Angi søkeord

Det kan være mange grunner til blod i urinen, for eksempel urinveisinfeksjon eller nyrestein.

Det kan være mange grunner til blod i urinen, for eksempel urinveisinfeksjon eller nyrestein.

Blod i urinen (hematuri)

Fargen på urinen kan variere. Den er vanligvis gul, men kan være mørkere om man ikke har drukket nok om dagen. Slike variasjoner er ufarlige, men man skal være oppmerksom på om den får en rødlig farge. Dette kan skyldes blod i urinen, noe som kan ha flere årsaker. 

Annonse:

Hva er den vanligste årsaken til blod i urinen? 

Det finnes mange ulike grunner til blod i urinen. Det behøver ikke nødvendigvis å ha med urinveiene å gjøre, det kan ha andre årsaker. De vanligste årsakene til blod i urinen er urinveisinfeksjon, nyrestein eller at mensblod har blandet seg i urinen. Andre årsaker kan være at man har en nyresykdom, behandling med blodfortynnende medisiner eller svulst på urinveiene. 

Hvis man har fått et slag mot nyrene eller overanstrengt seg kan man få rødfarget urin, men da går det som oftest raskt over. Er det en svært liten mengde merker man ingenting om man ikke får undersøkt en urinprøve. Hvis man ser blod i urinen bør man kontakte helsepersonell for å få det undersøkt. Blod i urin er vanligere hos kvinner enn hos menn eller barn ettersom kvinner har mens. Urinen kan farges rødt om man spiser mye rødbeter, så det bør man tenke på.

Behandling av blod i urinen

Det er flere behandlingsmetoder for blod i urinen avhengig av den underliggende årsaken. Noen ganger  behøver man ingen behandling, men ved for eksempel en urinveisinfeksjon kan man behøve antibiotika. Nyresteiner går stort sett over av seg selv når man tisser, men er de store kan man få behandling for å drive dem ut eller de kan måtte fjernes kirurgisk . 

Hvordan foregår undersøkelsen? 

Om blodet er synlig med det blotte øye gjøres en utredning med røntgen av nyrer eller ultralyd av urinveier i tillegg til undersøkelse av urinblæren. Pasienter med blod i urinen og samtidig urinveissymptomer, uten tegn på infeksjon, blir ofte sendt til cystoskopi og urografi. Det er ikke nødvendig å gjøre en mengde tester for personer som kun har mikroskopiske mengder blod i urinen. 

Hvorfor har barn blod i urinen?

Barn kan få rødfarget urin om de har spist mye rødbeter. Det samme gjelder hvis de har spist godteri med røde fargestoffer. Det er ikke vanlig at barn har blod i urinen. Har ikke barnet spist rødbeter eller godteri anbefales det å ta med seg barnet til legesenteret. Er legesenteret stengt, bør man kontakte helserådgiving for å få mer informasjon. 

Når bør jeg søke legehjelp for blod i urinen? 

Du bør søke legehjelp om du vet at du ikke har spist rødbeter og det ikke kan være mensblod. Det er ikke normalt å ha blod i urinen og om man ikke oppsøker legehjelp, kan de bakenforliggende årsakene forverres og følgene kan bli alvorligere.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: