Angi søkeord

De som har brukt selvtesting hjemme rapporterer tilbake om en følelse av frihet, uavhengighet og egenkontroll.

De som har brukt selvtesting hjemme rapporterer tilbake om en følelse av frihet, uavhengighet og egenkontroll.

Blodfortynnende medisin – slik tar du kontroll

Når du tar blodfortynnende legemidler er det viktig å kontrollere PK (INR) – verdien regelmessig. I noen år har det vært mulig å teste dette hjemme på egen hånd. 

Annonse:

INR-verdien måler blodets evne til å levre seg og gir en pekepinn på dosering av blodfortynnende legemidler. Enten dosen er for høy eller for lav innebærer det en helsemessig fare. Derfor er kontrollene viktige. Dersom muligheten er til stede, kan du få tilbud om å teste INR-verdien selv. Du får utdelt en egen måler som du får opplæring i å bruke, slik at du kan måle verdien. Avhengig av hvor du bor kan du få dekket kostnadene gjennom ditt helseforetak, men du må regne med å betale måleren selv, i og med at ikke alle helseforetakene gir refusjon for denne typen selvtesting.

Følelsen av frihet for deg som pasient

De pasientene som har benyttet seg av selvtesting rapporterer om en følelse av frihet, uavhengighet og egen kontroll – i tillegg til forandring i livsstil. Livet kretser ikke lenger bare omkring behandlingen, men behandlingen blir en del av livet. Dette bekreftes av forskning. 

Med hensyn til selvtesting er det om å gjøre å være konkret og spørrende. Etter at du har gått gjennom utdanningen, får du selv muligheten for å ta ansvar for kontroller og behandling. Samtidig blir du fulgt opp av helsevesenet og legen som har ansvaret for behandlingen. 

Test INR-verdien hjemme

Behandling med Waran er en nasjonalt og internasjonalt etablert behandling. Behovet for tett kontroll innebærer høy belastning på helseforetakene. I tillegg stilles det krav til, at du som pasient, har mulighet for slike regelmessige kontroller. Etter at testen er foretatt sendes prøven videre for analyse og resultatet blir i sin tur formidlet til lege eller sykepleier, som så regulerer dosen etter behov. Reguleringen foretar du selv gjennom å endre på doseringen. 

Prosessen tar naturlig nok tid, i og med at det er mange steg og flere instanser, som er involvert. I de senere årene har det kommet et alternativ til denne prosessen. Du som pasient tar selv testen for å optimalisere Waran-doseringen. Innen hjemmesykepleien har man noen steder begynt å anvende måleren ved hjemmebesøk hos eldre. Slik får pasienten raskt og direkte regulert ny Waran-dose dersom det er nødvendig. 

En svensk ekspertrapport (SBU) tilsier at 10 – 20 % av pasientene, som bruker blodfortynnende medisin, skulle kunne utføre testen hjemme. I Sverige anbefaler også myndighetene selvtesting for de pasientene det er aktuelt for.  

Slik måler du INR-verdien hjemme hos deg selv

Selvtestingen utføres ved at en dråpe blod plasseres på en testremse, som så registreres i en liten dose. Du får da frem en måleverdi som du kan tilpasse doseringen i forhold til. For å få utdelt blodprøvemåleren, og utføre Waran-kontrollene hjemme, må du ha anvisning fra behandlende lege til nødvendig pasientutdanning. Du lærer deg da å foreta testen og avlese resultatet. Etter at du har tatt utdanningen, kan du begynne å bruke måleren selv. 

Forskning viser at egenkontroller er kostnadseffektivt ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, særlig med hensyn til personer som får Waran-behandling over lenger tid. Det innebærer at alle pasienter i dag ikke har den samme muligheten for selvtesting. 

Risiko for underbehandling

Tar du blodfortynnende legemidler er du langt fra alene. I 2011 ble det registrert 90 000 brukere i Norge av Waran, som i dag er det mest kjente legemiddelet. Tallet øker kontinuerlig. Kontroll for deg, som tar blodfortynnende medisin, er viktig for å forsikre deg om at du får best mulig behandling. Det er viktig med regelmessig kontroll av INR-verdien. Vanligvis utføres denne ved et helsemottak. Årsaken til målingene er at for lav dose av blodfortynnende medisin øker risikoen for blodpropp, mens en for høy dose i stedet øker risikoen for blødninger.

Antall pasienter med blodfortynnende midler øker, blant annet på grunn av at det er flere som rammes av hjerteflimmer. I verste fall kan hjerteflimmer føre til slag. Problemet er at hjerteflimmer ikke har noe symptom. Derfor er det stor risiko for at man ikke får behandling. Hjerteflimmer øker også risikoen for blodpropp. Derfor trenger du behandling med blodfortynnende legemidler. 

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Ødem
24 oktober, 2014 Hjerte og kar

Ødem

Dersom det oppstår en unaturlig væskeansamling på kropp...

Annonse: