Angi søkeord

Fødselsdepresjon rammer 8-15% av nybakte mødre.

Fødselsdepresjon rammer 8-15% av nybakte mødre.

Fødselsdepresjon (postpartumdepresjon)

Barn gir livet ny mening, og mange forandringer og endringer skjer både i kroppen og i livet. Humøret blant nybakte foreldre kan gå opp og ned, og det er vanlig med humørforandringer og nedsatt humør i perioden etter fødselen. Dette vil for de fleste avta etter tid, men en fødselsdepresjon kan vare lengre.

Annonse:

Det hender ofte at nybakte mødre i begynnelsen ikke kjenner sterke følelser for barnet sitt, men dette men retter seg som regel med tid. Hvis følelser for barnet ikke utvikles, eller følelsene forsvinner, kan det svært mulig være tegn på fødselsdepresjon. Ca. 8-15% av nybakte mødre lider av denne type depresjon. Hvis depresjonen anses som uhåndterlig bør råd søkes, og forsiktighet er nøkkelord ved å håndtere en slik situasjon.

Hva er årsaken til fødselsdepresjon? 

Alle har vi ulike forventninger til hva livet bringer, og spesielt hvordan det vil utfolde seg etter å føde et barn inn i verden. Graviditet og fødsel er en av de mest unike hendelsen i livet til mange foreldre. Mange tenker kun på de positive omstendighetene et barn vil bringe, og skuffelser kan lett inntreffe når utfallet ikke når opp til forventninger. Det er lett, og ikke uvanlig å bli skuffet når ting skjer annerledes enn man ser for seg. Det er en stor forandring å plutselig ha en baby i livet, og eksisterende problemer kan være med på å forsterke en fødselsdepresjon.

Forhold som økonomi og søvnmangel kan prege livet spesielt med spedbarn i hus. Dette er faktorer som kan føre til smådepresjon, men om det varer over en lengre periode, bør hjelp oppsøkes for å utelukke eller påvise fødselsdepresjon.

Symptomer på fødselsdepresjon

Motløshet

Det kan være vanskelig å vise glede eller entusiasme rett etter en fødsel. Lav selvfølelse kan forekomme hos fødende kvinner.

Søvnproblemer 

Spedbarn kan kreve oppmerksomhet 24 timer i døgnet, og søvnrutinen blir utfordret til enhver tid. Søvnproblemer er et vanlig fenomen med småbarn, og utmattelse og mangel på energi kan resultere i fødselsdepresjon.

Vektendringer

Spiserutiner forandres gjerne når man tar vare på et barn, og småspising til forskjellige tider er en medvirkende effekt som kan skyldes en livsstilsendring. 

Dårlig kontakt med barnet 

Kontakten mellom mor og barn er ekstremt viktig for barets utvikling. Merker du at noe ikke er som det skal med kontakten bør hjelp søkes.

Diagnostisering av fødselsdepresjon 

For å avgjøre om du har fødselsdepresjon og behov for behandling, fullføres et skjema kalt EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) sammen med en sykepleier. Skjemaet er tilgjengelig på ca. 20 forskjellige språk. En diagnose blir som regel satt 6-8 uker etter fødselen.

Pleie og behandling av fødselsdepresjon 

Dersom situasjonen er i ferd med å bli verre er det viktig å søke hjelp. Den viktigste utvikling til et barn skjer fra fødselen og i de tidligste årene. Barn kan lide i etterkant på grunna av en fødselsdepresjon hos foreldre. Mange som lider av fødselsdepresjon føler det hjelper å snakke med en sykepleier på fødeavdelingen, da de ofte har erfaring med liknende situasjoner, og kan arrangere samtaler og henvisning til hvor du kan få mer hjelp. 

Forhold mellom foreldre kan bli vanskeligere etter en fødsel, og rådgivning eller lignende er et tiltak som bør benyttes. Hjelp til hverdagslige oppgaver kan også tilbys for å avlaste nybakte foreldre. Visse medisiner for depresjon finnes, men anbefales ikke ettersom det kan skade barnet gjennom morsmelken. Noen nyere medikamenter som er mer fri for bivirkninger, kan bli gitt i kombinasjon med terapeutisk behandling. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: