Angi søkeord

EHEC-bakterien. NB! Flere lengre ned på siden i originalen. Disse er her i kronologisk rekkefølge (topp til bunn):

EHEC-bakterien. NB! Flere lengre ned på siden i originalen. Disse er her i kronologisk rekkefølge (topp til bunn):

Alt om EHEC

EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli-infeksjon – også kalt E. Coli-enteritt) forårsaker blodig diaré og kan i verste fall være dødelig. Mange symptomer forekommer fordi EHEC produserer en gift i kroppen. 

Annonse:

EHEC er en veldig smittsom sykdom, men spredningen av smitten kan begrenses. For å vite om du kan være smittet, kan du stille deg selv følgende spørsmål: 

Har du kraftig og plutselig diaré?
Har du blodig diaré?
Har du magesmerter?

Må du svare ja på alle spørsmålene må lege kontaktes. Kontakt også lege om du har andre symptomer som bekymrer deg. 


Utbruddet i Tyskland ble trolig forårsaket av bakterier i grønnsaker.

Viktiga åtgärder för att motverka spridning

På samme måte som under svine- og fugleinfluensaen spiller hygienen en nøkkelrolle. Mange familier blir smittet fordi de lever tett innpå hverandre. Siden risikoen for å bli smittet er stor, bør du passe på følgende: 

 • Vask hendene nøye etter toalettbesøk, og ha generelt god håndhygiene 
 • God mathygiene (se anbefalingene under)
 • Spis bare salat og råkost som er ordentlig skylt eller tilberedt 
 • Unngå upasteuriserte melkeprodukter 
 • Spis bare kjøtt som er tilstrekkelig varmet opp 


Det er viktig å vaske hendene riktig.

Hvordan vaske hendene 

Noe så enkelt som forbedret håndhygiene har hatt mye å si under de seneste influensaene, både i spredningen og i folks bevissthet. Ovenfor EHEC er hygiene såpass viktig at vi gir følgende guide til hvordan du skal vaske hendene:

Vask deg slik med flytende såpe

 1. Fukt hendene med lunket vann. La vannet renne. 
 2. Ta en dose såpe og masser hendene til såpen skummer. 
 3. Skyll av såpen ordentlig, så ingen såperester blir igjen. 
 4. Tørk av hendene med tørkepapir. Handkle i tekstil er rene smittesprederne. 
 5. Skru av kranen med tørkepapiret. 
 6. Føles huden tørr? Bruk gjerne håndkrem etter vask. 

Smitte og symptomer 

EHEC-smitten kan spres ved kontakt med dyr, gjerne storfe og avføringen deres. Andre smittekilder er dagligvarer eller forurenset vann. Ved bading på plasser der avløp har rent ut, og der smittebærende mennesker har badet, kan man pådra seg infeksjonen.  

Som oftest blir man syk etter tre til fire døgn, men det kan ta både lengre og kortere tid før utbruddet viser seg. 

Et av de viktigste symptomene er diaré, blodig eller ikke. Du kan også få magekramper, kvalme og oppkast. Mageregionen blir påvirket, men i noen tilfeller får du også feber. 

Barn blir ofte smittet. Sykdommen kan gå over innen en uke, men i noen tilfeller oppstår hemolytisk-uremisk syndrom (forkortet HUS). Da skades nyrene og pasienten får nyresvikt, en alvorlig tilstand som ofte må behandles intensivt. 

Har du EHEC, kan du få a) kraftig mageknip og diaré, kvalme og oppkast som går over etter en tid eller også b) syndromet HUS, en alvorlig tilstand som kan kreve intensivbehandling. 

Diagnosen blir stilt ved å ta avføringsprøve fra pasienten. Hvert år rammes flere hundre av EHEC, også barn under 5 år. Hver tjuende som smittes av EHEC får også HUS. 

EHEC er vanlig på sommeren, da varmen gjør det vanskelig å lagre matvarer på riktig temperatur. Bakterier florerer i varme, både i mat, drikkevann og badevann. 


Storfe bærer på en type EHEC, VTEC, som kan smitte til mennesker.

Allmenne råd og kort historie 

Du møter på forskjellige navn under kategorien EHEC. Her følger en ordliste: 

 • Enterohemorragisk E. coli (EHEC) er navnet vi bruker på sykdommen. 
 • Verotoxin-produserende E. coli (VTEC) brukes når dyr har sykdommen. 
 • Shigatoxinproduserende E. coli (STEC) er et vanlig navn i utlandet. 

Siden sykdommen er smittsom kan ikke viktigheten av god hygiene understrekes nok. Vask hendene nøye etter toalettbesøk, og kontakt lege med én gang du merker symptomene. Husk å håndtere matvarer klokt (stek kjøtt, skyll grønnsaker, velg pasteuriserte eller kokte melkeprodukter). VTEC (smitte på dyr) kan smitte mennesker, så husk på hygiene om du har vært i kontakt med storfe. Vask da hendene nøye. 

For en del rammede er smitten ikke verre enn en slitsom magesyke med blod i avføringen og vond mageknipe. Andre, omtrent hver tjuende, utvikler syndromet HUS, som kan være livstruende. Så som med de fleste smittsomme sykdommer er det bra å følge råd, og være belest. Kunnskap gir økt trygghet, spesielt i tilfeller som EHEC. 

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: