Angi søkeord

Blodig oppkast kan være alvorlig. Du bør derfor alltid søke legehjelp dersom du kaster opp blod.

Blodig oppkast kan være alvorlig. Du bør derfor alltid søke legehjelp dersom du kaster opp blod.

Blodig oppkast (hematemes)

Det finnes mange ulike årsaker til blodig oppkast. Mye kan behandles, men første prioritering er å se til at blødningen stanses før behandlingen kan fortsette og sørge for at man ikke lenger kaster opp blod. 

Annonse:

Kaster du opp blod, er det viktig at du kommer deg til nærmeste akuttmottak, eller ringer etter ambulanse. Selv om blødningen i de fleste fall tar slutt ganske raskt, kan du ikke være sikker på når, og det er viktig at du ikke mister for mye blod. I noen tilfelle kan blødningen bli alvorlig og livstruende. 

Hva er blodig oppkast?

Hematemes er det medisinske uttrykket for blodig oppkast og regnes som en synlig blødning, ettersom den er lett å oppdage. Symptomet er som oftest forårsaket av problemer i den øvre tarmen, i strupen, magen eller den øverste delen av tynntarmen. Iblant kan blodet være koagulert (klumpet) i stedet for flytende. Vær oppmerksom på at om du kaster opp blod, kan det også være blod i avføringen. Det kalles da for Hematemes Melena. Det er viktig å oppsøke lege, fordi det aldri er heldig å miste blod. Blod i oppkastet har alltid en bakenforliggende årsak. 

Hva er de vanligste anledningene til blodig oppkast?

Tilstanden kan oppstå av mange ulike grunner. En av de vanligste er blødende magesår. Det kan også være en infeksjon i magen eller tarmen, en betennelse i strupen, eller at du har svelget blod fordi du blør neseblod. Tumorer i magen kan også være kilden til det blodige oppkastet. Dette er en alvorlig tilstand. De fleste tilfellene av blod i oppkast krever helsetilsyn. Derfor bør du alltid oppsøke lege dersom du kaster opp blod. 

Behandling

Det er viktig å få stoppet blødningen så raskt som mulig. En person som kommer til sykehuset med blod i oppkastet legges inn på akuttavdelingen for å kunne hjelpe den syke fortest mulig, og for å ha alle verktøy tilgjengelig. Iblant kan man trenge å få direkte blodoverføring, i tillegg til å få næring og væske intravenøst. Mange pasienter følges opp uten å kunne slå fast hva det er som er årsaken til det blodige oppkastet. Det finnes også tilfeller der man foretar en operasjon for å få bukt med blødningen og rette opp feilen. 

Hvilke tester kan legen utføre?

Det tas alltid en komplett sjekk av blodet dersom en pasient kommer inn med blod i oppkastet. Man kan i tillegg ta tester av leverfunksjonen, sjekke blodpropp og blodets kjemiske sammensetting. For å kontrollere om det er blod i magesekken, føres en slange ned i magesekken gjennom nesen. I noen tilfelle tas det røntgen for å undersøke om det er tumorer i magen. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: