Angi søkeord

Da kvinners urinrør er kortere enn menns, rammes de oftere av urinveisinfeksjon.

Da kvinners urinrør er kortere enn menns, rammes de oftere av urinveisinfeksjon.

Urinveisinfeksjon (blærekatarr)

Urinveisinfeksjon, eller blærekatarr, kommer av en infeksjon i urinblæren, ofte forårsaket av tarmbakterier. Urinveisinfeksjon er vanligere hos kvinner enn menn.

Annonse:

Ved en urinveisinfeksjon, føler man seg tissetrengt oftere enn vanlig og det svir når man tisser. Urinen kan i blant være grumsete og illeluktende. For å lindre plagene, bør man drikke mye og tisse ofte. Vanlig behandling ved urinveisinfeksjon består av antibiotika.

Hvorfor oppstår urinveisinfeksjonen?

Urinveisinfeksjonen forårsakes av bakterier som har trengt seg inn i urinblæren via urinrøret. Oftest er det snakk om tarmbakterier som vi mennesker selv bærer. Hvis bakteriene kommer seg fra urinblæren opp til nyrene, kan dette føre til nyrebekkenbetennelse. Dette er den alvorligste formen for urinveisinfeksjon.

Kvinner rammes av urinveisinfeksjon oftere enn menn. Dette fordi deres urinrør er kortere. Når menn rammes, er ofte prostatakjertelen også infisert.

Kvinner blir oftere rammet i overgangsalderen. Dette kommer av at det kvinnelige kjønnshormonet (østrogen) avtar, noe som gir skjørere slimhinner. Urinveiene blir da lettere irriterte og urinveisinfeksjon kan oppstå. Hvis eldre kvinner har gjentatte urinveisinfeksjoner, anbefales ofte lokal østrogenbehandling.

Vanlige symptomer ved urinveisinfeksjon

De vanligste tegnene på urinveisinfeksjon, er stadig tissetrang og at det svir når du tisser. Det kan også føles som om urinblæren aldri helt tømmes. Urinen kan være grumsete og illeluktende. Det kan også gjøre vondt i nedre del av magen, og lett kvalme kan oppstå.

Diagnostisering av urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon diagnostiseres ved hjelp av en urinprøve som videre kultiveres i laboratoriet.

Behandling av urinveisinfeksjon

Har du fått urinveisinfeksjon, er det mye du kan gjøre selv for å dempe symptomene.

  • Drikk mye og tiss ofte
  • Drikk gjerne syrlige drikker – juice og sitrusdrikker
  • Legemidler – en kort penicillinkur gis ofte

Gode råd til kvinner

Ved å alltid drikke mye, tisser man ofte og dermed skylles urinblæren regelmessig. Pass på at du alltid «tisser deg tom». Vask underlivet kun én gang om dagen med vann og meget mild intimsåpe. Vask og tørk alltid fra fronten og bakover, dette reduserer muligheten for at bakterier når urinrøret.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: