Angi søkeord

Alle hunder kan bite, og man bør ha stor respekt for dem

Alle hunder kan bite, og man bør ha stor respekt for dem

Hundebitt

Å bli bitt av hund er ganske vanlig i og med at mange gjerne vil klappe hunder som eies av andre mennesker. Det er derfor viktig å sjekke med hundeeieren om det er ok. Men også snille hunder kan bite og man bør ha stor respekt for dem, særlig hvis hunden sover eller spiser.

Annonse:

Skader av hundebitt

Omtrent 1 % av alle akuttbesøk er på grunn av bitt. Hundebitt er vanligst og utgjør cirka 80 % av alle bittskader. Om du er bitt av en hund, kan du få ulike grader av skader. Skrubbsår på hudoverflaten, risper som går under hudoverflaten, punkteringer og avslitingsskader. 

Behandling

Har du fått en utvendig skade, eller en risp som ikke går spesielt dypt, kan du vaske såret etter hundebittet med såpe og vann. Skaden skal lufttørkes før du setter på plaster. Det er viktig at såret rengjøres skikkelig, ellers kan det oppstå infeksjon. I så fall må du kontakte et helsemottak. Ved infeksjon blir området rundt hundebittet svært ømt. Det kan bli hovent og rødt omtrent et par centimeter utenfor såret. Du kan også få feber av en slik infeksjon. En sykepleier kan rengjøre hundebittet med et desinfiserende middel. En lege kan skrive ut antibiotika  for å få infeksjonen til å forsvinne. Cirka 1/6 av alle hundebitt leder til infeksjon. Med en antibiotikakur tar det 10-24 dager innen infeksjonen er borte. Er såret dypt, som det ofte er ved punktering eller avslitingsskader, er det viktig å få behandling av lege. Alvorligere avslitingsskader trenger du en ortoped eller håndkirurg til å se på ettersom det kan være nødvendig å operere. Forøvrig er man forsiktig med å sy etter et hundebitt fordi det da lettere kan oppstå infeksjon. Blir du bitt av en hund mens du befinner deg utenlands, er det viktig å ta kontakt med lege omgående på grunn av faren for rabies. Selv om du er vaksinert mot rabies, bør du få behandling av lege.

Stivkrampevaksine

De fleste personer i Skandinavia er vaksinert mot stivkrampe. Er det lenge siden du har tatt vaksinen, er det viktig å ta en ny stivkrampesprøyte dersom du er blitt bitt. Dette fordi det er vanlig at hunder kommer i kontakt med jord der stivkrampebakterien blant annet finnes. Bakterien overføres i sin tur til mennesker gjennom bittet. Stivkrampe er likevel svært uvanlig i Skandinavia. Har du fått stivkrampe, kan det ta opp til tre måneder med behandling før du er helt frisk igjen.

Risikofaktorer ved hundebitt

Infeksjon på grunn av hundebitt er vanligst blant eldre mennesker. Men også personer med nedsatt immunforsvar, leversykdommer, eller de som mangler milten, befinner seg i risikosonen for å få en alvorlig infeksjon. Det er i tilfelle påkrevd med antibiotikabehandling.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: