Angi søkeord

Kroniske sår på føtter og ben kan lett bli infiserte.

Kroniske sår på føtter og ben kan lett bli infiserte.

Fot- og bensår (arteriella)

Sår på føttene eller leggene som ikke leges innen seks uker, kalles for kroniske fot- og bensår. Venøse eller arterielle sår oppstår fordi blodsirkulasjonen ikke fungerer som den skal. Hvordan såret ser ut, er avhengig av om det er infisert eller ikke, og av hvor alvorlig infeksjonen er.

Annonse:

Det finnes to former for fot- og bensår: Venøse og arterielle

Arterielle fot- og bensår forårsakes av at arteriene er blitt så trange at blodet ikke når ut i kroppen på normal måte. Huden får ikke tilstrekkelig oksygen og næring; og du får lettere sår fordi huden blir skjør. Når blodsirkulasjonen er dårlig, blir også sårene vanskeligere å helbrede. Arterielle sår er smertefulle, og det kan være vanskelig å sove eller bevege seg som vanlig. De fleste blir kvitt plagene, men det kan ta lang tid. Arterielle sår er noe vanligere hos menn enn hos kvinner. Risikoen øker dersom man røyker eller har diabetes. Det er viktig å holde sårene rene slik at de leges så raskt som mulig, i og med at infeksjonsrisikoen er stor.

Venøse fot- og bensår kommer av at blodstrømmen i venene som leder blodet tilbake fra kroppen til hjertet, er for svak. Dette er den vanligste formen for sår på ben eller føtter. Iblant er blodsirkulasjonen dårlig både i arteriene og venene. Da kan det oppstå kombinerte fot- og bensår. Venøse sår utgjør omtrent 50% av alle fot- og bensår, men de kombinerte sårene blir stadig vanligere og utgjør omtrent 25% av det totale antallet. Sårene kan også ha andre årsaker enn dårlig blodsirkulasjon. De kan ha opphav i en skade eller en hudsykdom, selv om dette er mer uvanlig. 

Behandling

Behandlingen varierer avhengig av hvor alvorlige fot- og bensårene er. Det er viktig å holde sårene rene og være nøye med å legge på omslag for å forhindre at skitt og urenheter trenger inn. Gjør det vondt i såret, bruk da gjerne en smertestillende krem, men spør en lege om råd først. Det er viktig å fastslå hvorfor såret er oppstått før behandlingen begynner. Pasienter med fot- og bensår må gå til regelmessig kontroll. Leges ikke såret, kan det være aktuelt med en hudtransplantasjon. Det tar imidlertid tid å lege slike sår, så det gjelder å være tålmodig og gi prosessen tid. 

Hva kan man selv gjøre for å forebygge sår på føtter og ben?

Sunn kost og mosjon er viktig for å danne nye blodlegemer i benet. Er det gått infeksjon i såret, bør man likevel ikke mosjonere. Samles det mye væske i kroppen, kan det være hensiktsmessig å ta vanndrivende medisin. For å få slik medisin må du først kontakte lege. Spør helsepersonell hva du mer kan gjøre for å forebygge plagene. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Ødem
24 oktober, 2014 Hjerte og kar

Ødem

Dersom det oppstår en unaturlig væskeansamling på kropp...

Annonse: