Angi søkeord

Omkring 30 prosent av all kreft hos kvinner er brystkreft. Gjennomsnittsalderen for å få sykdommen er cirka 65 år. Foto: Shutterstock

Omkring 30 prosent av all kreft hos kvinner er brystkreft. Gjennomsnittsalderen for å få sykdommen er cirka 65 år. Foto: Shutterstock

Omkring 65 prosent av brystkrefttilfellene oppdages ved mammografi. Det er viktig regelmessig å undersøke brystene, slik at endringer kan oppdages tidlig.  Foto: Shutterstock

Omkring 65 prosent av brystkrefttilfellene oppdages ved mammografi. Det er viktig regelmessig å undersøke brystene, slik at endringer kan oppdages tidlig. Foto: Shutterstock

Forskningen er i konstant utvikling når det gjelder kreftformer som brystkreft, og gjennom årlige kampanjer skapes offentlig oppmerksomhet rundt sykdommen. Foto: Shutterstock

Forskningen er i konstant utvikling når det gjelder kreftformer som brystkreft, og gjennom årlige kampanjer skapes offentlig oppmerksomhet rundt sykdommen. Foto: Shutterstock

Alt om brystkreft

Omkring 30 prosent av all kreft hos kvinner er brystkreft, og omtrent 8000 kvinner får sykdommen hvert år i Sverige. Brystkreft er den vanligste formen for kreft hos kvinner. Her kan du lese om de tegnene du skal være oppmerksom på, hvor du skal henvende deg hvis du har mistanke om brystkreft, og hva du som pårørende kan tenke på.

Annonse:

Hvis du har fått konstatert brystkreft, har du en ondartet (malign) tumor. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, og det anslås at omkring 30 prosent av alle kreftformer hos kvinner er brystkreft. Etter lungekreft er brystkreft den kreftformen som forårsaker flest dødsfall blant kvinner i Sverige.

Hvert år får ca. 8000 kvinner og 60 menn i Sverige diagnosen brystkreft. Risikoen for brystkreft stiger med alderen, og gjennomsnittsalderen hvor man får brystkreft, er cirka 65 år. En klump eller knute i brystet er det vanligste tegnet på brystkreft, og cirka 65 prosent av tumorene oppdages ved mammografi. Tidlig oppdagelse øker sjansen for å helbrede sykdommen. Heldigvis har forskning, nye behandlingsmuligheter og ikke minst mammografiprogrammet bidratt til at sjansen for å bli frisk av brystkreft er blitt bedre de siste tiårene.

I denne artikkelen kan du lese mer om betydningen av ernæring og kost når du skal komme deg gjennom kreftbehandlingen.

Tegn på brystkreft

Brystkreft oppdages oftest som en klump eller knute i brystet eller i et nærliggende område som armhulen. Andre viktige tegn som bør bemerkes, er hvis brystets form eller utseende endrer seg, eller hvis man får en økt fasthet i brystet. Hudrødme eller såkalt appelsinhud, sår på huden over brystet eller vorteeksem kan også være tegn på brystkreft.

Tidlige symptomer kan også være at brystvorten endrer seg, eller at det kommer væske ut fra brystvorten, som noen ganger også kan inneholde spor av blod. Mange brystkrefttilfeller oppdages ved en mammografiundersøkelse. Kvinner mellom 40 og 74 år i Sverige får annethvert år tilbudt en mammografiundersøkelse. Det er viktig jevnlig å undersøke brystene, slik at forandringer kan oppdages tidlig. Det øker sjansene for å helbrede sykdommen.

Hvis du har mistanke om brystkreft

Hvis du har oppdaget en klump i brystet eller andre symptomer som gir deg mistanke om brystkreft, skal du kontakte fastlegen. Du kan også kontakte en gynekolog som kan gjøre en første undersøkelse.

Årsaker til brystkreft

Hvis du har fått konstatert brystkreft, har du en ondartet (malign) tumor. Årsakene til brystkreft er ikke helt klarlagt, men man vet at det i omkring 10 prosent av tilfellene skyldes arvelighet. I to–fem prosent av brystkrefttilfellene er det mutasjonene BRCA1 eller BRCA2 som forårsaker brystkreft. Ved arvelige anlegg kan det foretas særlige kontroller. Du kan ikke selv forårsake kreften, og sykdommen er ikke smittsom. Sykdommen skyldes trolig et komplekst samspill mellom flere forskjellige faktorer som arv, forskjellige livsstilsfaktorer og hormonell påvirkning av brystkjertlene.

Forskjellige typer brystkreft

Det finnes forskjellige typer brystkreft. Hos noen kvinner vokser kreftcellene svært raskt, mens andre lider av en variant som er langsommere. I de fleste tilfeller begynner sykdommen i cellene i melkegangene, men de kan også forekomme i selve melkekjertlene. I noen få tilfeller kan kreften også oppstå i det bindevevet som ligger mellom melkekjertlene.

Det er viktig å få støtte fra en pårørende

Kreft er et traume for den som rammes. De som har kreft, er midt i en kreftdiagnose eller er bekymret for at de kan være rammet, gjennomgår ofte forskjellige faser hvor de kan oppleve en berg-og-dalbane av følelser. Her kan det være fint å ha venner og pårørende som kan være nærværende og støttende, ikke minst i møtet med helsevesenet. Å hjelpe med å stille spørsmål og lytte til svarene kan gjøre det lettere for den syke.

Som pårørende og venn til en med brystkreft er det viktig å være tilgjengelig i det omfang personen ønsker det. Ved bare å være nær, spørre om du kan gjøre noe og lytte kan du være en god støtte.

Prognosen ved brystkreft

Fordi brystkreft oppdages tidlig, ofte gjennom mammografiprogrammet, og med nye, bedre behandlingsmetoder, er sjansene for å bli frisk forbedret. Prognosen for brystkreft er forbedret, og mellom 2006 og 2017 gikk dødeligheten ned med 15 prosent for kvinner over 30 år. For å fortsette å se en positiv tendens er det uhyre viktig at kvinner regelmessig undersøker brystene og er oppmerksomme på klumper eller forandringer. Siden kreft er en individuell sykdom, kan du ikke sammenligne deg med andre. Du bør imidlertid snakke med legen hvis du har spørsmål og bekymringer.

Behandling av brystkreft

Brystkreft behandles oftest med operasjon. Flere og flere kvinner med visse former for brystkreft tilbys såkalt neoadjuverende legemiddelbehandling før operasjon. Dette er for å forsøke å krympe tumoren, slik at et mindre omfattende inngrep kan være tilstrekkelig. Dessuten viser det brystkreftens mottakelighet overfor medisin.

Vanligvis fjernes en del av brystet (brystbevarende operasjon), men noen ganger velger man å fjerne hele brystet. Normalt fjernes også én eller flere lymfekjertler i armhulen for nærmere analyse. De fleste får supplerende behandling i form av for eksempel kjemoterapi, strålebehandling og/eller såkalt antihormonbehandling. Du kan også få behandling som kan styrke skjelettet, bisfosfonater, for å minske risikoen for at sykdommen vender tilbake og påvirker skjelettet. Her er det påkrevd at du undersøkes av en tannlege hvis du tidligere har hatt for eksempel tannløsning eller infeksjon i kjevebeinet, siden behandlingen kan gi kjeveskader.

Risikoen for tilbakefall er størst de første årene. Derfor bør kvinner som er behandlet for brystkreft, regelmessig gå til kontroll hos lege og få foretatt en mammografi.

HER2-positiv brystkreft inneholder et protein som øker veksten av kreftceller. Takket være målrettede legemidler som inneholder antistoffer, kan proteinet blokkeres. Siden behandlingen hos noen kan påvirke hjertet, blir hjertet undersøkt flere ganger i uken i behandlingsperioden. Det kan også behandles og forsvinner normalt etter behandlingen.

Et liv med brystkreft

Å bli diagnostisert med kreft er ofte et sjokk og et traume, og det kan ta tid å finne en form for tilnærming til sykdommen. Kreft er en individuell sykdom, så alle har sitt eget forløp, og det er ikke noe rett eller galt i hvordan man opplever sin situasjon.

Forskningen går hele tiden framover når det gjelder kreftformer som brystkreft. Gjennom årlige kampanjer skapes offentlig oppmerksomhet rundt sykdommen. Det er med på å gi økonomisk støtte til den pågående forskningen som skal finne nye muligheter for behandling og helbredelse.

Hvis du får brystkreft, er det viktig ikke å glemme livet før kreften – prøv så vidt mulig å gjøre aktiviteter som gjør deg glad hvor du kanskje glemmer sykdommen for en stund. Det er viktig ikke å ignorere sykdommen, men heller ikke la alt handle om den. Å fokusere på de små tingene i livet, ta seg tid til å reflektere og omgi deg selv med dine kjære kan være viktig når livet føles tungt.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Hos kvinner er mer enn en fjerdedel av alle krefttilfeller brystkreft. Foto: Shutterstock

Hos kvinner er mer enn en fjerdedel av alle krefttilfeller brystkreft. Foto: Shutterstock

Alt om brystkreft

Mer enn en fjerdedel av alle krefttilfeller hos kvinner er brystkreft. Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, men hvordan utvikles den? Hvilke tegn skal man se etter? Og hvordan reagerer man dersom man blir rammet, eller om man er et familiemedlem av den rammede?

Annonse:

Brystkreft er som sagt den vanligste kreftformen hos kvinner. De som rammes er som regel eldre kvinner. Risikoen for brystkreft øker med alderen, og sykdommen er relativt sjelden før fylte 40 år. En klump eller knute i brystet er det vanligste tegnet på brystkreft, og mange tilfeller oppdages ved hjelp av mammografi. Tidlig påvisning gjør at sjansene øker for å kurere sykdommen.

Viktig med støtte fra familien om det oppdages brystkreft

Kreft, uansett form, er et traume for de som er rammet, og brystkreft er intet unntak. De som har kreft føler mange ganger at de er midt i en berg og dalbane mellom tanker og følelser. Dette gjelder også de som befinner seg midt i en kreftdiagnose eller de som går rundt og bekymrer seg for at de kan ha fått det. Da kan det være fint å ha venner og slektninger som kan virke som ekstra ører og stille spørsmål om ting de selv ikke har tenkt på. Dette kan være til god hjelp for å strukturere tanker og ideer hos de som er rammet. Som en slektning og venn av de som har brystkreft, handler det om å heve blikket over sykdommen og se selve personen, ikke bare sykdommen. Alt dette for å unngå følelsen av utilstrekkelighet og i stedet være tilgjengelig så langt det er mulig. Dette gjøres ved å lytte og å være til stede, uten å begrave hodet i sanden.

Tegn på brystkreft

Brystkreft oppdages vanligvis som en klump eller knute i brystet eller i nærområdet, som for eksempel i armhulen. Men man bør også være oppmerksomme på andre tegn, som at brystets form eller utseende endrer seg. Noen kreftformer fører til at hele brystet forstørres og føles strammere. Man bør også være oppmerksom på rødhet eller at huden synker inn på et begrenset område.

Tidlige symptomer kan også være at brystvorten endres, eller at det kommer en utflod fra brystvorten som noen ganger kan inneholde spor av blod i tillegg. Mange brystkrefttilfeller oppdages under en mammografiundersøkelse. Derfor er det viktig å regelmessig undersøke brystene sine, slik at forandringer kan oppdages tidlig. På denne måten øker sjansene for å kunne kurere sykdommen.

Årsaker til brystkreft

Det er ikke helt klart hvorfor brystkreft oppstår, men det finnes en rekke risikofaktorer som kan øke risikoen for sykdom.

Mest sannsynlig er sykdommen et samspill mellom flere ulike faktorer.

  • Hormonelle faktorer – spiller en viktig rolle for at brystkreften oppstår
  • P-piller og hormonbehandling – risikoen øker litt 
  • Arvelighet – har en viss betydning

Ulike typer av brystkreft

Det finnes forskjellige typer brystkreft. Hos noen kvinner vokser kreftcellene svært raskt, mens andre lider av en mer langsom variant. For det meste begynner sykdommen i melkegangenes celler, men kan også oppstå i melkekjertlene. I noen få tilfeller kan kreften til og med oppstå i bindevevet som eksisterer mellom melkekjertlene.

Prognose ved brystkreft

Ved at brystkreft blir oppdaget tidlig, samt ny og forbedret behandling, har sjansen økt for å bli frisk. Det er derfor viktig at kvinnene selv undersøker brystene sine regelmessig og kjenner etter klumper eller andre endringer.

Behandling ved brystkreft

Brystkreft kan vanligvis behandles med kirurgi. Hele eller deler av brystet blir fjernet, avhengig av svulstens størrelse. Som et tillegg til kirurgi benyttes også strålebehandling. I noen tilfeller benytter man også behandling med hormoner, antistoffer eller kjemoterapi. Dette gjøres for å redusere faren for at sykdommen kommer tilbake. Risikoen for tilbakefall er størst i løpet av de første årene. Derfor bør kvinner som behandles for brystkreft, gå regelmessig til kontroll hos legen og gjennomgå mammografiundersøkelser.

Å leve med brystkreft

Forskningen er i konstant utvikling når det gjelder kreftformer som brystkreft. Gjennom årlige kampanjer skapes det offentlig oppmerksomhet om sykdommen, noe som bidrar til å gi økonomisk støtte til den pågående forskningen. Har du blitt rammet av brystkreft, er det viktig å ikke glemme livet før kreften. Prøv så langt det er mulig å fortsette med aktiviteter som holder deg oppe.

Å fortsatt la de små tingene i livet ha betydning, ta seg tid til refleksjon – det er viktig når tilværelsen føles tung!

Annonse:

Les også

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Prostatakreft
23 februar, 2015 Kreft

Prostatakreft

Hvert år får cirka 10 000 menn i Sverige konstatert pro...

Annonse: