Angi søkeord

Personer med Aspergers syndrom kan ha konsentrasjonsproblemer, samt være meget lydsensitive

Personer med Aspergers syndrom kan ha konsentrasjonsproblemer, samt være meget lydsensitive

Aspergers syndrom (AS)

Aspergers syndrom er en nevropsykiatrisk funksjonshemming. Syndromet er enten medfødt, eller den inntrer i starten av livet som følge av genetiske faktorer eller skader. Asperger er en del av autismespekteret og rammer flere gutter enn jenter. Aspergers syndrom er ikke et resultat av psykososiale forhold under oppveksten.

Annonse:

Symptomer på Aspergers syndrom

Personer med Aspergers syndrom, har vanskeligheter med det sosiale samspillet. De har også problemer med å forstå følelser hos andre mennesker. Større vanskeligheter med å tilpasse seg forandringer, er meget synlige. Den reduserte evnen til å fokusere på hva andre mennesker vil gjøre eller si er også fremtredende. De fleste mennesker med Aspergers syndrom, har spesialområder hvor de er svært dyktige. De kan imidlertid ha store problemer på skolen, da de ofte er lydsensitive og har konsentrasjonsproblemer i forsamlinger. De som har Aspergers syndrom kan også ha problemer med innlæring, da problemer med praktisk utnyttelse av teoretisk kunnskap er vanlig.

Diagnose

Ved mistanke om Aspergers syndrom hos et barn, gjøres det ulike tester. Disse fokuserer på sosialt samspill, samt om barnet har gjentagende og repeterende atferd. Interesser og aktiviteter er ofte stereotype. Personer med Asperger er imidlertid normalt, eller høyt begavede, de har med andre ord ingen utviklingsforstyrrelser. De har som regel heller ikke sen språklig utvikling.

Behandling

Det fins ingen kur mot Aspergers syndrom, men det finnes metoder for å bedre tilværelsen for personer med denne diagnosen. Det er viktig at personer med Aspergers syndrom får innsikt i diagnosen, samt hvilke komplikasjoner den medfører. Dette er kunnskap som fører til et bedre selvbilde og høyere selvtillit. I skolen er det viktig at de som skal jobbe med barnet har kunnskaper som gjør at de kan forholde seg til barnet på riktig måte. Personer med Aspergers syndrom, som har tvangsaktig atferd og store konsentrasjonsproblemer, kan bli medisinerte for å gjøre hverdagen enklere.

Hva skjer etter at diagnosen er stilt?

Har man fått diagnosen Aspergers syndrom, finnes det mange ulike måter å søke hjelp på. Foreldre kan få avlastning i hjemmet og man kan få tildelt en kontaktstøtte for hjelp i det sosiale samspillet. Det kan fort oppstå ekstrakostnader, så man bør ta kontakt med NAV for å gjøre seg kjent med hvilke rettigheter man har. For en person med Asperger, trengs ofte grundig forberedelse før noe skal skje. Det er viktig for denne personen å føle seg trygg, derfor må pårørende/skolepersonale alltid sørge for å gi grunnleggende informasjon: Hva skal skje? Hvor skal det skje? Hvem skal være med? Over hvor lang tid skal det skje? Hva skal skje etterpå? Hva skal tas med? Og ikke minst: Hvorfor skal jeg gjøre dette?

Enkelte personer med Aspergers syndrom, kan trenge støtte og hjelp også som voksne. Likevel kan de fleste få et godt og selvstendig liv.

Annonse:

Denne artikkelen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: