Angi søkeord

Papegojsjukan förekommer trots namnet allmänt hos vilda fåglar.

Papegojsjukan förekommer trots namnet allmänt hos vilda fåglar.

Alt om Papegøyesyke (ornitose/psittakose)

Papegøyesyke er en såkalt zoonose - en sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker. Papegøyesykdom forårsakes av en bakterie og er en meldepliktig sykdom. Mennesker får influensalignende symptomer.

Annonse:

Symptomene kan være svake og må ofte konstateres ved hjelp av røntgen.

Hva er Papegøyesyke

Papegøyesyke, også kalt ornitose eller psittakose, kommer av bakterien Chlamydophila psittaci. Fugler er den største smittesprederen. Navnet oppsto fordi man så tilfeller hos mennesker, som hadde vært i kontakt med papegøyer. Det har vist seg at smittestoffet vanligvis finnes hos ville fugler. Det antas at over 100 fuglearter kan gi sykdommen videre. Smitten er luftbåren og spres til mennesker fra fugler. 

Vanlige symptomer hos fugler med papegøyesyke er: 

  • Matinntaket stagnerer 
  • Pusteproblemer 
  • Snue 
  • Diaré 

Fugler kan være helt uten symptomer, dvs. at friske fugler også kan være smittet. Infeksjonen spres lett og smittestoffet kan spres i flere måneder. Det er ikke uvanlig for stressede fugler, for eksempel ved transport eller forvaring, å skille ut store mengder av smittestoffene. Andre dyr kan også bli smittet, man har sett tilfeller hos hester, storfe, sauer og geiter. I disse tilfellene ser det ikke ut til at infeksjonen sprer seg til mennesker. Smitte fra fugler kan gjøre mennesker syke, men det er uvanlig at det smitter fra menneske til menneske. 

Symptomer ved papegøyesyke 

Mennesker kan oppleve influensalignende symptomer. Symptomer kan være hoste eller pustebesvær, men kan arte seg meget svake. Videre kan sykdommen føre til lungebetennelse som kan konstateres ved hjelp av røntgen. 

Symptomer hos mennesker som kan forekomme 

  • Influensalignende symptomer 
  • Dårlig almenntilstand 
  • Generelle muskelsmerter 

Sykdommen kan også føre til hjernebetennelse og leverskader. Da sykdommen kan være uten symptomer blir den ofte diagnostisert relativt sent. En sikker diagnose stilles ved at man konstaterer antistoffer i blodet. 

Behandling av papegøyesyke 

Papegøyesyke behandles med antibiotika. Enkelte ganger kan behandlingen ta flere uker. Selv syke og smittede fugler kan behandles med antibiotika. 

Forebygging 

Hvis det er risiko for spredning av papegøyesyke bør forebyggende tiltak følges. 

  • Unngå kontakt med avføring fra fugl 
  • Rengjør fuglehus i hagen med såpevann eller desinfiserende midler
  • Opplys helseregisteret hvis du har mistanke om ville fugler som viser tegn på sykdom

Ifølge smittevernloven skal smittsomme sykdommer anmeldes til sentralt helseregister MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer). Helseregisteret bidrar til å spore opp og isolere infeksjoner.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: