ofte finnes en forstyrrelse nettopp her. 

Annonse:

Tilstanden er ikke smittsom og kan ikke utvikles til kreft eller noen annen alvorlig sykdom. IBS er mest vanlig hos kvinner og oppstår oftest i 30-40-årsalderen. Man vet enda ikke hvorfor sykdommen oppstår. 

Symptomer og plager 

Det er et par symptomer som er veldig typiske for irritabel tarm. Man får vondt i magen og smertene forsvinner når man til slutt får tømt tarmen. Plagene kan komme i form av diaré, forstoppelse og gass. Ofte kan det kjennes som om man ikke er helt ferdig selv om man har vært på toalettet. Disse plagene forekommer i en lengre periode enn ved vanlig omgangssyke. 

Man kan også oppleve andre ubehageligheter i forbindelse med denne sykdommen. Det er ikke bare tarmen som kan føles irritert, men også spiserør og magesekk, hvilket fører til kvalme. Andre kroppsdeler som kan oppleves irriterte i forbindelse med sykdommen er kjønnsorgan og urinveier. Mange må tisse oftere og tilstanden kan derfor forveksles med blærekatarr. Det kan også kjennes ut som om man har et trykk i underlivet. Kvinner med IBS kan også føle ubehag under samleie og få ekstra sterke menstruasjonssmerter.

Andre symptomer som kommer i forbindelse med vondt i magen er hjertebank, svette, hodepine, samt økt trøtthet. En lege vil ta flere prøver for å fastslå diagnosen, og man deler deretter sykdommen inn i undergrupper avhengig av avføringens konsistens. De diagnosene som finner er forstoppelses-IBS, diaré-IBS og blandet IBS. 

Behandling av irritabel tarm

Ofte får man tilbakefall av symptomer i ulik grad i flere år. Disse kan lindres gjennom å unngå spesifikk mat. Det finnes ingen medisin som kurerer sykdommen, men derimot finnes det legemidler som minsker plagene. Alle råd gjelder ikke alle former for IBS og man må selv prøve seg fram å finne ut av hva som fungerer best. Ofte virker regelmessige toalettbesøk og mosjon forbedrende for alle. 

Man bør søke hjelp dersom man synes at plagene ikke gir seg av egen behandling og det har stor innvirkning på dagliglivet. Man bør også kontakte helsepersonell dersom man er over 50 år og får plager som man tidligere ikke har hatt sammen med for eksempel rask vektnedgang, diaré, sort avføring eller dårlig matlyst. 

Irritabel tarm kan lede til depresjon, stress og lignende plager. Man bør derfor tenke over livssituasjonen sin og se om det finnes faktorer man kan endre på for å gjøre livet enklere for seg selv. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: