Angi søkeord

Testosteron er viktig for mannens helse og trivsel. Foto: Shutterstock

Testosteron er viktig for mannens helse og trivsel. Foto: Shutterstock

Testosteronmangel – problemet man holder for seg selv

Allerede i 50-årsalderen kan noen menn mangle kjønnshormonet testosteron. Det fører ofte til nedstemthet, tretthet og mindre sexlyst. Testosteronmangel forveksles ofte med normal aldring, men det er hjelp å få.

Annonse:

Noen vanlige symptomer på testosteronmangel er nedstemthet, kraftløshet, impotens og nedsatt muskelmasse. Hormonmangel oppstår langsomt, og det er stor risiko for at pasienten venner seg til symptomene og tenker at det skyldes noe annet, for eksempel alderen, og at det vil gå over av seg selv.

Kjønnshormonet testosteron dannes fortrinnsvis i testiklene. Produksjonen starter i forbindelse med puberteten, og nivåene øker gradvis og når et maksimum i 20-årsalderen. Konsentrasjonen av testosteron varierer fra person til person. Generelt er det imidlertid slik at nivåene holder seg stabile i voksen alder for deretter stille og rolig falle i takt med stigende alder. Hos menn med kroniske sykdommer eller overvekt faller testosteronet raskere. Testosteronmangel kan også øke risikoen for andre alvorlige sykdommer, for eksempel hjerte-kar-sykdom. I 60-årsalderen har mange menn et testosteronnivå som tyder på mangel, men det betyr ikke at de får symptomer eller oppfyller kriteriene for diagnosen testosteronmangel.

Uvitenhet om testosteronmangel

For mange menn kan testosteronmangel være et følsomt emne å snakke om, og det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. Det er til forskjell fra kvinner som ofte er mer vant til å stille spørsmål, for eksempel hos gynekologen. Det betyr at det trolig finnes store mørketall av menn som lider av testosteronmangel. Uvitenheten på området er stor, og det er derfor viktig med informasjon og opplæring, for det er mulig å få hjelp.

– Testosteronmangel gir ofte diffuse symptomer, for eksempel tretthet, og man føler seg likeglad, sier Mats Holmberg, overlege på spesialklinikken ANOVA ved Karolinska Universitetssjukhuset. Generelt har menn en tendens til ikke å søke hjelp, og derfor er det langt fra alle med testosteronmangel som blir diagnostisert. Hvis man har mistet lysten og evnen til sex, oppfordrer vi til at man søker hjelp.

De vanligste symptomene på testosteronmangel er

  • tretthet
  • kraftløshet
  • søvnproblemer
  • nedsatt sexlyst
  • økt magefett
  • irritabilitet
  • likegyldighet

Menn med testosteronmangel kan også få ereksjonsproblemer, redusert muskelmasse og beinskjørhet.

Testosteronnivået – en helsemarkør hos menn

Testosteron er et viktig hormon for mange vev i kroppen, blant annet muskler, sentralnervesystem og bein. Det påvirker mange organer og funksjoner i kroppen. Dessuten er det viktig for mannens helse og trivsel. Måling av testosteronnivået kan være en markør for mannens helse. Mangel på testosteron henger ofte sammen med en eller annen sykdom, men omvendt kan en sykdom også medføre testosteronmangel. Lave nivåer av testosteron gjør at muskelmassen minskes, og mengden kroppsfett øker. Det øker risikoen for høyt blodtrykk, høyt kolesterol, magefett og type 2-diabetes. Dette kan i siste instans føre til hjerte-kar-sykdom og slag. Det er også sett at menn med depresjon, revmatisme og kronisk lungesykdom har lave nivåer av testosteron.

Slik undersøkes det om man mangler testosteron

Diagnosen testosteronmangel stilles hvis man har et lavt testosteronnivå og dessuten utviser forskjellige symptomer på testosteronmangel. Det tas en blodprøve for å måle testosteronnivået samtidig som en generell legeundersøkelse som skal finne årsakene. Henvendelse til sin egen lege er en god start. Derfra kan man så bli henvist til en urolog eller endokrinolog for videre utredning.

Behandling av testosteronmangel

– Det er enormt viktig at leger som undersøker en eventuell testosteronmangel, har foretatt en såkalt nivådiagnostikk før en eventuell behandling iverksettes, forteller Mats Holmberg. Det vil si at man har undersøkt om mangelen skyldes problemer med testiklene, hypofysen eller høyere oppe i hjernen. Hvis man ikke gjør det, kan man overse tilstander som krever en helt annen behandling enn testosteron.

Behandlingen går ut på å tilføre testosteron, og målet er å gjenopprette et normalt nivå i kroppen. Det vanligste er å tilføre testosteron – enten i form av en gel (doseringspumpe/eller doseringsposer) som smøres på huden hver dag, eller som en injeksjon hver tredje måned. Resultatet kan normalt merkes innen noen måneder.

– Et av problemene er at det i dag ikke er enighet om når man skal behandle testosteronmangel, eller hvem som bør behandles. Det gjelder spesielt menn som ikke har noen åpenbar årsak til mangelen, forteller Mats Holmberg. Testosteronmangel er en tilstand som historisk sett bare har handlet om en liten gruppe menn, men i takt med økt kunnskap har man sett at flere grupper kan ha behov for testosteronbehandling. Det er mye forskning som viser at for eksempel eldre menn og overvektige menn kan forbedre livskvaliteten radikalt ved hjelp av behandling.

Testosteronbehandling er sannsynligvis forbundet med få risikoer. Den vesentligste bivirkningen er forhøyede blodverdier. Det er viktig å får kontrollert og behandlet det hvis det forekommer, siden mannen ellers har økt risiko for å bli rammet av blodpropp. Det finnes ikke noe belegg for at behandling med testosteron øker risikoen for prostatakreft. Når det gjelder hjerte-kar-sykdom, er sannsynligheten for økt risiko ganske lav, men det mangler fortsatt pålitelig kunnskap om emnet. Det er derfor rimelig at pasientene informeres om dette før en behandling går i gang. Pasienter som skal behandles med testosteron, må til regelmessige kontroller hvor man som et minimum måler blodverdier, testosteronnivåer og PSA-verdier (prostataspesifikt antigen).

– Iblant ser vi leger at langvarige lidelser er mindre alvorlige enn kortvarige. Det skyldes at sykdommer som kan være livstruende, har en tendens til å bli tiltakende forverret. Sett fra pasientens perspektiv kan imidlertid være verre å ha symptomer i lang tid, og det er et viktig aspekt når man skal vurdere om det skal settes inn behandling eller ikke, poengterer Mats Holmberg.

– Det er viktig å være klar over at overvekt og alder i seg selv ikke er en grunn til å behandle, men det er heller ikke en grunn til å utelukke behandling. Jeg har hatt pasienter på 80 år med svært lave testosteronnivåer og betydelige symptomer hvor pasienten etter behandling har fått et helt nytt liv. Man må se på pasientens symptomer, og hva behandlingen kan gjøre for nettopp den pasienten.

Myter om testosteron

Det finnes mange myter om testosteron, forteller Mats Holmberg.

– Det er for eksempel en seiglivet myte om at menn blir hissige av testosteron. Testosteron er tvert imot et hormon som stabiliserer humøret og generelt gjør menn mer kvikke og glade. Derimot kan den hjernetrettheten som kan være en konsekvens av testosteronmangel, bety at man blir irritabel.

En annen myte er at testosteron generelt er et «sexhormon». Det er ikke sant.

– Testosteron er ikke noe man som frisk person kan ta for å øke sexlysten. Det må mangle testosteron for at behandlingen skal gi økt lyst og evne til sex.

Annonse:

Denne sykdommen handler om:

Les også

Prostatakreft
23 februar, 2015 Kreft

Prostatakreft

Hvert år får cirka 10 000 menn i Sverige konstatert pro...

Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse:
Annonse: