Angi søkeord

Ved konstatert bakteriell halsbetennelse er det viktig å ta hele antibiotikakuren.

Ved konstatert bakteriell halsbetennelse er det viktig å ta hele antibiotikakuren.

Halsbetennelse (Tonsillitt)

Halsbetennelse er en infeksjon i mandlene som kan forårsakes av virus eller bakterier. Sykdommen rammer oftest barn og ungdom og er vanligst i vinterhalvåret.

Annonse:

Halsbetennelse smitter via dråpesmitte eller hudkontakt. Inkubasjonstiden er to til fire dager. Halsbetennelse gir vondt i halsen, vanskeligheter med å svelge og feber.

Halsbetennelse i barnehage og skole

Det er ikke uvanlig at halsbetennelse, som er forårsaket av streptokokker, sprer seg blant skole- og barnehagebarn. I de fleste tilfeller anbefales antibiotika. Syke barn bør være hjemme en periode for å hindre spredning av smitte til andre barn. God hygiene er alltid viktig for å unngå smitte. Bruk papirlommetørklær når barn nyser eller pusser nesen. Hender må vaskes med flytende såpe og papirhåndklær bør benyttes. Leker bør vaskes regelmessig. Bruk av tannbørste må gjøres hjemme.

Behandling med antibiotika ved halsbetennelse

Halsbetennelse kan gå over av seg selv, men behandles med antibiotika hvis det er påvist bakterieinfeksjon. 

Det er viktig å unngå unødig behandling med antibiotika, for å forebygge at resistente bakterier oppstår hos den enkelte. Samtidig vil dette forebygge at forekomsten av resistente bakterier øker i samfunnet. Konsekvensene av antibiotika resistens er redusert effekt av de ulike medisinene, samt økt risiko for komplikasjoner og død av alvorlige infeksjoner. Det er i alles interesse at antibiotika brukes riktig og kun når det trengs.

Symptomer ved halsbetennelse

Den vanligste formen av halsbetennelse er forårsaket av streptokokkbakterier. Halsbetennelse går som regel over på en til to uker. 

Vanlige symptomer ved halsbetennelse:

  • Vondt i halsen og vanskeligheter med å svelge
  • Rødhet i halsen, hovne mandler – iblant med et belegg av puss.
  • Feber
  • Hovne lymfeknuter på halsen
  • Dårlig ånde

Diagnostisering av halsbetennelse

Diagnosen stilles ved generell analyse av helsetilstanden og undersøkelse av svelget. Legen kan også utføre en test for å påvise streptokokker.

  • Bakterier – halsbetennelse utløst av streptokokker gir hovne mandler med belegg av puss, konstant vondt i halsen og høy feber. Antibiotika hjelper.  
  • Virus – symptomene kommer langsommere og som oftest er man forkjølet samtidig. Dette går som regel over av seg selv innen en uke. Antibiotika hjelper ikke.

Pleie ved halsbetennelse

Du kan dempe symptomene, og til en viss grad behandle halsbetennelsen på egen hånd. Du kan blant annet lindre ubehaget med å svelge ved å spise flytende kost. Det er viktig å drikke mye for få i seg nok væske under sykdomsperioden. Kald drikke kan være lettere og mer behagelig å svelge når man har vondt i halsen.

Reseptfrie, febernedsettende medikamenter kan hjelpe deg. Er du usikker på hva du kan ta, spør på apoteket. Det er viktig at du snakker med apotekpersonalet, eller legen, og spør om råd. Spesielt om du samtidig bruker øvrige legemidler, har andre helseproblemer eller er gravid.  

Viktig å ta hele antibiotikakuren

Halsbetennelse forårsaket av bakterier behandles med antibiotika. Man blir smittefri innen to døgn. Det er veldig viktig å ta hele antibiotikakuren, slik at infeksjonen ikke kommer tilbake. Selv om du føler deg frisk skal kuren avsluttes som avtalt med legen.

Iblant kan man oppleve vanskeligheter og ubehag ved å svelge større tabletter når man har vondt i halsen. Særlig barn kan være vanskelige å overtale til å få i seg en antibiotika-kur. Siden det er meget viktig å ta ferdig hele kuren kan det være bra å vite at det finnes antibiotika i flytende form. Tablettene kan også deles eller knuses, men sjekk i pakningsvedlegget eller spør på apoteket, om din medisin kan brukes på denne måten.

Halsbetennelse forårsaket av virus går over av seg selv i løpet av en til to uker.

Komplikasjoner ved halsbetennelse

Halsbetennelse med streptokokker kan i enkelte tilfeller gi utslett (skarlagensfeber) og andre komplikasjoner, som halsbyll, ørebetennelse og bihulebetennelse.

Annonse:

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: